0
ویژه نامه ها

نفیسه آذربایجانی

نفیسه آذربایجانی
نفیسه آذربایجانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با مرتبه علمی استادیار در دانشکده علوم قرآنی اصفهان می باشد.
 
شناسنامه
 ایرانی  ملیت
 اسلام  دین
 شیعه  مذهب
 دکترای علوم قرآن و حدیث  تحصیلات
 دانشگاه اصفهان  دانشگاه
 تدریس و پژوهش  زمینه فعالیت
 از دهه 90  سال های فعالیت
 چاپ مقالات در مجلات داخلی  آثار مهم

سمت و فعالیت ها

فعالیت های علمی
تحصیلات
دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اصفهان، 1396 ه.ش
کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اصفهان، 1390 ه.ش
کارشناسی کامپیوتر(نرم افزار)، دانشگاه اصفهان، 1385 ه.ش
 
تدریس
آیین زندگی(اخلاق کاربردی) کارشناسی
علوم قرآن ۳ کارشناسی
کاربرد کامپیوتر کارشناسی
آشنایی با روشها و گرایشهای تفسیری کارشناسی
تفسیر مقدماتی کارشناسی
تفسیر موضوعی۱ کارشناسی
مبانی و کاربرد کامپیوتر کارشناسی
تفسیر مقدماتی کارشناسی
تفسیر مقدماتی کارشناسی
تفسیر ترتیبی ۲ کارشناسی
تفسیر ترتیبی ۱ کارشناسی
تفسیر موضوعی۲ کارشناسی
تفسیر موضوعی ۲ کارشناسی
تفسیر موضوعی۱ کارشناسی
تفسیر مقدماتی کارشناسی
مبانی فهم حدیث کارشناسی
تفسیر موضوعی ۲ کارشناسی
تفسیر موضوعی۴ کارشناسی
تفسیر ترتیبی قرآن ۳ کارشناسی
تفسیر ترتیبی ۶ کارشناسی
تفسیر موضوعی قرآن ۱ کارشناسی
روش تحقیق تحصیلات تکمیلی
تفسیر موضوعی قرآن ۲ کارشناسی
تفسیر ترتیبی (۲) تحصیلات تکمیلی
تفسیر موضوعی قرآن ۱ کارشناسی
مصطلح‌ الحدیث کارشناسی
تفسیر ساختاری قرآن کریم کارشناسی
روش تحقیق تحصیلات تکمیلی
تفسیر موضوعی قرآن ۲ کارشناسی
فقه الحدیث ۱ کارشناسی
نقد و بررسی درباره عدم تحریف قرآن (۱)  تحصیلات تکمیلی
کاربرد کامپیوتر در علوم اسلامی در دانشگاه اصفهان کارشناسی
 
فعالیت اجرایی
مدیر گروه دانشکده دولت آباد از تیرماه 1398 ه.ش تا کنون


شرکت در دوره ها

سمینارهای علمی  هفتگی گروه علوم قرآن وحدیث  دانشگاه اصفهان از سال 1395 ه.ش تاکنون
 همایش مطالعات مشترک انسانشناسی فرهنگی و قرآن دانشگاه اصفهان سال 1397 ه.ش
 کارگاه کاربرد استعاره مفهومی در مطالعات و پژوهشهای قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن 1397 ه.ش
 کارگاه نقش حدیث، در فهم دین، بایدها و نبایدها  دانشگاه اصفهان 1396 ه.ش
 همایش سه روزه سبک زندگی حوزه علمیه جامعه الزهراء قم 1395 ه.ش
 کارگاه آشنایی با روش های جدید مطالعات انسان شناسی در قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان 1395 ه.ش
 کارگاه سه روزه آشنایی با فرق انحرافی حوزه علمیه جامعه الزهراء 1394 ه.ش
 کارگاه آموزشی موضوعات مختلف قرآنی و کلامی  دانشگاه علوم و معارف قرآن 1393 ه.ش
 کارگاه آموزشی سه روزه برگزار شده  دانشگاه علوم و معارف قرآن 1393 ه.ش
 کارگاه سه روزه روش تدریس و تاثیر گذاری بر مخاطب توسط دبه مدت 27 ساعت دانشگاه معارف اسلامی قم 1391 ه.ش
 کارگاه هندسه علوم حدیث به مدت 8 ساعت  انشگاه اصفهان 1391 ه.ش
 کارگاه نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی گروه معارف دانشگاه اصفهان 1391 ه.ش
 کارگاه سند شناسی حدیث توسط گروه علوم قرآن و حدیث  دانشگاه اصفهان 1391 ه.ش
 کارگاه بهداشت روان از منظر اسلام و روانشناسی توسط گروه معارف دانشگاه اصفهان به مدت 6 ساعت دانشگاه اصفهان 1390 ه.ش

آثار

 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

مقاله علمی پژوهشی الگوی تاثیر حالات قلب بر سامانه تفکر  مجله علوم حدیث 88 تابستان 1397 ه.ش
مقاله علمی پژوهشی مفهوم شناسی واژه صالح المومنین در قرآن و بررسی آراء مختلف پیرامون آن مجله کتاب قیم 5 بهار 1391 ه.ش


 مقالات در همایش های داخلی

تجلی مهارتهای زندگی انسان معاصر در کلام حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) کنگره حضرت زهرا و انسان معاصر اراک دانشگاه اراک 1391 ه.ش بین المللی
موانع دستیابی به تفکر انتقادی از منظر قرآن و روایات تفکر انتقادی و نظام سلامت اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1389 ه.ش ملی
بررسی تفکر انتقادی از منظر قرآن و روایات پرورش فلسفی جوان امروز تهران موسسه حکمت صدرا 1389 ه.ش ملی


 پایان نامه ها

طبقه بندی نیازهای بشر از منظر قرآن و روانشانسی طبقه بندی نیازهای بشر از منظر قرآن و روانشانسی طبقه بندی نیازهای بشر از منظر قرآن و روانشانسی راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی دولت آباد دفاع نشده
مبانی قرآنی بیانیه مقام معظم رهبری (گام دوم انقلاب) مبانی قرآنی بیانیه مقام معظم رهبری (گام دوم انقلاب) مبانی قرآنی بیانیه مقام معظم رهبری (گام دوم انقلاب) راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی دولت آباد دفاع نشده
بررسی تأثیر نماز بر تقویت اراده انسان از منظر قرآن و روایات بررسی تأثیر نماز بر تقویت اراده انسان از منظر قرآن و روایات بررسی تأثیر نماز بر تقویت اراده انسان از منظر قرآن و روایات راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی دولت آباد 95/05/31
بررسی علل و آثار شکرگزاری از منظر اسلام بررسی علل و آثار شکرگزاری از منظر اسلام بررسی علل و آثار شکرگزاری از منظر اسلام راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی دولت آباد 95/06/31
بررسی تاثیرات تربیتی بشارت بر انسان از منظر قرآن و روانشناسی بررسی تاثیرات تربیتی بشارت بر انسان از منظر قرآن و روانشناسی بررسی تاثیرات تربیتی بشارت بر انسان از منظر قرآن و روانشناسی راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی دولت آباد 95/07/17
پیام های کاربردی آیات قرآن پیام های کاربردی آیات قرآن پیام های کاربردی آیات قرآن راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی دولت آباد 97/05/27
پیام های کاربردی آیات قرآن پیام های کاربردی آیات قرآن پیام های کاربردی آیات قرآن راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی دولت آباد 97/05/27
اعتدال در ارتباط با خویشاوندان  از منظر قرآن و روایات اعتدال در ارتباط با خویشاوندان طبق از منظر قرآن و روایات اعتدال در ارتباط با خویشاوندان طبق از منظر قرآن و روایات راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی دولت آباد
پیام های کاربردی آیات قرآن پیام های کاربردی آیات قرآن پیام های کاربردی آیات قرآن راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی دولت آباد 97/05/27
پیام های کاربردی آیات قرآن پیام های کاربردی آیات قرآن پیام های کاربردی آیات قرآن راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی دولت آباد دفاع نشده

جوایز و افتخارات

رتبه یک آزمون دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث رتبه دوم  ورودی مشترک در مقطع دکترا
رتبه اول  ورودی مشترک مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان
رتبه دوم  ورودی  مشترک  مقطع دکترا  رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان


منبع:

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما