سه‌شنبه، 22 شهريور 1401
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

علیرضا کاوند

علیرضا کاوند
علیرضا کاوند، سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با مرتبه علمی استادیاری در دانشکده علوم قرآنی قم مشغول به فعالیت می باشد.
 
شناسنامه
 ایرانی  ملیت
 اسلام  دین
 شیعه  مذهب
 دکترای تخصصی، مدرسی معارف اسلامی (گرایش تفسیر و منابع اسلامی(  تحصیلات
 دانشگاه پیام نور واحد تهران شمال  دانشگاه
 تدریس، پژوهشی  زمینه فعالیت
 از دهه 80  سال های فعالیت
 تألیف متعدد کتاب و مقاله  آثار مهم

سمت و فعالیت ها

فعالیت های علمی
تحصیلات
دکترای تخصصی، مدرسی معارف اسلامی (گرایش تفسیر و منابع اسلامی)، دانشگاه پیام نور واحد تهران شمال، 1391 ه.ش
کارشناسی ارشد، علوم حدیث (گرایش کلام و عقاید)، دانشگاه قرآن و حدیث، 1385 ه.ش
کارشناسی، علوم حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث، 1383 ه.ش

 آشنایی با زبان های خارجی
زبان عربی، پیشرفته(ترجمه، تعریب، مکالمه)
زبان انگلیسی، متوسط (قرائت متن، درک مطلب و ترجمه متون)
 
تدریس
تدریس کارگاهی، کارگاه: بازنگاهی به پژوهش دینی در عصر حاضر- (دکتر علیرضا کاوند- دکتر محمد اکبری) دانشکده علوم قرآنی ملایر 1/9/90    
تدریس کارگاهی، کارگاه: بررسی نظریه ولایت مطلقه فقیه و ادله عقلی و نقلی آن- (دکتر علیرضا کاوند- دکتر محمد اکبری) - دانشکده علوم قرآنی ملایر 1/10/89       
تدریس کارگاهی، کارگاه: جایگاه غدیر در اندیشه اسلامی - (دکتر علیرضا کاوند- دکتر محمد اکبری)- دانشکده علوم قرآنی ملایر 6/4/90   
تدریس کارگاهی، سخنرانی علمی درباره روز دانشجو و مسایل انقلاب فرهنگی (دکتر علیرضا کاوند) دانشکده علوم قرآنی قم 13/9/96        
تدریس کارگاهی، کارگاه تخصصی آموزش استفاده از نرم افزار پارس آذرخش معاونت پژوهشی و فناوری و پژوهشکده وقف معاونت پژوهشی 10/2/1392  - 4 روز  
تدریس کارگاهی، کارگاه تخصصی روش فیش نویسی، گردآوری و تحلیل مطالب معاونت پژوهشی و فناوری و پژوهشکده وقف معاونت پژوهشی 10/11/93       -3 ساعت
تدریس کارگاهی، کارگاه: منبع شناسی، گرد آوری و جستجوی در منابع معاونت پژوهشی و فناوری و پژوهشکده وقف معاونت پژوهشی 10/11/93   - 2ساعت 
تدریس کارگاهی، کارگاه: تئوری تحقیق (شناخت مبانی پژوهش) معاونت پژوهشی و فناوری و پژوهشکده وقف معاونت پژوهشی 10/11/93   - 2 ساعت
تدریس کارگاهی، کارگاه: شیوه نگارش طرح تحقیق(پروپوزال)- دانشکده علوم قرانی قم- از سوی معاونت پژوهشی 12/12/94   -2 ساعت       
تدریس کارگاهی، کارگاه: روش نگارش مقالات علمی-  دانشکده علوم قرانی قم-  از سوی معاونت پژوهشی 27/6/96 - 10 ساعت 
تدریس کارگاهی، کارگاه مبانی استکبار ستیزی از منظر قرآن دانشکده علوم قرآنی قم- از سوی معاونت پژوهشی اذر 1395 - 1 ساعت 
تدریس کارگاهی، کارگاه آموزش پروپوزال نویسی دانشکده علوم قرآنی قم - از سوی معاونت پژوهشی 21/9/96 -   2ساعت         
تدریس دانشگاهی، دانشکده علوم قرانی ملایر: زبان قران 1 - تناسب آیات و سور - مبانی وروش های تفسیر1و  2 و3 - فن بدیع - مبانی وروش های تفسیر 3 - مستشرقان و مطالعات آنان -وجوه و نظایر در قرآن - مبانی و اصول تفسیر 2 -رابطه قرآن و سنت - نقد و بررسی مساله تحریف- تفسیر ترتیبی 1 و 2 - مروری بر نهج البلاغه  - تحلیل قصص قرآن          1387-1391
تدریس دانشگاهی، دانشکده علوم قرآنی تهران: - فقه 2 -تفسیر موضوعی 1 - انقلاب اسلامی و ریشه های آن -علوم قرآن 2 - آشنایی با احادیث ائمه-(ع)      ۱۳۹۱-۱۳۹۲ ه.ش
تدریس دانشگاهی، دانشکده علوم قرآنی قم: ترم اول 93-94 - مطالعات خاورشناسان(برادران) 1 - مطالعات خاورشناسان(خواهران) 1 - مطالعات خاورشناسان(برادران) 2 - مطالعات خاورشناسان(خواهران) 2 - ملل و نحل - منطق          1393 ه.ش
تدریس دانشگاهی، دانشکده علوم قرآنی قم: ترم دوم 93-94 مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 1 (برادران) مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 1 (خواهران) مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 2 (برادران) مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 2 (خواهران)      
تدریس دانشگاهی، دانشکده علوم قرآنی قم:ترم اول 94-95 علوم قرآن 1 -تاریخ تفسیر آشنایی با روشها وگرایشهای تفسیری(برادران) -آشنایی با روشها و گرایشهای تفسیری(خواهران)
تدریس دانشگاهی، دانشکده علوم قرآنی قم:ترم دوم 94-95 - علوم قرآن 1 برادران - مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 1 (برادران) - مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 1 (خواهران) -منطق(برادران) - منطق(خواهران)        
تدریس دانشگاهی، دانشکده علوم قرآنی قم: ترم اول 95-96 -تاریخ تفسیر و مفسران(کارشناسی) - تاریخ تفسیر و مفسران(کارشناسی ارشد) - مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 2 (برادران) - مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 2(خواهران) -منطق(برادران) - منطق(خواهران)        
تدریس دانشگاهی، دانشکده علوم قرآنی قم:ترم دوم 95-96 - درایه الحدیث - مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 1 (برادران - مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 1 (خواهران) - کلام2
تدریس دانشگاهی، دانشکده علوم قرآنی قم:ترم اول 96-97 -مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 2 (برادران) - مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 2 (خواهران) ترم دوم 96-97 - مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 1 (برادران) - مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 1 (خواهران) - ملل و نحل       
تدریس دانشگاهی،  دانشکده علوم قرآنی قم:ترم اول 97-98 - مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 2 (خواهران) - منطق(خواهران)
تدریس دانشگاهی،  دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد : روخوانی قرآن کریم در سال 1386
تدریس دانشگاهی،  دانشگاه پیام نور بروجرد: صرف 1 - نحو 1 - کلام 1، ۱۳۸۶-۱۳۸۷
تدریس دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی دورود: اندیشه اسلامی 1 - اندیشه اسلامی 2 -انقلاب اسلامی -وصایا امام خمینی (ره) -تفسیر موضوعی قرآن،  ۱۳۸۵-۱۳۸۷ ه.ش
تدریس دانشگاهی،  دانشکده غیر انتفاعی هدی وابسته به جامعه الزهرا (طلاب غیر ایرانی): مفردت قرآن 1 - آراء و نظریات جدید در حوزه علوم قرآن و حدیث، ۱۳۹۳-۱۳۹۶ ه.ش
تدریس دانشگاهی، دانشکده اصول الدین قم: - منطق (رشته فقه و حقوق) - منطق (رشته علوم قرآن و حدیث)، 1395 ه.ش
تدریس دانشگاهی، دانشگاه غیر دولتی و غیر انتفاعی اجتهاد-درس مقایسه تطبیقی قرآن و عهدین- خواهران-نیمسال اول سال تحصیلی 1398-1397 ه.ش
تدریس دانشگاهی، دانشکده علوم قرآنی قم-درس قرآن و مستشرقان- نیمسال اول سال تحصیلی 1397-1398 ه.ش
تدریس دانشگاهی،  دانشکده علوم قرآنی قم-درس آیین ویرایش متون علمی- نیمسال اول سال تحصیلی 1397-1398 ه.ش
تدریس دانشگاهی، دانشگاه غیر دولتی و غیر انتفاعی اجتهاد-درس مقایسه تطبیقی قرآن و عهدین- برادران-نیمسال اول سال تحصیلی 1397-1398 ه.ش
تدریس دانشگاهی، دانشکده علوم قرآنی قم- مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 2 (خواهران) مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 2 (برادران)  1396 ه.ش
تدریس کارگاهی کارگاه روش نگارش مقالات علمی - دانشکده علوم قرانی قم 10 ساعت - تدریس از 9 /12/95 - تا 19/2/96 گواهی مورخ 27/6/96 
تدریس کارگاهی، نشست نظریه پردازی : روشمندی پژوهش در مطالعات قرآنی- از سوی معاونت پژوهشی- با حضور دکتر کاوند-دکتر آخوند-دکتر سعیده غروی -27/9/96 
استاد راهنمای پژوهشی دانشکده قم-دانشکده قم 25/8/96 به مدت یک سال کنون(951 و 952) تا ابتدای مهر 1396 ه.ش

 فعالیت های علمی اجرایی
دبیر کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه-96/6/1 تا 1398 ه.ش
عضو هیات تحریریه : فصلنامه شبهه پژوهی مطالعات قرآنی (دانشکده قم ) علمی -تخصصی مهر 1396 ه.ش تا کنون  
عضو هیات تحریریه : پژوهشنامه تاویلات قرآنی (دانشکده آمل ) علمی -تخصصی مهر 1396 ه.ش تا کنون   
دبیر کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه از 96/6/1 تا کنون 
معاون دانشجویی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از 96/6/1 تا 1398 ه.ش
رییس شورای انضباطی بدوی 29/6/96 تا مرداد 98
عضو شورای حل اختلاف و ارشاد دانشجویی-دانشکده قم 15/10/95 - تا 1396 ه.ش
عضو شورای پژوهشی دانشگاه 11/10/95 تا کنون 
عضو شورای انضباطی بدوی 8/8/95 تا کنون      
عضو گروه ارزیابی و نظارت بر عملکرد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از 1395 ه.ش تا کنون 
مشاور علمی فصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی بهار 95 تاکنون
همکاری در خصوص برگزاری پنجمین المپیاد قرآن و عترت دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم معاونت قرآن و عترت- ارزیابی مقالات واصله و طراحی سوال از کتاب انسان 250 ساله 15/1/94 9/3/94 معاونت قرآن و عترت  
همکاری در خصوص برگزاری چهارمین المپیاد قرآن و عترت دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ارزیابی مقالات واصله به دبیرخانه المپیاد در دفتر مرکزی دانشگاه در معاونت قرآن و عترت طی 20 ساعت 15/1/93   تا 30/3/93        
همکاری در خصوص برگزاری سومین المپیاد قرآن و عترت دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم داوری آثار واصله شامل: مقالات- سخنرانی و داوری آزمون کتبی 15/1/92 30/2/92 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
عضو هیات تحریریه : فصلنامه مطالعات زبانشناختی در قرآن علمی -تخصصی- 18/9/1392 تا کنون  
عضو هیات تحریریه : فصلنامه قرآن و مطالعات عرفانی علمی -تخصصی- تابستان 1392 تاکنون      
مشاوره فرهنگی درباره فعالینهای حلقه های صالحین دانشجویی ارائه راهکار و برنامه ریزی مدون جهت انجام طرح های فرهنگی حلقه های صالحین بسیج و برگزاری کارگاه سیر مطالعاتی در علوم اسلامی 1/7/90  تا   1/11/91 - دانشکده علوم قرآنی ملایر     
همکاری با گروه مدیحه سرایی و ارائه مشاوره در خصوص برگزاری تواشیح و مدیحه سرایی ارائه راهکار و برنامه ریزی مدون جهت انجام فعالیتهای همخوانی های مذهبی و مدیحه سرایی و منسجم سازی گروه تواشیح دانشکده جهت اجرای برنامه در مراسمات مذهبی 1/7/90 تا  1/11/91 دانشکده علوم قرآنی ملایر  
عضو کمیته انضباطی  دانشکده علوم قرآنی ملایر - شرکت در جلسات کمیته و حل مشکلات و معضلات 1/7/88  تا  1/7/91
موذن و قاری و دعا خوان- رادیو  شهرستان بروجرد استان لرستان- 1/7/83 تا کنون        
جلسات سخنرانی برای نمازگزاران مسجد فاطمه الزهرا (س) شهرستان بروجرد و قرائت قرآن به سبک ترتیل و تحقیق و گفتن اذان ارایه خطابه و سخنرانی برای نمازگزاران در موضوعات مختلف مذهبی و دینی 1/7/80 تا کنون - کانون فرهنگی هنری اندیشه مسجد فاطمه الزهرا شهرستان بروجرد 

 شرکت در دوره ها
  اهمیت فعالیت های پژوهشی در ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی،  دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397 ه.ش
کاربرد استعاره های مفهومی در مطالعات و پژوهش های قرآنی و نشانه شناسی و تفسیر قرآن(جلسه دوم)- قم 14/12/96 به مدت 30/3 ساعت- دکتر علیرضا قائمی نیا دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
کاربرد استعاره های مفهومی در مطالعات و پژوهش های قرآنی(جلسه اول)- قم 23/10/96 به مدت 30/3 ساعت- دکتر علیرضا قائمی نیا دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
آسیب شناسی مطالعات قرآنی مستشرقان در دوره معاصر قم 30/10/96 به مدت 30/3 ساعت- دکتر محمد حسن زمانی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
قرآن کریم و روانشناسی؛ ضرورت ها و زمینه های پژوهش قم 3/11/96 به مدت 30/3 ساعت- دکتر کاویانی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم      
شرکت در نشستهای تخصصی؛ نقد و بررسی آثار برگزیده نهمین همایش بین المللی پژ‍وهشهای قرآنی در تهران- قرآن کریم و فرهنگ وحیانی،  سالن اجلاس سران کشورهای، ۱۳۹۴ ه.ش
کارگاه آموزشی - پژوهشی « پاسخ به شبهات قرآنی» و «تفاوت اعجاز با سحر» و «آموزش پژوهش محور»،  دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ۱۳۹۳ ه.ش
شرکت در نشستهای تخصصی نقد و بررسی آثار برگزیده هفتمین همایش بین المللی پژ‍وهشهای قرآنی در تهران- قرآن کریم و سبک زندگی  سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی، ۱۳۹۲ ه.ش
کارگاه آموزشی - پژوهشی مبانی ترجمه قرآن کریم آسیب شناسی پژوهشهای علوم قرآنی در قم، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ۱۳۹۲ ه.ش
کارگاه آموزشی - پژوهشی تفسیر موضوعی قرآن کریم و معنا شناسی و تفسیر متن و آموزش نرم افزار OneNote در مشهد، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ۱۳۹۱ ه.ش
کارگاه آموزشی - پژوهشی روش تدریس و تکنولو‍ژی آموزشی در مشهد ، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ۱۳۸۹ ه.ش
کارگاه آموزشی - پژوهشی روش تحقیق و مقاله نویسی در مشهد، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ۱۳۸۹ ه.ش
کارگاه آموزشی - پژوهشی روش شناسی تفسیر با رویکرد ترتیب نزول در قم،  دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ۱۳۸۹ ه.ش
کارگاه آموزشی - پژوهشی روش تدریس قرآن کریم در شهر مشهد، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ۱۳۸۸  ه.ش

 انجمن های علمی
 عضو هیات مؤسسان انجمن قرآن و عهدین ایران-زیر نظر وزارت علوم از مهر 1398 ه.ش تا کنون
عضو انجمن علمی قرآن و تحول علوم از مهر 1395 ه.ش تا کنون 

آثار

 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی
مقالات علمی پژوهشی
 مقاله «تحلیل نشانه شناختی «النبی الامی» براساس مدل آمبرتو اکو» نگاشته آقایان احمد اسدی، محمدجواد اسکندرلو و علیرضا کاوند - فصلنامه ذهن- 1397/11/17 
مقاله«التناص القرآنی فی "إلیاذة الجزائر" لمفدی زکریا » نوشته حسین گلی ؛ وفادار کشاورز؛ علی رضا کاوند- المقالة 6، المجلد 1، العدد 1، الصیف 2018، الصفحة 101-116
جبر فلسفی در اندیشه محقق اصفهانی- علیرضا کاوند، حسن رضایی هفتادر، محمد علی اسماعیلی- معرفت کلامی - سال هفدهم، شماره اول، پیاپی 65، پاییز 1398 ه.ش
معنا شناسی تاریخی واژگان قرآنی: تحلیلی بر انواع دگردیسی و تاثیر آن بر فرایند تفسیر - فصلنامه مطالعات قرآنی دانشگاه آزاد واحد جیرفت- چاپ در شماره 38 در تابستان 1398 ه.ش
تاریخ‌گذاری سوره قدر(با تأکید بر مکی یا مدنی بودن سوره)-فصلنامه پژوهشهای قرآنی - رحمان عشریه، علیرضا کاوند(نویسنده مسؤول)، ابوذر خیر اندیش - اکسپت صادر شده- چاپ در شماره های آتی در سال 1398 ه.ش
مطالعه تطبیقی آموزه بداء در اندیشه میرداماد و صدر المتالهین - علیرضا کاوند-حسن رضایی هفتادر- محمد علی اسماعیلی- فصلنامه تحقیقات کلامی- سال ششم، شماره 21، تابستان 1397 ه.ش
تساوی حقوق در بستر قانون اساسی ایران و نهج‌البلاغه-  حسین گلی-محمدمهدی الله وردیها-علیرضا کاوند فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه پاییز 1395 شماره 15-پاییز 1395 ه.ش
آسیب شناسی علل تغییر ارزشهای اسلامی از منظر قرآن- علیرضا کاوند- زهرا حاج کاظمی مجموعه مقالات علمی-پژوهشی همایش بین المللی قرآن کریم و فرهنگ وحیانی- تهران-  علمی-پژوهشی با مجوز وزارت علوم،  1394/02/23
مقایسه تطبیقی شاخصه های همسرگزینی از دیدگاه فرهنگ اسلامی و غربی علیرضا کاوند- آرزو جعفری-  مجموعه مقالات علمی-پژوهشی همایش بین المللی قرآن کریم و فرهنگ وحیانی- تهران-  علمی- پژوهشی با مجوز وزارت علوم، 1394/02/23
امی ؛ درس ناخوانده یا غیر اهل کتاب-  علیرضا کاوند-عبدالهادی فقهی زاده- پژوهش دینی 1391 شماره 24- بهار و تابستان 1391
معنا شناسی تاریخی واژگان قرآنی: تحلیلی بر انواع دگردیسی و تاثیر آن بر فرایند تفسیر - فصلنامه مطالعات قرآنی دانشگاه آزاد واحد جیرفت- چاپ در شماره 38 در تابستان 1398 - علمی پژوهشی دانشگاه آزاد   
 
مقالات علمی ترویجی و مدخل های دایره المعارفی(معادل علمی ترویجی)
نقش نماز بر تعلیم و تربیت در فرهنگ رضوی با تاکید بر آموزه های تربیتی امام رضا (ع) علیرضا کاوند- زهرا حاج کاظمی تربیت اسلامی(ویژه نامه نماز و کاهش آسیبهای اجتماعی -سال اول- شماره 12-زمستان1395
مدخل جاریه بن قدامه دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل حسان بن ثابت دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل قیس بن سعد دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل کمیت بن زید دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران- ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل ابوالاسود دوئلی دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل فرزدق دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل سیدحمیری دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل عبدی دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل ابونواس دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل ابوتمام دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل دعبل خزاعی دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل ابواسماعیل علوی دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل ابن رومى دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل حمانی کوفی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران- ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل ابن علویه اصفهانی دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل ابن طباطبا دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل مفجّع دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل صنوبری دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل تنوخی دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل عونی دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل زاهی دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل بشنوی دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل جوهری دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل ابن قادوس دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل ابن عودی دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل قاضی جلیس دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل ابن مکّی نیلی دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل صفی الدین حلّی دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل ابن عرندس دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل حسن بن سلیمان حلّی دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل ابوهارون مکفوف دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل عماد الدین نسیمی دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل ابوفراس حمدانی دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل ابوالفتح کشاجم دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل ، ابوالحسن ناشی دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل صاحب بن عباد دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل ابن حجاج بغدادی دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل شریف رضی دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل مهیار دیلمی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران- ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل سید مرتضی دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل ابوالعلاء معرّی دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل فنْجگردی نیشابوری دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل ابن منیر طرابلسی دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل طلائع بن رزیک دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل قطب راوندی دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل ابن شهرآشوب دایره المعارف - نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران- ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل اربلی دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل کفعمی دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل شیخ بهائی دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل حرّ عاملی دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل خطیب خوارزمی دایره المعارف -نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران - ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392
مدخل «امّی» دانشنامه جهان اسلام - جلد الف در دست انتشار-آخرین جلد خواهد بود علیرضا کاوند-سعید شفیعی، ۱۳۹۰
اصول حاکم بر روابط اقتصادی دولت با ملت از دیدگاه سنت(علمی-ترویجی) علیرضا کاوند فصلنامه : اطلاعات سیاسی- اقتصادی - 1389/10/02 ش281و282 -  بهمن و اسفند 1389
نظریه تعویض از دیدگاه شهید صدر رحمه الله (ق: 2) علیرضا کاوند -فصلنامه حدیث و اندیشه- 1386/05/01-  بهار و تابستان 1386
معرفی کتاب «جامع الشروح والحواشی» -علیرضا کاوند و جهانگیر رهبری- فصلنامه کتاب -  1385/03/02 - ش 65 - بهار 1385
دیدگاه های نوین شهید صدر در باب دو دانش درایه الحدیث و رجال - علیرضا کاوند - فصلنامه حدیث و اندیشه -1385/05/05  - بهار و تابستان 1385
نظریه تعویض از دیدگاه شهید صدر- علیرضا کاوند - فصلنامه حدیث و اندیشه- 1385/10/06 - پاییز و زمستان 1385
شخصیت شناسی ابوالخطاب - علیرضا کاوند - فصلنامه حدیث و اندیشه -1382/06/05  -ش 5 و 6-  سال 1382
مروری بر زندگانی سید حسن صدر - علیرضا کاوند - فصلنامه حدیث و اندیشه -1382/06/05 -ش 5 و 6 - سال 1382
 
مقالات علمی تخصصی
موانع رویکرد تربیت اجتماعی درحوزۀ رفتار برسلامت جامعه از دیدگاه قرآن کریم- علیرضا کاوند و زهرا حاج کاظمی- پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم- وابسته به جهاد دانشگاهی - شماره 23- سال هفتم- شماره اول- بهار تابستان 1395
بررسی مفهوم «خلیفه اللهی» انسان در آیه خلافت (آیه 30 سوره بقره)- علیرضا کاوند -پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم-  1388/12/01 - زمستان 1388 شماره 5
سرگذشت وحی در غرب(چاپهای قرآن در اروپا)- علیرضا کاوند- نشریه قرآنی اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( الف لام میم)- 1/6/1387  -  ش 9 - شهریور 1387
سیری برزندگانی و آثارلوئی ماسینیون خاورشناس بزرگ فرانسوی-  علیرضا کاوند - نشریه روایت - 1/8/1381 - ش1- آبان1381
دلداده فلسفه‌اشراق: سیری برآثاروزندگانی هانری کربن-  علیرضا کاوند - نشریه روایت  - ش2  - آذر1381 

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی
 Alireza kavand, "Recognition of the Theory of the Prophet of Islam as an "Ummī" Person and Its Historical Analysis, with a Critical Approach to Orientalists Views" ,  International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 2019, Volume: 6,Issue: 5
الترادف المعنوی فی القرآن الکریم؛ علیرضا کاوند و حسین گلی،Nova Journal of Arabic Studies (NJAS) ، کانادا، مارس 2015، ولوم 3، شماره 1
Strategies to avoid bacchanalian from the perspective of the Islamic revelation, علیرضا کاوند International Journal of Review in Life Sciences (IJRLS),  هندوستان, April 2015, Volume 5, Issue 4 

 مقالات در همایش های داخلی         

۱-  جستاری تطبیق نگر، در راهکارهای امام علی(ع) در تحقق عدالت اقتصادی در جامعه - دهمین همایش بین المللی سیره علوی با رویکرد امام علی: اقتصاد و جامعه-علیرضا کاوند -زهرا حاج کاظمی (نویسنده مسئول)- بهمن 1397    
۲- تحلیل نگاشتی بر عوامل همدلی میان همسران از نگاه قرآن و روایات- چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران- زهرا حاج کاظمی _ علیرضا کاوند- بهمن 1397   
۳- "آسیب شناسی جایگاه خانواده در فرهنگ دینی- مطاله موردی- فقدان حیاء "، علی محمدی، حمیدرضا و علیرضا کاوند، چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، قم ۱۳۹۷
۴- "باز تاملی در مساله حجاب و پوشش از منظر آیین اسلام و یهودیت"، علیرضا کاوند؛ زهرا حاج کاظمی و محمدرضا میرزایی، چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران، تهران ۱۳۹۷
۵- "تحلیل اثباتی تحریف ناپذیری قرآن کریم (مطالعه موردی:اندیشه های تفسیری- تاریخی امام خمینی(ره) )"، علیرضا کاوند؛ محمدرضا میرزایی و زهرا حاج کاظمی،چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران، تهران ۱۳۹۷
۶- "تحلیل نگاشت تطبیقی اعتقاد به ظهور منجی در اسلام و مسیحیت"، علیرضا کاوند؛ محمدرضا میرزایی و زهرا حاج کاظمی، چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران، تهران ۱۳۹۷
۷-"تحلیلی بر اقدامات عملی یهود در مخالفت با انبیای بنی اسراییل، از نگاه قرآن کریم و کتاب تورات"، علیرضا کاوند؛ زهرا حاج کاظمی و محمدرضا میرزایی،  چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران، تهران ۱۳۹۷
۸- شیوه های جنگ نرم مستکبران جهت گسترش فرهنگ بی حجابی در جامعه اسلامی ازدیدگاه مقام معظم رهبری- علیرضا کاوند-زهرا حاج کاظمی- همایش ملی نظام فکری آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) در گستره فرهنگ-به صورت پوستر-کرمان-۱۳۹۷
۹- اقدامات دشمنان در ترویج فرهنگ بی حجابی در جامعه از دیدگاه مقام معظم رهبری - علیرضا کاوند-زهرا حاج کاظمی- همایش ملی نظام فکری آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) در گستره فرهنگ-به صورت پوستر- کرمان، ۱۳۹۷
۱۰- تحقق انقلاب اسلامی و نقش دانشگاه اسلامی در مبارزه با استکبارگری دشمنان از دیدگاه مقام معظم رهبری ( مورد پژوهی: فعالیّت های فرهنگی دانشجویان) -علیرضا کاوند-زهرا حاج کاظمی- همایش ملی نظام فکری آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) در گستره فرهنگ-به صورت سخنرانی-کرمان، ۱۳۹۷
۱۱- تحلیل انتقادی شبهات و خدشه های ادبی رژی بلاشر به قرآن کریم-سارا حسینی- صبریه رشیدی-نرجس علیخانی-علیرضا کاوند-کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی- 29/9/1397- کرج-دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها    
۱۲- اقدامات دشمنان در ترویج فرهنگ بی حجابی در جامعه از دیدگاه مقام معظم رهبری- علیرضا کاوند-زهرا حاج کاظمی- همایش ملی«نظام فکری آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی) در گستره فرهنگ» -آذرماه 1397-سخنرانی
۱۳- شیوه های جنگ نرم مستکبران جهت گسترش فرهنگ بی حجابی در جامعه اسلامی ازدیدگاه مقام معظم رهبری- علیرضا کاوند-زهرا حاج کاظمی- همایش ملی«نظام فکری آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی) در گستره فرهنگ» -آذرماه 1397-سخنرانی  
۱۴- تحقق انقلاب اسلامی و نقش دانشگاه اسلامی در مبارزه با استکبارگری دشمنان از دیدگاه مقام معظم رهبری ( مورد پژوهی: فعالیّت های فرهنگی دانشجویان)- علیرضا کاوند-زهرا حاج کاظمی- همایش ملی«نظام فکری آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی) در گستره فرهنگ» -آذرماه 1397-سخنرانی-  
۱۵- بررسی مرجعیت علمی اهل بیت از دیدگاه تفاسیر فریقین با تأکید بر آیه 119 سوره توبه- کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی- اردیبهشت 1397 - علیرضا کاوند/ نفیسه زارعی
۱۶- جستاری در آسیب شناسی تعلیم و تربیت اسلامی از نظرگاه قرآن و روایات- چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران- زهرا حاج کاظمی- علیرضا کاوند-بهمن 1397-  
۱۷- جستار توصیف نگاشتی نقش خانواده در مقابله با آسیب های اجتماعی از نظرگاه قرآن و روایات- چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران- زهرا حاج کاظمی _ علیرضا کاوند- بهمن 1397-
۱۹- تحلیل توصیفی جایگاه حجاب در سبک زندگی و تأثیر آن بر سلامت و امنیت اجتماعی از دیدگاه اسلام(با تأکید بر آموزه های رضوی) علیرضا کاوند- زهرا حاح کاظمی، فروردین 96 همایش ملی نظام سلامت در اسلام دانشکده طب سنتی و مکمل- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- پذیرش پوستر و چکیده مقاله  
۲۰- تحلیل توصیفی دیدگاه شهید صدر درباره ارتباط قرآن و علوم انسانی علیرضا کاوند-الهه آمن- زهرا اسدی زاده جلگه- آذرماه 1396 کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی قم -چکیده-
۲۱- تطبیق نگاشت مبانی دکترین مهدویت از دیدگاه شیعه اثناعشریه و زیدیه علیرضا کاوند- زهرا حاح کاظمی 2/9/96 اجلاس بین المللی محبان اهل بیت(ع) و مساله تکفیری ها تهران، چکیده-
۲۲- جستاری در مبانی و اصول اخلاق و تربیت جوانان در سیره حضرت علی (ع) علیرضا کاوند- نفیسه زارعی 23/6/96 کنگره بین المللی سیره اهل بیت ؛ قم -چاپ شده در مجموعه مقالات-  
۲۳- مفسرین مدرسه تفسیری مدینه علیرضا کاوند- غلامرضا مظلوم زرج آباد 16/9/96 ملی کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 - رشت- متن (سخنرانی)-چاپ شده در مجموعه مقالات-
۲۴- بازنگاهی به مهمترین حوادث دوران ولایتعهدی امام رضا(ع) در زمان خلافت مامون عباسی علیرضا کاوند- زهرا حاح کاظمی 27/9/96 دومین همایش ملی علمی- پژوهشی نماز ولایت و مسجد در فرهنگ رضوی27 آذر ماه 96- پژوهشکده تربیت اسلامی بنیان تهران  متن  -چاپ شده در مجموعه مقالات    
۲۵- «تحلیل نگاشت» نقش حجاب در تحقق سلامت جامعه از نگاه قرآن و روایات علیرضا کاوند- زهرا حاح کاظمی 1396/8/16 دومین کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی تهران پوستر
۲۶- تحلیل شناخت» موانع رشد و پیشرفت علوم انسانی از دیدگاه مقام معظم رهبری علیرضا کاوند- زهرا حاج کاظمی 1396/8/16 دومین کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی- تهران- سخنرانی  
۲۷- تحلیل جریان شناختی اقدامات سیاسی و سیرۀ عملی معصومان( علیهم السلام) در مواجهه با جریان های انحرافی( مورد پژوهی: جریان غلات)- علیرضا کاوند- زهرا حاح کاظمی -محمد رضا میرزایی 2/9/96 اجلاس بین المللی محبان اهل بیت(ع) و مساله تکفیری ها- تهران - متن  -چاپ شده در مجموعه مقالات
۲۸- تحلیل نگاشت بعد علمی مناظرات امام هادی(ع)- علیرضا کاوند-زهرا حاج کاظمی-همایش بین المللی سیره و زمانه امام هادی(ع)-قم-انجمن تاریخ پژوهان حوزه علمیه قم، ۱۳۹۶
۲۹- "بررسی تطبیقی واژه «اهل» در قرآن از دیدگاه مفسران شیعه و اهل تسنن"، محمد اکبری؛ علیرضا کاوند و زهرا حاج کاظمی، نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی ، یاسوج، ۱۳۹۵
۳۰- "کاربست فرهنگ استفاده صحیح از فضای مجازی برای تقویت اندیشههای قرآنی"، سعیده علی محمدی،؛ علیرضا کاوند و سیده راضیه پورمحمدی، کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، شیراز، ۱۳۹۵
۳۱- "کاوشی نو در جایگاه عرفان از نظرگاه شهید مرتضی مطهری (ره)مورد پژوهی: تبیین اقسام عرفان ومراتب آن"، علیرضا کاوند و زهرا حاج کاظمی،کنگره بین المللی زبان و ادبیات، تربت حیدریه، ۱۳۹۵
۳۲- "موانع رویکرد تربیت اجتماعی درحوزه رفتاردربسترتحقق سلامت جامعه ازمنظرقرآن کریم"، علیرضا کاوند و زهرا حاج کاظمی،همایش ملی سلامت از دیدگاه قرآن کریم، بجنورد، ۱۳۹۵
۳۳- کاوشی نو در اصول حاکم بر روابط اقتصادی دولت با ملت از منظر قرآن و روایات علیرضا کاوند- زهرا حاح کاظمی 1395/01/01 همایش ملی بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملت در ایران(گذشته، حال و آینده)؛ تهران
۳۴- Applying the Correct Usage Cyberspace for developing Quranic Thoughts - علیرضا کاوند- سعیده علی محمدی، 1395/02/30 - مقاله انگلیسی در کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم؛ فارس شیراز
۳۵- جستاری در مبانی و اصول اخلاق و تربیت جوانان در سیره حضرت علی ع علیرضا کاوند- نفیسه زارعی 1395/03/12 -کنگره بین المللی سیره اهل بیت ؛ قم - سطح علمی-تخصصی-   
۳۶- بررسی تطبیقی واژه اهل در قرآن از دیدگاه مفسران شیعه و اهل تسنن علیرضا کاوند- محمد اکبری-زهرا حاج کاظمی- 1395/02/30 - همایش ملی: واژه پژوهشی در علوم اسلامی؛ بویر احمد   
۳۷- نقش جامعه و فرهنگ در کاهش عوامل زمینه ساز آسیب های اجتماعی درسیره پیامبر(ص) علیرضا کاوند- زهرا حاج کاظمی 1/9/1395 - همایش بین المللی سیره نبوی، نظم و امنیت اجتماعی (سیمای حضرت محمد (ص) در هنر و رسانه)- تهران  
۳۸- پیشگیری از آسیب های اجتماعی با تکیه بر بینش اخلاقی در سیره پیامبر اکرم(ص) علیرضا کاوند- زهرا حاج کاظمی 10/9/1395 - همایش بین المللی سیره نبوی، نظم و امنیت اجتماعی (سیمای حضرت محمد (ص) در هنر و رسانه)- تهران-    
۳۹- تحلیل اثباتی نقش وقف در کاهش آسیب ها وناهنجاری های اجتماعی از دیدگاه نهج البلاغه علیرضا کاوند- زهرا حاج کاظمی 15/9/1395 -کنگره بین المللی سیره اهل بیت ؛ قم - سطح علمی-تخصصی    
۴۰- آسیب ها و موانع تربیت اجتماعی درحوزۀ گفتار در سیرۀ امام علی (ع) علیرضا کاوند- زهرا حاح کاظمی 16/9/1395 - کنگره بین المللی سیره اهل بیت ؛قم-سطح  علمی-تخصصی-
۴۱- کاوشی نو در جایگاه عرفان از نظرگاه شهید مرتضی مطهری (ره) مورد پژوهی: تبیین اقسام عرفان ومراتب آن علیرضا کاوند- زهرا حاح کاظمی 15/5/95 - کنگره بین المللی زبان و ادبیات تربت حیدریه - دانشگاه تربیت حیدریه
۴۲- جستاری در کارکرد عبادت در سلامت روان از نگاه قرآن علیرضا کاوند-فاطمه تنه کار 21/2/95 ملی همایش ملی بین رشته ای: انسان، جامعه و سلامت؛ قم- خلاصه مقاله- پوستر-   
۴۳- تعامل و معاشرت با همسر در سیره امام علی ع علیرضا کاوند- میثم شفاعتی 16/9/1395 - کنگره بین المللی سیره اهل بیت ؛قم - سطح علمی-ترویجی-
۴۴- "آسیب شناسی روابط دختر و پسر از منظر فرهنگ اسلامی"، علیرضا کاوند؛ ندا سلیمانی فر؛ رضا مهدیان فر و حسین گلی،اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی، تهران ۱۳۹۴
۴۵- "آسیب شناسی علل تغییر ارزش های تربیت دینی از منظر قرآن کریم"، علیرضا کاوند؛ اکرم حاج کاظمی و زهرا حاج کاظمی، اولین همایش ملی تربیت دینی، راهی به سوی تعالی، میبد یزد ۱۳۹۴
۴۶- "تاملی بر سعادت و نحوست ایام در فرهنگ اسلامی"، علیرضا کاوند و فردوس پرن،اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی، تهران ۱۳۹۴
۴۷- "تحلیل انتقادی مبانی و شاخصه های لذت محوری در فرهنگ غرب با تکیه بر فرهنگ اسلامی"، علیرضا کاوند و زهرا موسوی، اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی، تهران ۱۳۹۴
۴۸- "تعامل و معاشرت با همسر در فرهنگ اسلامی مورد پژوهی سیره امام علی ع"، علیرضا کاوند و میثم شفاعتی، اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی، تهران ۱۳۹۴
۴۹- "خودباختگی به عنوان اصلی ترین مانع تاثیر فرهنگ اسلامی بر فرد و اجتماع"، علیرضا کاوند و سیدعین الله موسوی، اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی، تهران ۱۳۹۴
۵۰- "جستاری در حقوق متقابل زوجین در فرهنگ اسلامی"، علیرضا کاوند و فروزان کردی وند، اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی، تهران ۱۳۹۴
۵۱- "راهبردهای صیانت خانواده ها از تاثیرات ضدقرآنی در فضای مجازی"، علیرضا کاوند؛ سعیده علی محمدی و راضیه پورمحمدی،اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی، تهران ۱۳۹۴
۵۲- "راه کارهای فرهنگی مصونیت خانواده مسلمان در رویارویی با تهاجم غرب"، علیرضا کاوند و زهرا پورحسنی حجت آبادی،  اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی، تهران ۱۳۹۴
۵۳- "راهکارهای مبارزه با نفوذ اندیشه های ضد قرآنی در خانواده از طریق فضای مجازی"، علیرضا کاوند؛ سعیده علی محمدی و سیده راضیه پورمحمدی، اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی، تهران ۱۳۹۴
۵۴- "قیام حسین بن علی(ع) و مسأله لعن یزید از نگاه بزرگان اهل سنت"، علیرضا کاوند و اعظم پاک اندیش،همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی، شهرستان تایباد ۱۳۹۴
۵۵- آسیب شناسی علل تغییر ارزشهای اسلامی از منظر قرآن- علیرضا کاوند- زهرا حاج کاظمی-  1394/02/23 مجموعه مقالات علمی-پژوهشی همایش بین المللی قرآن کریم و فرهنگ وحیانی تهران-
۵۶- مقایسه تطبیقی شاخصه های همسرگزینی از دیدگاه فرهنگ اسلامی و غربی- علیرضا کاوند- آرزو جعفری - 1394/02/23 - مجموعه مقالات علمی-پژوهشی همایش بین المللی قرآن کریم و فرهنگ وحیانی تهران-  
۵۷- جریان شناسی نحوه اثرپذیری مسیحیان از فرهنگ اسلامی مسلمانان اندلس علیرضا کاوند- ملیحه یوسفی 1394/02/23 مجموعه مقالات علمی-ترویجی همایش بین المللی قرآن کریم و فرهنگ وحیانی تهران
۵۸- قیام حسین بن علی(ع) و مسأله لعن یزید از نگاه بزرگان اهل سنت علیرضا کاوند- اعظم پاک اندیش 1394/03/03 - همایش ملی سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی - تایباد-   
۵۹- تأثیر نماز در کاهش انحراف درجامعه از منظر قرآن کریم و سیره امام رضا علیه السلام علیرضا کاوند- زهرا حاح کاظمی 1394/08/19 - همایش ملی  نماز و پیشگیری از آسیبهای فردی و اجتماعی- زنجان   
۶۰- جستاری درعوامل وموانع همدلی و آسیب شناسی آن درسیره علوی علیرضا کاوند- زهرا حاج کاظمی 1394/09/26 - هفتمین همایش ملی سیره علوی با رویکرد همدلی و همزبانی- خرم آباد  
۶۱- راه کارهای فرهنگی مصونیت خانواده مسلمان در رویارویی با تهاجم غرب- علیرضا کاوند- سعیده علی محمدی- سیده راضیه پور محمدی 1394/11/01 - 27 همایش علمی، تحقیقی مذاهب اسلامی با موضوع: سبک زندگی اسلامی و تحکیم نهاد خانواده - زاهدان-
۶۲- راهکارهای مبارزه با نفوذ اندیشه های ضد قرآنی در خانواده از طریق فضای مجازی- علیرضا کاوند- سعیده علی محمدی 1394/11/01 - 27 همایش علمی، تحقیقی مذاهب اسلامی با موضوع: سبک زندگی اسلامی و تحکیم نهاد خانواده  -زاهدان
۶۳- جستاری در حقوق متقابل زوجین و نقش آن در تحکیم نهاد خانواده -علیرضا کاوند- فروزان کردیوند 1394/11/01 - 27 همایش علمی، تحقیقی مذاهب اسلامی با موضوع: سبک زندگی اسلامی و تحکیم نهاد خانواده - زاهدان
۶۷- خدمات متقابل وقف و روحانیت از نگاه اسلام- علیرضا کاوند- اعظم پاک اندیش 1394/12/12 - همایش ملی عالم واقف میرزا ابوطالب قمی- قم    
۶۸- آسیب شناسی علل تغییر ارزشهای تربیت دینی از منظر قرآن کریم- علیرضا کاوند- زهرا حاح کاظمی 1394/12/13 - اولین همایش ملی تربیت دینی راهی به سوی تعالی- میبد  
۶۹- موانع اخلاق اجتماعی در سیرۀ علوی علیرضا کاوند- زهرا حاح کاظمی 16/9/1395 -کنگره بین المللی سیره اهل بیت ؛قم  - سطح  علمی-ترویجی
۷۰- نقش‏ حجاب در کاهش معضلات‏ اجتماعی از نگاه پیامبر اکرم (ص)-علیرضا کاوند- زهرا حاح کاظمی 1/12/95 -همایش بین المللی سیمای حضرت محمد (ص) در هنر و رسانه -تهران-
۷۱- پاسخ های امام رضا (ع) به شبهات وارد بر عصمت انبیاء (ع)- علیرضا کاوند- مریم گودرزی 1392/10/28- - همایش ملی قرآن کریم و میراث رضوی -سبزوار-  چکیده مقاله   
۷۲- نقش عبادت بر سلامت روان از دیدگاه اسلام -علیرضا کاوند- مریم گودرزی-سیمین مرادی 1392/10/28 - اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان- بندرعباس    
۷۳- ترجمه و نقد و بررسی مدخل انگلیسی « علی بن ابی طالب» در دائره المعارف قرآن نوشته اولیور لیمن-علیرضا کاوند 1391/09/09 - همایش ملی غدیر پژوهی- کرمانشاه-  
۷۴- معنای واژه فتنه و سبک بیانی قرآن در کاربرد آن -علیرضا کاوند 9/4/90 - پنجمین همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی از 28 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم -تهران   
۷۵- ترجمه و بررسی مقاله انگلیسی «غدیر از منظر خاورشناسان»- علیرضا کاوند 1390/08/22 - همایش ملی غدیر پژوهی -کرمانشاه-   
۷۶- اصول حاکم بر روابط اقتصادی دولت با ملت از منظر معصومین(ع) - علیرضا کاوند 1390/10/25 - همایش ملی جهاد اقتصادی و ارتقای سلامت نظام اداری -زنجان-   
۷۷- مبانی جهاد اقتصادی از منظر معصومین (ع)- علیرضا کاوند 1390/12/15 - همایش ملی جهاد اقتصادی -خرم آباد-    
۷۸- غدیر در شعر عرفانی فارسی (کتاب مثنوی معنوی جلال الدین رومی)- علیرضا کاوند- حسین گلی-محمد اکبری 1390/12/15 - چهارمین همایش بین المللی غدیر پژوهی- کرمانشاه 

 کتاب های چاپ شده
پاسخ به شبهات وارد بر کتاب شریف نهج البلاغه- ترجمه کتاب «نهج البلاغه لمن؟» مرحوم محمد حسن آل یاسین، مترجم: علیرضا کاوند، انتشارات جام جوان و مارینا، 1398
آشنایی با مساله غیبت امام زمان(عج)-گزیده کتاب «الغیبة» نعمانی، تالیف علیرضا کاوند، انتشارات جام جوان و مارینا،  1398
تاثیر فقدان حیا بر افزایش طلاق از نظر اسلام- حمیدرضا علی محمدی-زیر نظر دکتر علیرضا کاوند،  انتشارات سمیع، ۱۳۹۷
مجموعه مقالات علمی-پژوهشی برگزیده همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی (قرآن کریم و فرهنگ انقلاب)، علیرضا کاوند،  ناظر علمی،        دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ۱۳۹۶
مجموعه مقالات علمی-ترویجی برگزیده همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی (قرآن کریم و فرهنگ انقلاب)،علیرضا کاوند، ناظر علمی        دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ۱۳۹۶
چکیده مقالات همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی (قرآن کریم و فرهنگ انقلاب)،علیرضا کاوند، ناظر علمی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ۱۳۹۶
پیشگیری از وقوع جرم با رویکردی بر آموزه های دینی (با تکیه بر آیات و روایات)، علیرضا کاوند و محمد رضا روزبهانی،  کتاب آوا، ۱۳۹۴
بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی با نگاهی به آیات و روایات، علیرضا کاوند و محمد رضا روزبهانی، کتاب آوا، ۱۳۹۴
امی بودن پیامبر اکرم در منابع تفسیری و حدیثی و نقد دیدگاه خاورشناسان، علیرضا کاوند، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ۱۳۹۲
کلیدهای طلایی ازدواج، ترجمه «الزواج الموفق» حجت الاسلام محمد جواد طبسی، نشر مؤلف: حجت الاسلام محمد جواد طبسی، مترجم: علیرضا کاوند، ۱۳۹۱
انسان، جانشین خدا: انسان کامل از نگاه اسلام و دانشوران غرب، علیرضا کاوند و حسین گلی، بادبادک، ۱۳۹۰
دردانه دلداده: بررسی تحلیلی زندگانی حضرت فاطمه زهرا (ع)، ترجمه «حیاة الصدیقه فاطمه دراسة و تحلیل»حجت الاسلام محمد جواد طبسی، مترجم: علیرضا کاوند، بوستان کتاب، ۱۳۸۸
استناد نهج البلاغه و کتابشناسی، به کوشش علیرضا کاوند و سعید مجیدی، دانشگاه قرآن و حدیث،   ۱۳۸۷
پیامبر امی و پاسخ به شبهات، تالیف علیرضا کاوند،  انتشارات سمیع،  ۱۳۸۵ 

 پایان نامه ها
1- ابعاد عقیدتی و جهادی سوره های فلق و ناس- حمزه شعبانی- کارشناسی- راهنمایی- دانشکده علوم قرآنی ملایر- دفاع شده- 1388
۲- اقتصاد از منظر سوره مبارکه نحل- بهنام کیانی- کارشناسی- راهنمایی -دانشکده علوم قرآنی ملایر -دفاع شده-1389
۳- گستره دینی شک از دیدگاه قرآن- محمدشهبازی سلطانی -کارشناسی -راهنمایی- دانشکده علوم قرآنی ملایر- دفاع شده  1389
۴ - علل و آثار منت گذاری از منظر قرآن و روایات- فرشید موسی زاده- کارشناسی- راهنمایی- دانشکده علوم قرآنی ملایر- دفاع شده 1389
۵ - نقش عبادت در سلامت روح و روان از دیدگاه قرآن و روایات -علیرضا حسنی- کارشناسی- راهنمایی -دانشکده علوم قرآنی ملایر -دفاع شده 1389
۶- آداب گفتگو از دیدگاه قرآن- خدیجه حریت- کارشناسی -راهنمایی- دانشکده علوم قرآنی ملایر- دفاع شده 1389
۷- بررسی نامه اعمال از دیدگاه آیات و روایات- لیلا پارسا- کارشناسی -راهنمایی- دانشکده علوم قرآنی ملایر- دفاع شده1390
۸- خیانت در عهد و پیمان از منظر قرآن -سمیرا آقابیگی- کارشناسی- راهنمایی- دانشکده علوم قرآنی ملایر- دفاع شده 1389
۹- نقش دعا بر سلامت روان از دیدگاه آیات و روایات- نرگس پورعابدی- کارشناسی- راهنمایی -دانشکده علوم قرآنی ملایر -دفاع شده 1389
۱۰ - تاثیر قرآن بر زندگی انسان از دیدگاه آیت الله جوادی آملی -زینب مرادی -کارشناسی -راهنمایی -دانشکده علوم قرآنی ملایر -دفاع شده 1389
۱۱- تهجد از دیدگاه قرآن- زهره عمرانی- کارشناسی -راهنمایی- دانشکده علوم قرآنی ملایر -دفاع شده 1389
۱۲-انقطاع الی الله- میترا شهروسوند- کارشناسی- راهنمایی -دانشکده علوم قرآنی ملایر- دفاع شده 1389
۱۳- پیشگیری از وقوع جرم از نگاه آموزه های دینی- رحمه نیسی- کارشناسی -راهنمایی- دانشکده علوم قرآنی ملایر- دفاع شده 1389
۱۴-عصمت حضرت یوسف (ع) از دیدگاه قرآن کریم- احسان جعفری سکل- کارشناسی- راهنمایی- دانشکده علوم قرآنی ملایر- دفاع شده 1389
۱۵-توفیق الهی از دیدگاه آیات و روایات- فاطمه بیات -کارشناسی- راهنمایی- دانشکده علوم قرآنی ملایر -دفاع شده 1390
۱۶- پیشگیری و بهبود افسردگی از دیدگاه ایات و روایات و علم روانشناسی- حمیده حیدری کارشناسی- راهنمایی- دانشکده علوم قرآنی ملایر- دفاع شده 1390
۱۷-عصمت حضرت آدم (ع) از دیدگاه قرآن- موسی بخشی- کارشناسی -راهنمایی -دانشکده علوم قرآنی ملایر -دفاع شده-1389
۱۸- واکاوی علل تقویت روحیه از دیدگاه ایات و روایات- نرگس یاوریان -کارشناسی- راهنمایی -دانشکده علوم قرآنی ملایر- دفاع شده1390
۱۹-چهره شناسی از دیدگاه ایات و روایات- سهیلا برزگر- کارشناسی- راهنمایی- دانشکده علوم قرآنی ملایر- دفاع شده1391
۲۰-دلایل عقلی و نقلی اثبات وجود امام عصر (عج)- نیره حسین زاده- کارشناسی- راهنمایی- دانشکده علوم قرآنی ملایر -دفاع شده1390
۲۱ - اخبار واحد ابوهریره در جزء اول قرآن کریم-  اعظم پاک اندیش- کارشناسی- راهنمایی- دانشکده علوم قرآنی ملایر -دفاع شده1392
۲۲ -فرایند تاثیر امید در زندگی انسان از دیدگاه قرآن- محمد رضا گیاه شناس- کارشناسی- راهنمایی- دانشکده علوم قرآنی ملایر -دفاع شده1392
۲۳ -ابرار از منظر قرآن کریم- جلال غیاثوند- کارشناسی- راهنمایی -دانشکده علوم قرآنی ملایر- دفاع شده1393
۲۴ -بررسی تناسب آیات سوره مبارکه جن و غرض واحد آن -زهرا سلیمانی- کارشناسی -راهنمایی- دانشکده علوم قرآنی تهران- دفاع شده1394
۲۵ -بررسی تناسب آیات سوره مبارکه احقاف و غرض واحد آن- زهرا بخشی- کارشناسی- راهنمایی- دانشکده علوم قرآنی تهران- دفاع شده1394
۲۶ -راهکارهای مبارزه با نفوذ اندیشه های ضد قرآنی از طریق فضای مجازی- سعیده علی محمدی- کارشناسی -راهنمایی- دانشکده علوم قرآنی قم- دفاع شده1394
۲۷-راهکارهای تحصیل آرامش روان از دیدگاه قرآن و روایات- ماندانا طاهری نژاد -کارشناسی- راهنمایی- دانشکده علوم قرآنی قم -دفاع شده1394
۲۸-نقش توبه و اعتراف به اشتباه در کاهش اضطراب از دیدگاه قرآن و روایات- فاطمه مهدی نژاد- کارشناسی- راهنمایی- دانشکده علوم قرآنی قم- دفاع شده1394
۲۹-راهکارهای تربیت عبادی از دیدگاه قرآن و روایات -صغری خسروی- کارشناسی- راهنمایی- دانشکده علوم قرآنی قم- دفاع شده1394
۳۰- راهکارهای تثبیت اعتقادات نوجوانان از دیدگاه قرآن و روایات- کبری احمدی -کارشناسی- راهنمایی- دانشکده علوم قرآنی قم- دفاع شده1394
۳۱- صفات امامان معصوم (ع) از منظر قران و روایات- مهدیه صالحی دوین -کارشناسی- راهنمایی- دانشکده علوم قرآنی قم- دفاع شده1394
۳۲- بررسی تناسب آیات سوره بروج و غرض واحد آن- راضیه محمد زاده -کارشناسی- راهنمایی- دانشکده علوم قرآنی تهران- دفاع شده 1395
۳۳- نقد مبانی اهم خاورشناسان در حوزه تناقضات اعتقادی قرآن- نیلوفر غلامی- کارشناسی ارشد- راهنمایی- دانشکده علوم قرآنی قم -دفاع شده 1395
۳۴-تحلیل انتقادی شبهات درباره وثاقت تاریخی متن قرآن کریم- مهتاب حسنوند- کارشناسی ارشد -راهنمایی -دانشکده علوم قرآنی قم- دفاع شده1395
۳۵ - روش شناسی مهدویت پژوهشی شیعی خاورشناسان(هانری کربن، ویلفرد مادلونگ، تیموتی آر فرنیش، ادوارد براون)- کبری جوکار -کارشناسی ارشد- راهنمایی -دانشکده علوم قرآنی میبد -دفاع شده1395
۳۶ -نقد مبانی خاورشناسان(نولدکه، بلاشر، تسدال، جفری و گلدزیهر) درباره مباحث تاریخی قرآن- مهدیه پاک عقیده- کارشناسی ارشد -راهنمایی- دانشکده علوم قرآنی قم -دفاع شده1395
۳۷-عوامل ملامت و سرزنش از منظر قرآن کریم- میثم شفاعتی- کارشناسی ارشد- راهنمایی- دانشکده علوم قرآنی قم -در حال انجام
۳۸-تفسیر روایی سوره بقره : ایات 158 تا 183 - زهرا ترکاشوند -کارشناسی ارشد -مشاوره -دانشگاه قرآن و حدیث -دفاع شده- 1395
۳۹-دلایل و آثار پیروی از سنت پیامبراسلام(ص) از دیدگاه قرآن -مجتبی روحانی نیا- کارشناسی ارشد -راهنمایی- دانشکده اصول الدین- دفاع شده-1396
۴۰ -تحلیل اثباتی - آماری تاثیر فقدان حیا بر افزایش طلاق با تکیه بر آیات و روایات- محمدرضا علی محمدی- کارشناسی ارشد- راهنمایی -دانشکده علوم قرآنی قم -دفاع شده-1397
۴۱-بازی های سالم و غیر سالم از نگاه غرب و اسلام -فاطمه مهدی نژاد - کارشناسی ارشد -راهنمایی- دانشکده اصول الدین- دفاع شده-1397
۴۲-نقد و ترجمه کتاب مبانی قرآن از ماسیمو کامپانینی (ترجمه الیور لیمن)-احمد اسدی -دکترا -راهنمای دوم -دانشکده علوم قرآنی قم- دفاع شده-1398 
 
 سایر موارد
مصاحبه با خبرگزاری های دانشگاهی و غیر دانشگاهی
مناسبت‌های فرهنگی را هدفمند برگزار کنیم کد خبر: ۳۶۷۴۳۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ -ایکنا
قدیمی‌ترین کتاب آیات‌الاحکام متعلق به شیعه است/ 5 آسیب تفاسیر موضوعی -گفت وگوی ایکنا با را علی رضا کاوند -کد خبر: ۳۴۷۶۰۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
روش‌های پیشگیری از سرقت‌های علمی در حوزه مطالعات قرآنی دانشگاه‌ها -کد خبر: ۳۴۵۹۹۵۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۸-ایکنا
9 آسیب‌ طرح تحول در رشته علوم قرآن و حدیث -کد خبر: ۳۴۵۶۸۱۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۰۴-ایکنا
جنبه‌های مثبت طرح تحول در رشته علوم قرآن و حدیث -کد خبر: ۳۴۴۷۴۵۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۲۱-ایکنا
نبود سیر مطالعاتی مدون؛ ضعف رشته‌های علوم قرآنی- کد خبر: ۳۳۵۰۶۲۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۰۲- ایکنا
مؤلفه‌های تعیین‌کننده آینده شغلی رشته‌های قرآنی/ جذب دانشجو و نیاز بازار کار چقدر تناسب دارد؟ - کد خبر: ۳۳۴۵۳۳۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۲۶-ایکنا
از آینده شغلی رشته‌های «دانشگاه علوم و معارف قرآن» تا پاسخ به انتقادات- کد خبر: ۳۳۳۵۰۱۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۰۳-ایکنا
تحلیل انتقادی مبانی خوانش‌های معاصر قرآن - کد خبر: ۳۳۲۸۹۰۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۲۶-ایکنا
دروس مبتنی بر نحوه انس با معارف قرآن؛ حلقه مفقوده رشته علوم قرآن و حدیث -کد خبر: ۳۳۲۳۰۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳- ایکنا
بررسی عملکرد دانشگاه علوم و معارف قرآن در غرفه ایکنا - کد خبر: ۳۳۲۱۵۳۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹-ایکنا
برگزیدگان پنجمین المپیاد قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن معرفی شدند -کد خبر: ۳۲۰۰۳۰۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۲/۰۴-ایکنا
محدودیت نوآوری در علوم قرآن؛ ملزوم یک‌سونگری مجلات تخصصی داخلی -کد خبر: ۱۴۵۲۴۰۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱-ایکنا
بررسی روند گسترش فعالیت‌های قرآنی در دانشگاه‌ها/ نبود طرح جامع قرآنی در دانشگا‌ه‌ها عامل کارهای موازی و متناقض است- کد خبر: ۲۱۰۷۰۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۱/۲۸-ایکنا
بررسی و روند گسترش فعالیت‌های قرآنی در دانشگاه‌ها/ اساتید علوم قرآنی روش‌‌های اندیشیدن در متن قرآن را به دانشجویان بیاموزند -کد خبر: ۲۱۰۶۶۹۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۱/۲۸-ایکنا
رشد ادبیات دینی در فضای مجازی؛ افزایش معنویت‌گرایی و کاهش آسیب‌ها -کد خبر: ۲۰۴۴۵۴۲ تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۹/۱۷-ایکنا
بصیرت‌بخشی در فضای مجازی مقدم بر محدودیت‌گذاری است -کد خبر: ۲۰۴۲۲۶۲ تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۹/۱۴-ایکنا
وبلاگ‌نویسان دینی، قدرت نقدپذیری خود را افزایش دهند -کد خبر: ۲۰۳۸۷۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۹/۰۷-ایکنا
ارائه راهنما‌ی استفاده از نرم‌افزار؛ عامل بازدارنده دل‌زدگی دانش‌آموز از آموزش -کد خبر: ۲۰۱۱۴۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۷/۲۰-ایکنا
پرداخت کلیه تسهیلات دانشجویی به متقاضیان دانشگاه علوم و معارف- کد خبر: ۳۶۷۲۱۳۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱-ایکنا
برگزاری کارگاه پروپوزال‌نویسی در دانشگاه علوم قرآن -کد خبر: ۳۶۷۱۹۵۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱- ایکنا
مشاوره تلفنی دانشگاه علوم و معارف قرآن راه‌اندازی شد -کد خبر: ۳۶۷۱۹۲۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱- ایکنا
افزایش سقف وام شهریه دانشگاه علوم و معارف قرآن/ درخواست اعتبار صد میلیون تومانی -کد خبر: ۳۶۶۹۶۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴- ایکنا
مساجد در هنر جذب نمازگزار و جوانان مشکل دارند- کد خبر: ۳۶۳۵۳۳۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶- ایکنا
تاریخ انقضای پژوهش ارتباط مستقیم با آینده نگری پژوهشگر دارد -کد خبر :115331 زمان مخابره : ۱۳۹۰/۸/۱ - ۱۰ : ۹- رسانیوز
گسترش سنت های راستین اسلام با تدبیر مدبرانه امام حسن(ع)- ایرنا
رستگاری مظهر عدالت در محراب عبادت-ایرنا
عطوفت و مهربانی به والدین کلید رضایت پروردگار- ایرنا
حضرت زینب(س)؛ پیام رسان عاشورا و احیاگر نهضت حسینی- ایرنا
مسئول تغییر ذائقه جوانان کیست-ایکنا- کد خبر: ۳۷۷۲۶۴۲-تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۷
همزیستی میان ادیان باید گسترش یابد/ اصول مشترک ادیان-خبرگزاری مهر-۴ دی ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۶
نحوه تعامل مسلمانان با معتقدان به ادیان غیر ابراهیمی | شیعه در سراسر جهان باید جاذبه داشته باشد نه دافعه-خبرگزاری ایحاء-تاریخ انتشار : دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۴
زوال خلاقیت و نوآوری در فضای بروکراتیک حاکم در دانشگاه/ ضرورت‌های دستیابی به دانشگاه نسل سوم- خبرگزاری ایکنا- تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۳
چگونه به سمت دانشگاه نسل سوم و کارآفرین حرکت کنیم/ خرد جمعی ایجاد شود-ایکنا- تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۰
۹ نکته درباره شیوه تفسیری جامع‌البیان طبری-ایکنا-تاریخ انتشار: ۰۴ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۵
بیانیه گام دوم؛ هرم تعالی عنایت، صیانت و درایت است-ایکنا-تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸

جوایز و افتخارات

رتبه اول مسابقات ترتیل کارکنان در سطح دانشکده قم و راه یابی به مرحله دانشگاه در سال ۱۳۹۶ ه.ش
رتبه اول اذان کارکنان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- پنجمین المپیاد قران و عترت دانشگاه معاونت قرآن و عترت- رشته اذان کارکنان، معاونت قرآن و عترت در سال ۱۳۹۴ ه.ش
شرکت در مسابقه اذان و ترتیل کارکنان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- چهارمین المپیاد قران و عترت دانشگاه معاونت قرآن و عترت، رشته اذان و ترتیل معاونت قرآن و عترت در سال ۱۳۹۳ ه.ش
انتخاب کتاب امی بودن پیامبر اکرم (ص) در منابع تفسیری و حدیثی و نقد دیدگاه خاورشناسان به عنوان برگزیده جشنواره هفته پژوهش در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در سال ۱۳۹۲ ه.ش
تشکر وی‍ژه سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان مسوول کارگروه مدعوین همایش بین المللی پژ‍وهشهای قرآنی مسابقات بین المللی قرآن کریم توسط سازمان اوقاف و امور خیریه در سال ۱۳۹۲ ه.ش
انتخاب به عنوان مدیر امور پژوهشی برتر دانشگاه(دانشکده ملایر) در جشنواره هفته پژوهش ملی در سال ۱۳۹۰ ه.ش
تقدیر از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع گستره دینی شک از منظر قرآن؛ نوشته محمد شهبازی سلطانی به راهنمایی بنده در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در نهمین جشنواره معرفی پایان نامه‌های برتر قرآنی دانشجویی بین المللی در سال ۱۳۸۹ ه.ش
انتخاب به عنوان مدیر امور پژوهشی برتر دانشگاه(دانشکده ملایر) و برگزیده جشنواره هفته پژوهش ملی در سال ۱۳۸۹ ه.ش
لوح تقدیر برای کتاب دردانه دلداده در سومین دوره انتخاب کتاب سال لرستان توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در سال ۱۳۸۸ ه.ش
نویسنده مورد تقدیر؛ به خاطر تالیف کتاب پیامبر امی در پانزدهمین دوره سراسری هفته کتاب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد در سال ۱۳۸۶ ه.ش
نویسنده مورد تقدیر؛ پایان نامه کارشناسی ارشد پیامبر امی و پاسخ به شبهات، علیرضا کاوند بخش ویژه پیامبر اعظم (ص) در مقطع کارشناسی ارشد در یازدهمین دوره انتخاب پایان نامه های برتر دانشجویی، برگزار شده از طرف جهاد دانشگاهی در تهران در سال ۱۳۸۶ ه.ش
نویسنده مورد تقدیر؛ کتاب تالیفی با عنوان «پیامبر امی، بررسی مساله خواندن و نوشتن پیامبر(ص) پیش از بعثت و پس از آن و پاسخ به شبهات» بخش دانشگاهی پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در تهران در سال ۱۳۸۶ ه.ش
نویسنده مورد تقدیر؛ به خاطر تالیف کتاب : پیامبر امی پانزدهمین دوره سراسری هفته کتاب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد در سال ۱۳۸۶ ه.ش
رتبه برتر مسابقات فرهنگی مراسم ارتحال امام (ره) سال 1384 -به عنوان شرکت کننده در مسابقه در مراسم ارتحال امام (ره) در سال ۱۳۸۴ ه.ش

منبع:
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مشاهیر مرتبط