0
ویژه نامه ها

بهمن یزدی صمدی

بهمن یزدی صمدی
بهمن یزدی صمدی دکتری ژنتیک و اصلاح نباتات، استاد دانشگاه تهران و عضویت پیوسته در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و چهره ماندگار عرصه علوم کشاورزی در نخستین همایش چهره‌های ماندگار سال 1380 ه.ش است.
 
شناسنامه
 سال 1316 ه.ش  تولد
 -  درگذشت
 -  علت درگذشت
 -  آرامگاه
 ایرانی  ملیت
 اسلام  دین
 شیعه  مذهب
 -  دیگر نام ها
 دکتری ژنتیک و اصلاح نباتات  تحصیلات
 دانشگاه کالیفرنیا  دانشگاه
 تدریس و تحقیق  زمینه فعالیت
 -  سبک
 از سال 1347 ه.ش  سال های فعالیت
 تألیف چندین کتاب  و مقاله  آثار مهم
 انتخاب بعنوان چهره ماندگار و استاد نمونه  جایزه ها
 -  وبگاه رسمی
 -  همسر
 -  فرزندان
 پدر: محمد صادق  والدین

زندگی نامه

تولد
دکتر بهمن یزدی صمدی فرزند محمد صادق در سال 1316 ه.ش در قصر شیرین متولد شد.

سمت و فعالیت ها

فعالیت های علمی
تحصیلات
تحصیلات ابتدایی  و متوسطه را در کرمانشاه گذراند. وی سپس به تهران آمد و در رشته کشاورزی دانشگاه تهران مشغول تحصیل شد. یزدی صمدی در سال 1341 ه.ش به حکم قانون شاگردان ممتاز برای ادامه تحصیل از طرف دولت به آمریکا اعزام شد و مدرک دکتری ژنتیک و اصلاح را از دانشگاه کالیفرنیا اخذ کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران مشغول تحصیل شد و پس از چند سال به دانشگاه ایلینویز آمریکا رفته و دوره فوق دکتری خود را در آنجا طی کرد.
 
بهمن یزدی صمدی
 
تدریس
تدریس ۵ درس کارشناسی، ۴ درس کارشناسی ارشد و ۲ درس دکتری در طول خدمت.
 
فعالیت های اجتماعی
دکتر یزدی صمدی از سال ۱۳۴۷ ه.ش در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران به عنوان استادیار به خدمت مشـغول شدند و در سال ۱۳۵۲ ه.ش به مرتبه دانشــیاری و در سـال ۱۳۶۳ ه.ش به مرتبه استادی نایل گردیدند. وی در سال 1358 ه.ش به عنوان معاون تحقیقاتی و آموزشی وزارت کشاورزی منصوب شد. وی در سال های 1362 ه.ش تا 1364 ه.ش ریاست دانشگاه تهران را برعهده داشت. ایشان در طول خدمت حدود چهل ساله خود در دانشگاه تهران تعداد ده درس مختلف شـامل اصلاح نباتات ۲ و ۳، ژنتیک عمومی، طرح آزمایش های کشاورزی، موتاسیون و اصلاح نباتات، ژنتیک تکمیلی، آمار و احتاملات، آمار بیولوژی، طرح آزمایش های تکمیلی و ژنتیک مولکولی را در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تدریس نموده اند. دکتر یزدی صمدی در دوران خدمت خود در دانشگاه تهران تعداد ۱۴ طرح تحقیقاتی 80 طرح ملی و ۶ منطقه ای) را اجرا کرده، ۲۵ رساله دکتری و ۵۰ پایان نامه کارشناسی ارشد را راهنمایی نموده اند. مقالات چاپ شــده ایشان شامل ۹۰ مقاله علمی-پژوهشی فارسی و ۳۵ مقاله علمی-پژوهشی بین المللی است.  

دکتر یزدی صمدی در انجمن های علمی زیر عضویت داشته اند:  
انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران،   
انجمن ژنتیک ایران، انجمن بیوتکنولوژی ایران،   
انجمن آگرونومی آمریکا و انجمن علوم زراعی آمریکا.  
 
بهمن یزدی صمدی

سمت های اجرایی دکتر صمدی یزدی در طول خدمت خود به شرح زیر بوده است: مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران ۱۳۵۶-۱۳۵۷، معاون تحقیقاتی و آموزشـی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران ۱۳۵۸ ه.ش، معاون تحقیقاتی و آموزشی وزیر کشاورزی ۱۳۶۲-۱۳۵۸ ه.ش، رئیس دانشگاه تهران ۱۳۶۴-۱۳۶۲ ه.ش، مدیر گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تهران ۱۳۷۸-۱۳۸۴ ه.ش، سرپرست گروه برنامه ریزی کشاورزی شورای عالی برنامه ریزی ۱۳۷۷-۱۳۵۹ ه.ش   
 
خلاصه فعالیت های شغلی اجرائی) و علمی دکتر بهمن یزدی صمدی 
 
بهمن یزدی صمدی

آثار

تألیفات دکتر یزدی صمدی مشتمل بر ۸ فقره کتاب های:  
 
۱- اصلاح نباتات زراعی-سال1370 ه.ش - مرکز نشر،   
۲- اصول تولید گیاهان زراعی ترجمه)- سال1373 ه.ش - مرکز نشر،  
۳- طرح های آماری در پژوهش های کشاورزی- سال 1376 ه.ش - دانشگاه تهران،  
۴- فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی- زراعت واصلاح نباتات- سال 1377 ه.ش فرهنگستان علوم،
۵- ژنتیک از دیدگاه مولکولی ترجمه)-سال 1380 ه.ش - دانشگاه تهران،  
۶- اصول ژنتیک-سال 1381 ه.ش - دانشگاه تهران،   
۷- آمار و احتمالات کاربردی- سال 1386 ه.ش - دانشگاه تهران 
۸- همکاری در نگارش بخش کشـاورزی دانشنامه زیست فناوری و  ژنتیک- سال 1387 ه.ش - دانشنامه بزرگ فارسی 
 
بهمن یزدی صمدی

مقالات
دکتر یزدی صمدی دارای ۹۱ مقاله فارسی است که در مجلات علمی-  پژوهشی داخلی چاپ شده اند. تعداد مقالات خارجی ایشان مشتمل بر ۳۶ مقاله است که در مجلات بین المللی چاپ شده اند. دکتر یزدی صمدی در ۴۰ مجمع علمی خارجی و ۹۵ مجمع علمی داخلی با ارایه مقاله توسط خود یا همکاران شرکت نموده است.

مهمترین طرح های تحقیقاتی که توسط دکتر یزدی صمدی اجرا  شده اند به شرح زیر است (۸ طرح ملی و ۵ طرح دانشگاهی): 
۱- بررسی ۶۴ رقم یونجه ایرانی و خارجی از لحاظ عملکرد و سایر صفات مهم زراعی از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۵ ه.ش مصوب دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
۲- انجام دو طرح تحقیقاتی گلرنگ از ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ مصوب وزارت  علوم و آموزش عالی 
3- اجرای طرح تحقیقاتی «بررسی صفات مهم آگرنومیکی یونجه» از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰ ه.ش مصوب دانشگاه تهران 
۴- اجرای طرح تحقیقاتی «بررسی مقایسه ای ارقام حاصل از کلون، گرده افشانی آزاد و خود گشنی در یونجه» از ســال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ ه.ش مصوب دانشگاه تهران 
۵- طرح تحقیقاتی «اصلاح عدس» از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ ه.ش مصوب دانشگاه تهران
۶- اجرای طرح تحقیقاتی ملی «بررسی وضعیت علمی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه های کشور در سال ۱۳۷۱ ه.ش «مصوب  فرهنگستان علوم و با همکاری اعضاء گروه کشاورزی
۷- اجرای طرح تحقیقاتی ملی «بررسی مقاومت گندم به سرما» از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ ه.ش مصوب شورای پژوهش های علمی کشور
۸- همکار اصلی طرح تحقیقاتی ملی «بررسی مقاومت گندم به خشکی» از سال 1379 تا 1383 ه.ش مصوب شورای پژوهش های علمی کشور
9- اجرای طرح تحقیقاتی ملی «شناسایی مسایل کلان کشاورزی و منابع طبیعی که می توان برای آن ها راه حل ارایه کرد». سال 1381 و 1382 ه.ش مصوب فرهنگستان علوم 
۱۰- اجرای طرح ملی «فرهنگ اصطلاحات علمی کشاورزی و منابع طبیعی از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۰ ه.ش «مصوب فرهنگستان علوم، با همکاری  اعضا گروه علوم کشاورزی 
۱۱- اجرای طرح ملی «بررسی کمی و کیفی کتاب های کشاورزی و منابع طبیعی منتشر شده بعد از انقلاب اسلامی از سال 1381 تا 1383 ه.ش « مصوب فرهنگستان علوم
۱۲- اجرای طرح ملی «کاهش ضایعات در تولید و مصرف گندم» از سـال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ ه.ش طرح ملی توتک مصوب شورای پژوهش های علمی
۱۳- اجرای طرح ملی «بررسی جنبه های آموزشی، پژوهشی و فن شـناختی علوم کشاورزی و منابع طبیعی» از ســال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ ه.ش مصوب فرهنگستان علوم
 
بهمن یزدی صمدی

جوایز و افتخارات

جایزه و مدال دانشجوی ممتاز - رتبه اول دانشگاه تهران ۱۳۴۰ ه.ش
لوح و جایزه استادی ممتاز دانشگاه تهران ۱۳۵۴ ه.ش
لوح و جایزه بهترین تحقیق علمی وزارت علوم ۱۳۵۶ ه.ش
لوح و جایزه استادی ممتاز دانشگاه تهران ۱۳۶۹ ه.ش
لوح و جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی در مورد سه کتاب در سال های ۱۳71، ۱۳۷۷، ۱۳82 ه.ش  
استاد نمونه کشوری ۱۳۷۵ ه.ش  
محقق برجسته دانشگاه تهران ۱۳۷۶ ه.ش  
چهره ماندگار ۱۳۸۰ ه.ش  
محقق برگزیده دانشگاه تهران ۱۳۸۲ ه.ش
محقق برگزیده کشوری وزارت علوم ۱۳۸۴ ه.ش  
 
بهمن یزدی صمدی

در نگاه دیگران

فیلم
فیلم مستندی از زندگی علمی و آثار وی با عنوان «سفر دانه» به کارگردانی مهران فیروزبخت و تهیه‌کنندگی هادی حسنعلی ساخته شده‌ است.

منابع:
1. ویکی پدیا
2. خبرگزاری مهر
3. تاریخچه ژنتیک در جهان و ایران، بخش ششم
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
اثرات سمی نانوذرات بر گیاهان
اثرات سمی نانوذرات بر گیاهان

اثرات سمی نانوذرات بر گیاهان

استفاده از نانوذرات برای انتقال آفت کش ها در کشاورزی
استفاده از نانوذرات برای انتقال آفت کش ها در کشاورزی

استفاده از نانوذرات برای انتقال آفت کش ها در کشاورزی

استفاده از نانوذرات به عنوان حامل های کودهای شیمیایی در کشاورزی
استفاده از نانوذرات به عنوان حامل های کودهای شیمیایی در کشاورزی

استفاده از نانوذرات به عنوان حامل های کودهای شیمیایی در کشاورزی

روش های مختلف انتقال ماکرومولکول ها به گیاهان با استفاده از نانوذرات
روش های مختلف انتقال ماکرومولکول ها به گیاهان با استفاده از نانوذرات

روش های مختلف انتقال ماکرومولکول ها به گیاهان با استفاده از نانوذرات

حکمت | به خدا اعتماد کن / استاد علوی تهرانی
حکمت | به خدا اعتماد کن / استاد علوی تهرانی

حکمت | به خدا اعتماد کن / استاد علوی تهرانی

از معیشت مهمتر، حل بیکاری است
از معیشت مهمتر، حل بیکاری است

از معیشت مهمتر، حل بیکاری است

دیگر کشور ویدئو کنفرانسی اداره نمی‌شود
دیگر کشور ویدئو کنفرانسی اداره نمی‌شود

دیگر کشور ویدئو کنفرانسی اداره نمی‌شود

وام ۱۰۰ میلیونی برای معتادان بهبودیافته
وام ۱۰۰ میلیونی برای معتادان بهبودیافته

وام ۱۰۰ میلیونی برای معتادان بهبودیافته

علت سفیدی زودرس مو!
علت سفیدی زودرس مو!

علت سفیدی زودرس مو!

سقوط اف 35 نیروی دریایی انگلیس
سقوط اف 35 نیروی دریایی انگلیس

سقوط اف 35 نیروی دریایی انگلیس

یک قدمی شهادت!
یک قدمی شهادت!

یک قدمی شهادت!

ابی عبدالله ای عشق رویایی/ جواد مقدم
ابی عبدالله ای عشق رویایی/ جواد مقدم

ابی عبدالله ای عشق رویایی/ جواد مقدم

عشق تو تو دلم ارث مادریه/ جواد مقدم
عشق تو تو دلم ارث مادریه/ جواد مقدم

عشق تو تو دلم ارث مادریه/ جواد مقدم

یاابالفضل یا مولا/ وحید شکری
یاابالفضل یا مولا/ وحید شکری

یاابالفضل یا مولا/ وحید شکری

عاقبت تلخ تیراندازی دو سارق 16 ساله به پلیس
عاقبت تلخ تیراندازی دو سارق 16 ساله به پلیس

عاقبت تلخ تیراندازی دو سارق 16 ساله به پلیس

او تو را رها نکرده.../ استوری قرآنی
او تو را رها نکرده.../ استوری قرآنی

او تو را رها نکرده.../ استوری قرآنی

برف بازی خودروی هامر!
برف بازی خودروی هامر!

برف بازی خودروی هامر!

دلسوز و مهربان.../ استوری قرآنی
دلسوز و مهربان.../ استوری قرآنی

دلسوز و مهربان.../ استوری قرآنی

موشک بالستیک قاره‌پیما یارس
موشک بالستیک قاره‌پیما یارس

موشک بالستیک قاره‌پیما یارس

معرفی لیونل مسی به عنوان برنده توپ طلای ۲۰۲۱
معرفی لیونل مسی به عنوان برنده توپ طلای ۲۰۲۱

معرفی لیونل مسی به عنوان برنده توپ طلای ۲۰۲۱

صبر مانع سقوط/ آیت الله مظاهری
صبر مانع سقوط/ آیت الله مظاهری

صبر مانع سقوط/ آیت الله مظاهری