0
ویژه نامه ها

کورش فتحی واجارگاه

کورش فتحی واجارگاه
دکتر کورش فتحی واجارگاه، تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته علوم تربیتی از دانشگاه اصفهان آغاز کرد و پس از اتمام این دوره در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران به تحصیل پرداخت. وی سپس مدرک دکتری را از دانشگاه تربیت مدرس اخذ نمود.
 
شناسنامه
 سال 1346 ه.ش  تولد
 ایرانی  ملیت
 اسلام  دین
 شیعه  مذهب
 دکترای علوم تربیتی  تحصیلات
 دانشگاه تربیت مدرس  دانشگاه
 فرهنگی، علمی، پژوهشی  زمینه فعالیت
 تألیفات متعدد کتاب و مقالات  آثار مهم
 دریافت جوایز و افتخارات متعدد  جایزه ها
 http://kouroshfathi.com  وبگاه رسمی

زندگی نامه

تولد
دکتر کورش فتحی واجارگاه در سال 1346 ه.ش در رودسر متولد شد.

سمت و فعالیت ها

فعالیت های علمی
تحصیلات
تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته علوم تربیتی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) از دانشگاه اصفهان آغاز کرد و پس از اتمام این دوره در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران به تحصیل پرداخت. وی سپس مدرک دکتری را از دانشگاه تربیت مدرس اخذ و سپس دوره تخصصی در خصوص مدیریت پژوهشی و برنامه ریزی آموزش عالی را در دانشگاه کاسل - آلمان و فرصت مطالعاتی را در دانشگاه های ساترن کراس و گریفیث کوئینزلند گذراند.ایشان هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی می باشد.
 
کورش فتحی واجارگاه
 
سوابق اجرایی
❖ معاون پژوهشی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)
❖ مشاور معاون وزیر آموزش در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
❖مدیر گروه علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی). دانشگاه شهید بهشتی
❖ معاون پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 

❖ مدیر کل چاپ و نشر دانشگاه شهید بهشتی 
❖ رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


فعالیت های حرفه ای
مشاوره و عضویت در شوراهای مشورتی سازمان های علمی فرهنگی 
▪ مشاور آموزشی. سازمان فنی و حرفه ای کشور 
▪ مشاور آموزش و بهسازی منابع انسانی. سازمان تربیت بدنی 
▪ مشاور اداره کل بهبود مدیریت، وزارت آموزش وپرورش 
▪ مشاور اداره کل آموزش های ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش 
▪ مشاور اداره کل تربیت معلم و آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش وپرورش 
▪ مشاور اداره کل برنامه ریزی و تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش 
▪ مدیر کل پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و معارف 
▪ معاون پژوهشکده فرهنگ و معارف 
▪ دبیر کمیته نظارتی طرح های توسعه فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
▪ مشاور اداره کل امور اداری بنیاد شهید انقلاب اسلامی 
▪ عضو شورای پژوهشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش
▪ عضو شورای پژوهش اداره کل برنامه ریزی و تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش
▪ مدیر مرکز چاپ وانتشارات دانشگاه شهید بهشتی
▪ عضو شورای پژوهشی اداره کل آموزش های فنی حرفه ای وزارت آموزش و پرورش
▪ مشاور اداره کل آموزش ضمن خدمت کمیته امداد 
▪ معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی
▪ مسئول کمیسیون روابط بین الملل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 
▪ عضو شورای انتشارات موسسه پژوهش برنامه ریزی آموزش عالی 
▪ عضو کمیسیون برنامه درسی شورای عالی آموزش و پرورش 
▪ عضو شورای توسعه علوم انسانی پژوهشکده معالعا ت فرهنگی-اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
▪ عضو شورای پژوهشی موسسه پژوهش برنامه ریزی آموزش عالی 
▪ مشاور اداره کل روابط عمومی معاونت محرومان بنیاد مستضعفان و جانبازان 
▪ عضو کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقالب فرهنگی. 1391 تا کنون 
▪ عضو شورای عالی برنامهریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
▪ عضو هیأت مدیره انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران 
 
کورش فتحی واجارگاه

مشاوره و همکاری با سازمان های صنعتی/ تولیدی/ خدماتی 
∙ مشاور آموزش و بهسازی منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران 
∙ مشاور آموزش و بهسازی منابع انسانی بانک سامان 
∙ ارایه مشاوره آمورشی. شرکت خودرو سازی سایپا 
∙ مشاور آموزش و بهسازی منابع انسانی بیمه ایران 
∙ مشاور آموزش و بهسازی منابع انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
∙ مشاوره و آموزش موسسه معا لعات و بهره وری منابع انسانی 
∙ مشاوره و آموزش شرکت ملی گاز ایران 
∙ مشاور آموزش و بهسازی منابع انسانی مرکز آمار ایران 
∙ مشاور و مجری آموزش و بهسازی منابع انسانی وزارت تعاون 
∙ مشاور و مجری آموزش و بهسازی مدیران شرکت مپنا 
∙ مشاور و مجری آموزش و بهسازی منابع انسانی بانک کشاورزی 
∙ مشاور و مجری آموزش و بهسازی منابع انسانی شرکت گل گهر

مشاوره/ همکاری آموزشی
❖ وزارت نیرو 
❖ بنیاد مستضعفان 
❖ وزارت نفت 
❖ مرکز آموزش مدیریت دولتی 
❖ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 
❖ دانشگاه شاهد(دوره آموزشی اعضای هیأت علمی ، مدیران گروه و روسای دانشکده ها)
❖ دانشگاه صنعتی امیر کبیر (دوره آموزشی اعضای هیأت علمی)
❖ دانشگاه گیلان (دوره آموزشی اعضای هیأت علمی)
❖ دانشگاه علوم پزشکی کردستان(دوره آموزشی مدیران گروهها، دانشکده ها و...)
❖ دانشگاه شهید بهشتی( دوره آموزشی اساتید)
❖ گمرک 
❖ صدا و سیما 
❖ وزارت صنایع 
❖ شرکت فوالد 
❖ شیالت 
❖ پتروشیمی 
❖ سازمان هوا و فضا 
❖ وزارت بهداشت 
 
کورش فتحی واجارگاه

سوابق استخدامی
∙ استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران (درحال حاضر)
∙ دانشیار مهمان دانشگاه ساترن کراس و دانشگاه گریفیث -کوئینزلند- استرالیا 
∙ دانشیار وابسته.مؤسسه مطالعه آموزش عالی (GIHE)دانشگاه گریفیث -کوئینزلند - استرالیا
∙ دارای سوابق تدریس در دانشگاههای ذیل:
در مقعع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا
- دانشگاه تهران
- دانشگاه کاشان 
- دانشگاه پیام نور 
- دانشگاه الزهراء (س)
- دانشگاه آزاد اسلامی 
- دانشگاه شهید بهشتی 
- دانشکده مدیریت و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش - دانشگاه اصفهان 
- دانشگاه تهران 
- دانشگاه علامه طباطبایی و... 

سابقه عضویت در قطب های علمی کشور 
❖ عضو قطب پژوهش های خانواده دانشگاه شهید بهشتی تهران
❖ عضو قطب مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت معلم تهران
❖ عضو قطب آموزش عالی 

سابقه عضویت در انجمن های علمی ـ تخصصی 
❖ انجمن ایرانی آموزش و بهسازی منابع انسانی(ISTD) 
❖ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (ICSA) 
❖ انجمن مطالعات برنامه درسی استرالیا (ACSA) (2001-2003)
❖انجمن ایرانی تعلیم و تربیت (IAE) 
❖ انجمن آموزش عالی ایران (IAHE) 
❖ انجمن اروپایی تحقیقات آموزشی (EERA) (2003)
❖ انجمن تحقیق و توسعه آموزش عالی استرالیا (HERDSA) (2007)
❖ انجمن آموزش و بهسازی منابع انسانی ایران (ISTD) 
 
کورش فتحی واجارگاه

عضویت در هیأت تحریریه مجالت علمی ـ پژوهشی
∙ مدیرمسئول فصلنامه توسعه استعداد
. انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران 
∙ سردبیر فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی
. انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
∙ سردبیر فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی
∙ سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی
. انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
∙ سردبیر میهمان فصلنامه نوآوری های آموزشی
.سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
∙ سردبیر میهمان فصلنامه مطالعات بین رشته ای وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
∙ عضو هیأت تحریریه فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی
. انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
∙ عضو هیأت تحریریه فصلنامه دانشور دانشگاه شاهد 
∙ عضو هیأت تحریریه فصلنامه مطالعات برنامه درسی
. انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
∙ عضو هیأت تحریریه فصلنامه نوآوری های آموزشی
. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
∙ عضو هیأت تحریریه فصلنامه مشاوره شغلی دانشگاه شهید بهشتی 
∙ عضو هیأت تحریریه فصلنامه مطالعات بین رشته ای وزارت علوم تحقیقات و فناوری
∙ عضو هیأت تحریریه فصلنامه مطالعات سنجش و اندازه گیری سازمان سنجش آموزش کشور
∙ عضو هیأت تحریریه مجله بین المللی Studies Educational of Journal: IIUM 

همکاری با مجلات علمی ـ پژوهشی
❖ فصلنامه تعلیم و تربیت 
❖ فصلنامه پژوهش در مسائل تربیتی 
❖ فصلنامه علوم انسانی دانشگاه اصفهان 
❖ فصلنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی 
❖ فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهراء (س)
❖ فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی آموزش عالی 
❖ فصلنامه دانش دانشگاه آزاد اسلامی
❖ فصلنامه علوم انسانی دانشگاه شیراز 
❖ فصلنامه مروری بر پژوهش های تعبیقی (CER )دانشگاه شیکاگو آمریکا  
 
کورش فتحی واجارگاه

آثار

کتاب و متون آموزشی (تالیف و ترجمه)
1. آشنایی با آموزش ضمن خدمت کارکنان، وزارت آموزش و پرورش. 1373 
2. نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی و درسی. اداره کل تربیت معلم و آموزش نیروی انسانی. 1373
3. مبانی برنامه ریزی آموزشی (تحلیل هزینه – فایده). ترجمه. انتشارات نخستین. 1375
4. درآمدی بر برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت. انتشارات سرآمد کاوش. 1376
5. اصول برنامه ریزی درسی. انتشارات ایران زمین. 1377 
6. راهنمای نظارت بر معلمان تازه کار. ترجمه. انتشارات تربیت. 1378 
7. روش های مطالعه و تحصیل (نحوه موفقیت در تحصیل). ترجمه. انتشارات فاخر. 1379
8. راهنمای تدریس موثر. ترجمه. انتشارات تربیت. 1379 
9. مدرسه استاندارد. انتشارات فاخر. 1379 
10. مبانی مدیریت و برنامه ریزی اردو. انتشارات فاخر. 1379 
11. جامعة مدنی و تربیت شهروندی. انتشارات فاخر. 1381 
12. نیاز سنجی آموزشی (الگوها و روش ها). انتشارات کتابیران. 1381 
13. رویکردها و چشم اندازها در برنامه درسی (بصورت همکاری درتدوین بخش هایی از کتاب). تالیف و  ترجمه. 1381 
14. طراحی و تدوین نظام جامع آموزش کارکنان. بنیاد شهید انقلاب اسلامی. 1381 
15. مباحث تخصصی در برنامه ریزی درسی. انتشارات کتابیران. تألیف و ترجمه. 138۲ 
16. نقش زنان در حفظ محیط زیست و توسعه پایدار. دانشگاه شهید بهشتی. 138۲ 
17. برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان. انتشارات سمت. 1384 
18. آموزش مهارت های زندگی در مدارس. انتشارات فاخر جلد اول. 1384 
19. آموزش مهارت های شهروندی. انتشارات فاخر. جلد دوم. 1384 
20. آموزش ضمن خدمت معلمان در کشورهای مختلف جهان. جزوه آموزشی. 1384 
21. برنامه ریزی درسی و طراحی درس در آموزش عالی. نوشته رابرت دیاموند. ترجمه. مؤسسه کورش چاپ. 1385
22. ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی. انتشارات آییژ. 138۵
23. روش های پژوهش در برنامه درسی. (ترجمه یک فصل از کتاب)
24. برنامه درسی به سوی هویتهای جدید (شرحی بر نظریات معاصر برنامه درسی). انتشارات آییژ. 138۶
25. در آمدی بر برنامه ریزی درسی دانشگاهی. انتشارات وزارت علوم- تحقیقات و فناوری. 1387
26. نیازسنجی در آموزش و توسعه منابع انسانی سازمانها. انتشارات ایران زمین. 1387 
27. نیازسنجی برنامه ریزی درسی مدرسه محور (SBCNA ).انتشارات دانش روز. 1388
28. اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی. انتشارات بال. 1389 
29. راهنمای آموزش شهروندی در مدارس. انتشارات کتابیران. 1389 
30. استادان برنامه درسی (نظریه های جدید در برنامه درسی). انتشارات آییژ. 1389 
31. مقدمه ای بر مدیریت پژوهش در سازمان ها (ویژه مدیران و کارشناسان پژوهشی). انتشارات سیمای دانش. 1390
32. برنامه ریزی درسی فنی و حرفه ای. ترجمه. انتشارات مدرسه.1390
33. راهنمای تجزیه و تحلیل دیکوم(DACUM ). انتشارات سیمای دانش. 1390
34. بودجه بندی دوره های آموزشی. جزوه آموزشی. 1390
35. راهنمای تالیف کتاب های درسی. بهمراه دکتر محرم آقازاده. انتشارت آییژ. 1391 
36. سیاست گذاری آموزشی(فرایند، مباحث و تأثیرات). ترجمه. انتشارات وزارت آموزش و پرورش.1392
37. مبانی مدیریت کیفیت در آموزش و بهسازی منابع انسانی. انتشارات آییژ. 139۲ 
38. راهنمای عملی بازنگری برنامه های درستی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی. انتشارات مهربان. 1392
39. برنامه درسی چی ست؟ (مفاهیم، و حدود و ثغور برنامه درسی به عنوان یک ر شته تخصصی). انتشارات مهربان. 1392
40. برنامه ریزی درسی آموزش عالی (مقدمه ای بر مفاهیم، دیدگاه ها و الگوها). انتشارات مهربان. 1392
41. بین المللی کردن برنامه های درسی در برنامه های درسی آموزش از راه دور. انتشارات آییژ. 1393
42. کاربرد زبان بدن در تدریس. انتشارات بال. 1393 
43. برنامه ریزی استراتژیک در آموزش و بهسازی منابع انسانی. ترجمه. انتشارات باور. 1393
44. مربی گری در آموزش و بهسازی منابع انسانی. سازمان تحقیقات صنعتی. 1393 
45. اندازه گیری نتایج دوره های آموزش و بهسازی منابع انسانی. نوشته جک فیلیپس. نشر استادان. 1393
46. ویژگی های پلیس آینده. انتشارات نیروی انتظامی. 1394 
47. روش های تدریس موثر. ترجمه. انتشارات استادان.1394 
48. راهنمای طراحی متون آموشی. بانک کشاورزی. جزوه آموزشی 1394 
49 . راهنمای عملی مربی گری. جزوه آموزشی دانشگاه شهید بهشتی. 1394 
۵۰ . اولویت یابی پژوهش در سازمان های فرهنگی. انتشارات علم استادان.1394 
51. راهنمای عملی محاسبه نرخ بازگشت سرمایه. انتشارات مرکز تحقیقات صنعتی. 1394
52. نقش مدیران در حمایت از آموزش و بهسازی. انتشارات علم استادان.1394 
53. برنامه درسی پنهان در آموزش عالی. ترجمه. انتشارات مهربان. 1394 
54. نوآوری برنامه درسی در آموزش عالی. اننتشارات خرسندی.1394 
55. مدیریت یادگیری در سازمان ها. علم استادان. 1394 
56. برنامه ریزی درسی در آموزش عالی. ترجمه. علم استادان. 1395
57. بودجه بندی آموزشی(راهنمای کامل برنامه ریزی و بودجه بندی مبتنی بر استراتژی). مرکز آموزش و  تحقیقات صنعتی ایران. 1395
58. مربیگری در آموزش و بهسازی منابع انسانی. مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران. تهران. 1395
59. تاثیر آسیب شنوایی برمهارت نوشتن. انتشارات راز نهان. 1395
60. آموزش و به سازی به کجا ره می سپرد. یک فصل از یک کتاب. مجموعه مقالات تو سعه منابع ان سانی.  1395
61. راهنمای عملی آسیب شناسی آموزشی. مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.1396
62. آینده برنامه درسی آموزش عالی با توجه به تحوالت در حوزه موک. علم استادان. تهران. 1396
63. استاندارد ISO 21001  انتشارات آییژ 1396
64. برنامه ریزی درسی در محیط کار. مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران. تهران. 1396
۶۵ . راهنمای عملی تدوین، اجرا و کنترل برنامه ریزی تو سعه فردی(IDP).مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی  ایران.1396
۶۶ . راهنمای عملی سازماندهی، اجرا و ارزیابی ژورنال کالب. مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.139
67. آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی. انتشارات آییژ.1397
68. فرایند تدوین و بازنگری برنامه های درسی آموزش عالی. راهنمای تدوین شده و دفتر برنامه ریزی  آموزشی. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 1398 
69. منتورینگ در آموزش عالی. انتشارات آییژ. 1398 
70. آینده آموزش عالی. همکار با دکتر محمد یمنی. پژوهشکده فرهنگی و اجتماعی. 1398
71. شایستگی های شغلی مربیان ورزشی. وزارت ورزش و جوانان. 1399 
72. مشاوره برنامه درسی، فراتر از مدرسه و دانشگاه. انتشارات مهربان. 1399 
73. جنبش نوبستر سازی در مطالعات برنامه درسی(جهتگیری نظری و دستاوردهای عملی). انتشارات علم  استادان. 1399 
74. هویت های برنامه درستی(شرحی بر نظریه های استادان برنامه درستی). جلد یک با تجدید نظر اساسی  انتشارات آییژ. 1399  
75. مدیریت یادگیریو توسعه کارکنان. انتشارات علم استادن. 1400
76. برنامه درسی زیرزمینی یا سایه. انتشارات آییژ. 1400
77. هویت های برنامه درسی جلد دوم انتشارات آییژ. جلد دوم. 1400
78. هویت های برنامه درسی: به سوی هویت های نوپدید. ویلیام پاینار ترجمه انتشارات آییژ 1400
79. تربیت شهروند جهانی. بهمراه دکتر پورسلیم. 1400
80. راهنمای نیازسنجی به روش دیکوم. با تجدید نظر اساسی بهمراه دکتر غلامرضا یادگار زاده. انتشارات سیمای دانش. 1400
81. برنامه ریزی درسی آموزش عالی. با تجدید نظر استتاستتی بهمراه دکتر موستتی پور و دکتر یادگار زاده. انتشارات آییژ. 1400
82. مفاهیم وا صول اساسی برنامه ریزی درسی. ویراست دوم با تجدید نظر اساسی. انتشارات علم ا ستادان.  1400
83. برنامه درسی چیست. ویراست جدید با تجدید نظر اساسی.بهمراه مرتضی بازدار قمچی. انتشارات مهربان.  1400
84 . درگیرکردن برنامه درسی در آموزش عالی. انتشارات سمت زیر چاپ 1400
85. قلمروهای برنامه درسی. انتشارات سمت زیر چاپ 1400
86. کاربرد گیمیفیکیشن در آموزش و بهسازی منابع انسانی. آماده چاپ
87. روشهای ارزشیابی از دوره های آموزشی. انتشارات آییژ. زیر چاپ 
88. گفتارهایی در برنامه درسی آموزش عالی. بهمراه دکتر غلامرضایادگار زاده انتشارات خرسند.
89. سواد رسانه ای و برنامه درسی. همکار با خانم دکتر مریم عزیزی زیر چاپ 
90. پژوهش در تجربه زیست شده- نوشته ماکس ون من. ترجمه همکار با آقای دکتر رودی زیر چاپ.  انتشارات علم استادان 
91. فرایند برنامه درسی درسی در محیط کار. بهمراه خانم دکتر مهماندوست. زیر چاپ 
92. از نیازسنجی تا نیاز آفرینی. بهمراه خانم مظاهری. آماده چاپ 
93. برنامه درسی: در جستجوی هویت ایرانی. جلد اول. آماده چاپ 
94. برنامه درسی: در جستجوی هویت ایرانی. جلد دوم. آماده چاپ 
95. فهم برنامه درسی محیط کار. ترجمه. آماده چاپ 
96. تدوین برنامه درسی درآموزش عالی- نوشته استارک والتوکا .ترجمه . آماده چاپ
97. شایستگی های منابع انسانی  
 
کورش فتحی واجارگاه
 
Chapter in books 
98.(2021) Curriculum Concerns in Higher Education. To be published 
99. (2018) ELearning in Iran. In: E-Learning. Edited by Alan S. Weber, Sihem Hamlaoui.  Springer International Publishing AG 
100. (2007) Toward an Alternative Scenario for Research Management at University Level.  In: Towards a Shared Vision for Higher Education: Vol5. Edited by Siawuch Amini, Michael  Fremerey, Siawuch Amini, Michael Fremerey, Matthias Wesseler (eds.) DAAD. Germany 

دبیری/ عضویت در شورای علمی کنفرانس های بین المللی 
∙ 2014 Conference Chair. International Conference on the Quality in Higher Education  Curriculum. ICSA.  
http://journals.khuisf.ac.ir/icqhec/index.php?slc_lang=en&sid=1 
∙ 2011 Invited Track Chair International Conference on e-Commerce, e Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology:  
http://www.e-case.org/2010/InvitedTrackChair.html 
∙ 2011 International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e Education, and e-Technology. Tokyo, Japan: http://www.e-case.org/2011/
∙ 2011 International Conference on Science and Technology Education in Islamic  Countries. Iranian Curriculum Studies Association Conference Kish. Iran:  http://www.icsa.org.ir/en/ 
∙ 2010 International Conference on Educational and Information Technology ICEIT 2010.  International Association for Computer and Information Technology. Chongqing, China.  September 17-19, 2010: http://www.iceit.org/com.htm 

سخنرانی های کلیدی دعوت شده در محافل بین المللی و داخلی
Keynote Addresses /Invited Papers 
✔ Future of Higher Education. Farhangian University. 1399 
✔ Training and Development Perspectives. National Conference on Education. Rajae University. Tehran.  
✔ Curriculum Development in New Ecosystems. First National Conference on Curriculum  and Employment. Mashhad. University of Ferdowsi. 1399 
✔ (2018) Curriculum Field in Iran: from reconceptualisation to recontextualization. Iranian  Curriculum Studies Association (ICSA) Annual Conference. Tehran. University of  Tehran. Iran 
✔ (2018) Ethnic-National Identities Conflict in Iran: Thoughts on the Concept of Cultural  Occupation in Iran’s Curricula and the Emergence of Underground/Shadow Curriculum.  Iranian Curriculum Studies Association (ICSA) Annual Conference. Zaanjan. Iran 
✔ (2017) Future of Human Resources Development of Iran. National Conference of New  Perspectives in Human Resources Development. ISTD 
✔ (2017) THE INFLUENCE OF ICT ON FUTURE OF INTERNATIONALIZATION OF  HIGHER EDUCATION: Exploring Approaches Regarding New Technologies.  Education and New Technologies. Dalian. China 
✔ (2016) Training and Development in Iran: Paradoxes and Orientations. National  Conference of Human Resources Development. ISTD 
✔ (2015) Generations Gap and Training and Development. National Conference of Human  Resources Development. ISTD 
✔ (2014) Curriculum Movements in Higher Education :(The Iranian  Experience). International Conference in Quality of Higher Education Curriculum.  Isfahan 
✔ (2014) Future Perspectives of Teachers’ Training and Development: Toward a  Workplace Curriculum UNESCO International Expert Meeting on Promoting the  Quality of Teaching and Learning with Emphasis on the Role of Teachers (Farhangian  University. 
✔ (2014) Conceptualization of Training and Developing Discourses. National Conference  of New Perspectives in Human Resources Development. ISTD 
✔ (2013) Future of Training and Development. National Conference of Training and  Development Management. ISTD
✔ (2012) Application of ICTs in Higher Education Curriculum: Current situation and future Perspectives. 4TH Annual ICT in Higher Education Summit. Johannesburg. South  Africa: http://www.elastic-r.net/ICTSpkr.pdf 
✔ (2011) Invited Track Chair International Conference on e-Commerce, e-Administration,  e-Society, e-Education, and e-Technology: 
http://www.e- case.org/2010/InvitedTrackChair.html 
✔ (2010) Curriculum Evaluation in Physical Education: Toward a Comprehensive Model.  Second National Conference on Physical Education. Shahrekord. Iran. 
✔ (2009) Modeling of Managers supports for Training and Development: Possible  Scenarios. First Conference on Organizational Training. Shahid Beheshti University,  Tehran. Iran 
✔ (2009) Curriculum Development in Higher and Further Education: Challenges and  Perspectives: Eighth Iranian Curriculum Studies Association Conference. Tabriz  University. Iran 
✔ (2008) Toward a Comprehensive Model of Evaluation for Training and Development of  Teachers. National Conference of Training and Research Managers. Mashhad. Iran
✔ (2008) Internationalization of Curriculum: An emergent trend in the world. Seventh  Iranian Curriculum Studies Association Conference. Mazandaran University. Iran
✔ (2007) Strategic Curriculum Planning in General Education with Respect to Iranian  Outlook 1404. Iranian Curriculum Studies Association Conference. Teacher Training  University. Iran 
✔ (2004) Do we really Need Educational Standards? The First Conference on Educational Standards. Min. of Education. Tehran.  
✔ (2003) Needs Assessment: The missing element in Educational System of Iran.  International Conference on Quality Improvement of General Education. Ministry of  Education. Tehran. Iran 
✔ (2003) Web- Based Curriculum Development. Second National Conference on  Agriculture Education. Shiraz. Iran 
✔ (2000) Citizenship Education through Extra-curriculum. The First Conference on School  Camping. Min. of Education. Tehran. Iran. 
 
کورش فتحی واجارگاه

مقالات در کنفرانس های خارجی 
1- ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی برنامه ریزی درسی – انجمن برنامه ریزی درسی استرالیا )ACSA) 
Need Based Curriculum Approach (Toward a new Conception of National Curriculum). Perth.  Australia. Oct. 1999. 
۲- مقاله ارائه شده برای کنفرانس بین المللی دانشگاه Oxford انگلستان  
Rediscovery of Poverty Pathology in Rural Society: Unknown Tumors. Oxford International  Conference on Education and Development. Sep. 1999. 
3- ارائه مقاله در کنفرانس شهروندی های جدید انجمن برنامه ریزی درسی استرالیا )ACSA)
Required Characteristics for Good Citizenship in the Iranian Society and Consistency of the  Iranian School Curricula with These Characteristics. ACSA. Canberra, Australia. Oct. 2001. 
4- ارائه مقاله در کنفرانس انجمن مدیریت و رهبری آموزشی کشورهای مشترک المنافع )CCEAM)سوئد Needs-Based Curriculum Leadership. CCEAM Conference. Stockholm. Sweden. Sep. 2002. 
۵- ارائه مقاله در کنفرانس اروپایی مطالعات برنامه درسی 2016. Denmark, Odense 
۶ -ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی آموزش عالی ت انجمن مطالعه و توسعه آموزش عالی استرالیا  
Internationalization of Curriculum: toward new scenarios HERDSA annual conference.  University of Western Australia July 2006. 
7 -ارائه مقاله در کنفرانس منعقه ای آموزش عالی ایالت نیوساوس ولز استرالیا  
Toward a phenomenological Model for the Study of Curriculum in Higher Education.  Conference on Higher Education Series. SCV. Lismore, NSW. Australia. Jun 2006. 
8 -ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی آموزش عالی مالزی 
Research needs assessment at university level. International Conference on Higher Education  Quality Assurance. Kuala Lumpur, University of Malaya, Malaysia. November 2007. 
9 -ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی آموزش برای آینده تایلند 
Internationalization of Higher Education: ICT Applications. Bangkok, Thailand. February  2008. 
10-ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی آموزش عالی استرالیا نیوزلند 
Using conceptions of curriculum as a Meta evaluation framework for medical education. 2008. 
11-ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی آموزش و توسعه اسپانیا 
Alternative scenarios for research management in higher education. International conference on  Education and Development. Madrid, Spain. March 2009. 
12-ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی آموزش عالی سنگاپور 
ICT Application in higher education curriculum development. International conference on  Educational Technologies. Singapore. April 2009. 
13-ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی آموزش عالی فیلیپین
Role of Internationalization of Curriculum in University Development: International  Conference on University Development through International cooperation. Philippines,  February 2010. 
14-ارائه مقاله در کنفرانس انجمن آموزش و پرورش تعبیقی اروپا سوئد 
Toward a model for study of lived curriculum in higher education: A phenomenological  approach. Comparative Education Society in Europe. XXIV Conference, Uppsala, Sweden.  2010. 
15-ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی آکادمی توسعه منابع انسانی چین 
Internationalization of Higher Education. Workplace Learning and Sustainable Development  for Individual, Organization and Society. AHRD 9th International Conference of the Academy  of HRD (Asia Chapter) Shanghai. China. 2011. 
16-ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی ایاالت متحده 
The study of factor affecting attraction of international student to Iranian university. Denver.  USA. 2012. 
17-ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی فناوری اطالعات وارتباطات در آموزش عالی آفریقای جنوبی 
Applications of ICT in Higher Education Curriculum: current trends and future perspectives.  March. 2013. 
18-ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی آموزش و تکنولوژی مالزی 
Globalization of University Curriculum in Shahid Beheshti University (A Cultural-Political  Feasibility Study). 2017. 
19-ارائه مقاله در کنفرانس انجمن اروپایی برنامه درسی 
Curriculum Studies in Iran: a historical review. Purdue University. Portugal. 2015. 
 
کورش فتحی واجارگاه

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و سمینارهای داخلی 
1. در جستجوی نقش های جدید رهبری آموزشی برای معلمان در چارچوب نظام جدید آموزشی. سمپوزیوم جایگاه تربیت. تهران. 137۲ 
۲. مسائل و مشکلات رشد اجتماعی کودکان و نوجوانان تیز هوش. سمپوزیوم جایگاه تربیت. تهران. 1373
3. نیاز سنجی، حلقه مفقوده نظام آموزشی ایران. همایش بین المللی بهبود کیفیت آموزشی عمومی. وزارت آموزش و پرورش. تهران. 1374
4. آموزش ضمن خدمت در ایران: گذشته، حال و آینده، اولین سمینار آموزش ضمن خدمت در سازمان ها. تهران. 1374 
۵. تجربیات آموزشی خانواده در کشورهای مختلف جهان. سمپوزیوم جوانان و خانواده . شیراز. 1374
۶. الگوها و تجربیات تربیت دینی درکشورهای مختلف جهان. سمپوزیوم جایگاه تربیت . تهران. 137۵
7. بررسی و ارزشیابی شیوه ارائه محتوای کتب درسی علوم تجربی دوره ابتدائی . سمپوزیوم جایگاه تربیت اصفهان. 137۶ 
8. رسالت تربیتی اردوها. سمپوزیوم جایگاه تربیت. تبریز. 1378 
9. آموزش شهروندی در قرن بیست ویکم : باز شناسی نقش اردوها در تربیت شهروندی . اداره کل امور اردوها. وزارت آموزش و پرورش. سمپوزیوم مقدماتی علمی اردوها. 1379 
10. استاندارد سازی یا استاندارد شکنی، کدامیک وضع مدارس ما را بهبود می بخشند؟ اولین کنفرانس ملی  استاندارد و استاندارد سازی در آموزش و پرورش. تهران. 138۲ 
11. مفهوم پردازی الگوهای مختلف مشتتارکت معلمان در برنامه ریزی درسی، نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران. 1383 
12. برنامه ریزی درسی مبتنی بر وب: فرصت ها و تهدیدها. پنجمین همایش آموزش های علمی - کاربردی بخش کشاورزی. وزارت جهاد کشاورزی. شیراز. 1383 
13. تفویض اختیارات برنامه درسی به دانشگاهها، گامی در جهت تمرکز زدایی برنامه درسی در نظام آموزش عالی کشور. همایش تمرکز و عدم تمرکز در برنامه ریزی درسی. 1384 
14. برر سی نقش عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیأت علمی در برنامه ریزی درسی آموزش عالی گامی در جهت تمرکز زدایی. همایش تمرکز و عدم تمرکز در برنامه ریزی درسی. 1384 
15. مشارکت اعضای هیأت علمی در بر نامه ریزی درسی دانشگاهی. پنجمین کنفرانس انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران. کرمان. 1384 
16. کالبد شکافی برنامه درسی تجربه شده: الگویی برای مطالعه برنامه درسی. سومین همایش انجمن برنامه ریزی  درسی ایران - دانشگاه شهید بهشتی1384.  
17. جایگاه صنعت جهانگردی در برنامه درسی(چکیده) ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران  شیراز. 138۵
18. عوامل موثر بر تغییر برنامه درسی علوم سیاسی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران. همایش انجمن علوم سیاسی و روابط بین الملل ایران. دانشگاه تهران. 138۶ 
19. بین المللی کردن برنامه های درسی در نظام آموزش عالی ایران. هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درستی  ایران. 1387 
۲۰. جهانی شدن، برنامه درسی و تاثیر فرهنگ ملل. هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران. 1387
21. نقش اقوام ایرانی در کتاب های درسی دوره ابتدایی در مقایسه با مسایل ملی و بین المللی. هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران. 1387 
۲۲. جایگاه شبکه سازی اجتماعی در آموزش و بهسازی معلمان. اولین کنفرانس آموزش در سازمان ها. دانشگاه  شهید بهشتی. 1389 
23. چگونه حمایت مدیران را برای فعالیت های آموزش و بهسازی کارکنان جلب کنیم. اولین کنفرانس آموزش در سازمان ها. دانشگاه شهید بهشتی. 1389 
24. به سوی الگوی ارزشیابی جامع در آموزش و بهسازی معلمان: الگوی TOTADO .کنفرانس مدیران آموزش و  پژوهش. مشهد. 1389 
۲۵. آموزش و بهسازی منابع انسانی به کجا ره می سپارد؟ سومین کنفرانس بین المللی مدیران آموزش. 1390
۲۶. به سوی الگویی برای بازنگری برنامه های درسی در آموزش عالی. کنفرانس بین المللی تعلیم و تربیت. 1390
27. پیشنهاد و اعتباریابی الگویی برای اصلاح و بازنگری برنامه های درستی رشتته های علوم انسانی دانشگاهها و  مؤسسات آموزش عالی. دومین کنگره ملی علوم انسانی. 1390
28. بررسی موانع درون دانشگاهی و برون دانشگاهی جذب دانشجویان خارجی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه شتهید بهشتتی. اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری کارآفرینی و صتنعت در آموزش عالی. 1390
29. مربی گری (Coaching)در آموزش و بهسازی منابع انسانی، هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی. تهران. مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی. 1391 
30. ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره دکترای برنامه ریزی درسی . اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی. 139۲ 
31. بهسازی اعضای هیأت علمی وتغییربرنامه درسی. اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی.  1393
32. واکاوی راهکارهای کاهش یادگیری کارآمد در نظام آموزش عالی ایران. اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی.1393 
33. تحلیلی بر نقش برنامه درسی آموزش عالی در آموزش محیط زیست و توسعه پایدار. اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی.1393 
34 . ژورنال کالب: یک استراتژی جدید آموزشی در آموزش عالی. اولین کنفرانس بین المللی کیفیت دربرنامه درسی آموزش عالی.1393 
35. ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی دوره دکتری اخلاق پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی ایران از دیدگاه استادان و دانشجویان. اولین کنفرانس بین المللی کیفیت دربرنامه درسی آموزش عالی.1393 
36. الزامات طراحی برنامه درسی دانشگاهی شایسته محور در چارچوب نظام ملی نوآوری. اولین کنفرانس بین المللی کیفیت دربرنامه درسی آموزش عالی.1393 
37. آسیب شناسی ارزشیابی برنامه درسی آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی از نظر اعضای هیأت علمی، اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی.1393 
38. گذار از مدیریت آموزش؛ به سوی استقرار نظام مدیریت یادگیری در سازمان ها، دومین کنفرانس ملی آموزش  و توسعه. 1393 
39. فلسفه تضمین کیفیت در نظام های آموزش عالی، ششتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: فلستفه  آموزش عالی. 1394 
40. ارزیابی و مقایسه عوامل تاثیرگذار بر موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه های دولتی- آزاد و پیام نور، ششمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: فلسفه آموزش عالی. 1394 
41. تأملی بر اهمیت کارکرد پژوهشی دانشگاه در روند توسعه علمی و مرجعیت علمی، اولین همایش علمی  راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران. 1394 
42. ضرورت و اهمیت آینده پژوهی در مدیریت پژوهش های دانشگاهی؛ رویکردی برای کاربست پژوهش های  علوم انسانی در توسعه (چالش ها و فرصت ها)، کنفرانس ملی آینده پژوهی علوم انسانی و توسعه.1394
43. استانداردهای و صلاحیت های حرفه ای اساتید و اعضای هیأت علمی در عرضه بین المللی شدن آموزش عالی- همایش آینده پژوهشی آموزش عالی ایران: چشم انداز بین المللی شدن دانشگاه ها و چالش های آن. 1395
44. طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی مهارت نوشتن دانش آموزان کم شنوا در دوره ابتدایی نظام آموزشی  ایران. پانزدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران. 1359
45. تنش قومیت –ملیت در ایران: جایگاه تربیت شهروندی در حفظ یکپارچگی ملی. همایش تربیت شهروندی:  چیستی، چرایی و چگونگی.1396
46. شنا سایی چالش ها و موانع مرتبط با بستر سازمانی در بهره برداری موفق از فن آوری کانون تو سعه ای. هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی. 1398 
47. آموزش کارآفرینی در دوره متو سطه: ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا. کنفرانس بین المللی علوم انسانی.  1399 
48. ارزشیابی پیامدهای یادگیری دانش آموختگان در بازنگری برنامه درسی. چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی. 1399 
49. مروری بر روش های مناسب ترویج کارآفرینی (برنامه های مبتنی بر رویکرد تفریحات سالم و آموزش از راه دور). نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی. مطالعات اجتماعی و فرهنگی. 1400

 
کورش فتحی واجارگاه

مقالات چاپ شده در مجلات داخلی 
1. مدیریت زمان (روشهای مطالعه3 .)مجله فرات. 
۲. روشهای یادگیری و شناخت. مجله فرات. 
3. چگونه در تحصیل موفق باشیم. مجله فرات. 
4. نگرشی درباره مقوله تیزهوشی و دانشآموزان تیزهوش. مجله فرات. 
۵. راهبردها و استراتژی های یادگیری. مجله رشد تکنولوژی آموزشی. 1370
۶. چارچوب اصلی آموزش های مکاتبه ای. مجله سپهر بانک صادرات. 1370
7. مدخلی بر آموزش از راه دور. مجله سپهر بانک صادرات. 1370
8. چگونه برنامه های درسی فعال طراحی کنیم ؟ مجله رشد تکنولوژی آموزشی. 1371 
9. سیر تحول برنامه ریزی آموزشی علوم در ایران و جهان، مجله رشد. تکنولوژی آموزشی. 1372
10. تالش برای تبیین حدود و ثغور ر شته برنام هریزی درسی به مثابه یک حوزه تخصصی. مجله رشد تکنولوژی آموزشی. 
11 .طراحی الگوی نیاز سنجی برنامه درسی. فصلنامه علمی پژوهشی تعلیم وتربیت. 1377 
12 .حدود و ثغور برنامه درسی و آموزش. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس. 1378
13. طراحی و اعتبار بخشی الگوی جامع و معتبر نیاز سنجی برنامه درسی مدر سه – محور (SBCNA) فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری های آموزشی. 1381 
14. بررسی موانع پژوهش مدار کردن تصمیم گیری در فرایند برنامه ریزی درسی. فصلنامه علمی پژوهشی تعلیم و  تربیت. 1381 
15. نقد و بررسی جایگاه مطالعات نیاز سنجی در برنامه ریزی درسی. فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا. 1381 
16. بررسی ویژگی های شهروند خوب برای جامعه ایران و میزان انعباق برنامه های درسی مدارس با این  ویژگی ها. مجله علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی. 1381 
17. تربیت شهروندی اولویت پنهان برای نظام آموزش و پرورش ایران. فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی. دانشگاه اصفهان. 1381 
18. بررسی وضعیت اجرایی برنامه درستی تربیت بدنی مدارس. مجله علمی – پژوهشی حرکت. دانشگاه تهران. 1381 
19. بررسی جایگاه صلح و جنگ در کتب درسی دوره ابتدایی کشور.پژوهشنامه دانشکده ادبیات. 1382
۲۰. امکان سنجی مشارکت اعضای هیأت علمی در برنامه ریزی درسی. فصلنامه علمی پژوه شی آموزش عالی. 1383 
21. برر سی قابلیت اجرایی الگوهای مختلف تصمیم گیری مبتنی بر نیاز در برنامه های درسی مدارس کشور. در  فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات برنامه درسی. 1384 
۲۲. امکان سنجی استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در وزارت آموزش و پرورش. فصلنامه علمی  پژوهشی نوآوری های آموزشی. 1384 
23. وضعیت و سهم مشارکت دانشگاه ها در بازنگری برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. 138۵ 
24. امکان سنجی کاربرد فناوری های نوین ارتباطات و اطالعات در برنامه ریزی درسی آموزش عالی. فصلنامه  علمی پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. 138۵ 
۲۵. بررسی مهارت های کارآفرینی موردنیاز در آموزش عالی. فصلنامه علمی ترویجی اشتغال و کارآفرینی. 138۵
۲۶. خواندنی های برنامه درسی (ترجمه). فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات برنامه درسی. 138۵
27. ارزیابی کیفیت برنامه درسی در آموزش عالی (مورد برنامه درسی آموزش بزرگسالان). فصلنامه علمی  پژوهشی مطالعات برنامه درسی.138۶ 
28. آسیب شناسی برنامه های درستی پنهان در تربیت شهروندی نظام آموزش و پرورش ایران. فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری های آموزشی.138۶ 
29. لحاظ کردن ارزشهای شهروندی در برنامه درسی مدارس. فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری های آموزشی.  138۶ 
30. جایگاه صلح در برنامه درسی مدارس کشور. فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری های آموزشی. 1387
31 . برر سی نقش عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیأت علمی در برنامه ریزی درسی دانشگاهی. فصلنامه انجمن  آموزش عالی ایران.1387 
32. الگوهاى برنامه درسى دانشگاهی. فصلنامه علمی ترویجی راهبردهای آموزش. 1387 
33. نگاهی جدید به برنامه درسی بر اساس انسان شناسى اسلامی. فصلنامه علمی ترویجی راهبردهای آموزش.  1387 
34. گذری برمفاهیم و پایه های نظری وعملی برنامه درسی مغفول در آموزش پزشکی. فصلنامه علمی ترویجی راهبردهای آموزش. دوره 1 .شماره 1 .1387 
35. ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی. فصلنامه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشتتکی. دوره 1. 1387 .1 شماره 
36.جایگاه برنامه درستتى پنهان در آموزش مداوم پزشکی فصلنامه علمی ترویجی راهبردهای آموزش. دوره 1. 1387 .1 شماره 
37. شناسایی و اولویت یابی مهارتهای مورد نیاز بزرگسالان برای لحاظ کردن در برنامه درسی. فصلنامه تعلیم و  تربیت. 1387 
38. راهکارهای بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس. پژوهشنامه مطالعات روانشناختی تربیتی. تابستان. 1388 
39. بررسی عوامل محدود کننده و تسهیل کننده استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در وزارت آموزش و پرورش. 1388 
40. برر سی زمینه های مشارکت اعضای هیأت علمی در برنامه ریزی درسی دانشگاهی. فصلنامه علمی پژوهشی  آموزش عالی. 1388
41. نیاز سنجی مهارت های زندگی دانش آموزان. فصلنامه علمی پژوه شی مطالعات تربیتی دانشگاه چمران اهواز.  1388 
42. طراحی الگوی برنامه درسی تجربه شده مبتنی بر رویکرد پدیدار شناسی و اعتبار سنجی آن در گروههای  پزشکی. مجله علمی پژوهشی آموزش در علوم پزشکی. 1388 
43. بررسی زمینه های مشارکت اعضای هیأت علمی در برنامه ریزی درسی. فصلنامه علمی پژوهشی آموزشعالی. 1388 
44. آینده نگرى در نظامهاى آموز شى با رویکرد سازمانی . فصلنامه علمی ترویجی راهبردهای آموزش. دوره ۲. 1388 .1 شماره 
45. دانشگاههای مجازی بین المللی رویکردی بین المللی/ بین رشته ای در آموزش عالی. فصلنامه علمی پژوهشی  مطالعات میان رشته ای. سال اول. شماره3 .1388 
46. تلفیق، راهبردى مناسب براى تدوین برنامة درسى چندفرهنگى. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات میان رشته اى در علوم انسانی. دوره دوم. شماره 1 .1388 
47. شکل گیری برنامه درسی برآمدنی با الهام از رویکرد رجیو امیلیو. فصلنامه علمی پژوه شی مطالعات تربیتی و  روانشناختی. دانشگاه فردوسی مشهد. شماره 1 .1388 
48. تحلیل محتوایی اسناد فرادستی و معین برای استنتاج برنامه پنجم بخش آموزش عالی. فصلنامه علمی پژوهشی  پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. شماره ۵3 .1388 
49. دانش نظری و عملی معلمان در زمینه نظریه های یادگیری. . فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری های آموزشتی.  شماره 3۰. سال هشتم. 1388 
۵۰ . شهروند الکترونیک. مجله پژوهشی-آموزشی مدارس کارآمد. 1388 
51. تربیت شهروند جهانی، مجله پژوهشی-آموزشی مدارس کارآمد. 1388 
۵۲ . بررسی برنامه درسی پنهان پایان نامه های دانشتتجویی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات برنامه درسی در  آموزش عالی. شماره 1 .1389 
53. بررسی عنصر زمان در برنامه درسی حسابان. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات برنامه درسی. شماره 1 .1389
54. بررسى موانع بین المللی برنامه های درسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى از دیدگاه اعضاى هیأت علمى  (مورد دانشگاه شهید بهشتی). فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی دوره 1۵. 1389 .۲ شماره
۵۵. بررسی عناصر برنامه درسی آموزش مهارت های زندگی. فصلنامه علمی پژوهشی علوم تربیتی دانشگاه چمران  اهواز. 1389 
۵۶. آسیب شناسی نظارت بر پایان نامه های دانشجویی. فصلنامه علمی پژوهشی سوره. دانشگاه سوره. 1389
57. مکانیزم اولویت پژوهشی در آموزش و پزورش. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تربیتی و روانشناختی.  دانشگاه فردوسی مشهد. 1389 
58. آموزش سلامت و جایگاه آن در برنامه های درسی. فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری های آموز شی. شماره  1389 .3۲ 
59. برر سی راهکارهای تو سعه و بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس دوره متو سعه استان گیلان.  فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی. دانشگاه سیستان و بلوچستان. 1389 
۶۰. بررسی اثر بخشتی برنامه درستی کارآفرینی شتاخه کار و دانش آموزش متوسطه. فصلنامه مشتاوره شتغلی و سازمانی. دوره دوم. شماره 4 .پاییز 1389. 
61. بررسی برنامه درسی پنهان در پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. سال1 .شماره1 .1389. 
۶۲. ارائه مدل الگوی تلفیق میان رشته ای در طراحی برنامه درسی. فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی.  .1389 
63. تضتتمین کیفیت در آموزش منابع انسانی. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام  حسین(ع). سال دوم. شماره ۲ .1389. 
64. روند بین المللی سازی برنامه درسی با رویکرد آموزش از راه دور در آموزش عالی ایران. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی . سال دوم. شماره ۲ .تابستان 139۰. 
۶۵. بررسی موانع تغییر در برنامههای درسی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و علوم  پزشکی. مجله آموزش در علوم پزشکی. 139۰ 
۶۶. توسعه سرمایه انسانی در آموزش عالی از طریق احترام به تنوع فرهنگی دانشتجویان. دو فصلنامه مدیریت و  برنامه ریزی در نظام های آموزشی. دوره 4 .شماره 7 .139۰ 
67. قومیت پدیده ای آکسیمون در برنامه درسی صریح مدارس متو سعه ایران. فصلنامه نوآوری های آموز شی.  شماره 4۰ .سال دهم. زمستان 139۰
68. تحلیل رضایتمندی فراگیران در دوره های آموزش ضمن خدمت بر مبنای مدل تحلیل اهمیت- عملکرد. دو  فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزش عالی. دوره4 .شماره ۶ .139۰ 
69. بررسی موانع دانشگاهی پذیرش دانشجویان خارجی ازدیدگاه اعضای هیأت علمی. فصلنامه پژوهش و  برنامه ریزی در آموزش عالی. سال هفدهم. شماره 4 .زمستان 139۰ 
70. جایگاه چند فرهنگی در آموزش مدرسته ای و آموزش عالی. مجله راهبرد فرهنگ. سال پنجم. شماره 17 و  1391 .18 
71. ارز شیابی اثربخشی دوره های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران (مطالعه موردی: دانشگاه فردو سی  مشهد). فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. تابستان 139۰. 
72. بین المللی سازی برنامه درسی با رویکرد آموزش از راه دور. نشریه علمی پژوهشی فناوری و آموزش. سال ۶. شماره ۲ .زمستان 139۰ 
73 . شناسایی برنامه درسی پنهان ناشی از محیط فیزیکی دانشگاه. دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش  عالی. سال سوم. شماره ۵ .بهار و تابستان 1391 
74 . علل گرایش به آموزش در خانه از نظر والدین کودکان آموزش دیده در خانه: مطالعه کیفی تجربیات والدین. فصلنامه پژوهش در برنامه در برنامه ریزی درسی. سال نهم. دوره دوم. شماره 8 .زمستان 1391
75. مفهوم پردازی نسبت میان دو نظام آموزش و پرورش عمومی و آموزش عالی در کشور های منتخب جهان:  رویکردی تعبیقی. دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی. شماره 9 .1391
76. بررسی و شناسایی مشکالت اعضای هیأت علمی تازه استخدام شده در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  شهر تهران. فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی. سال اول. شماره ۲ .تابستان 1391
77 . نیازسنجی و تحلیل شتتکاف آموزشتتی یک شتترکت بیمه و تدوین نیازهای آموزشتتی آن ها بر استتاس مدل  استاندارد مهارت. پژوهش نامه بیمه. سال۲7 .شماره 4 .زمستان 1391 
78 . ارزشیابی اثربخشی دوره های اموزش ضمن خدمت شرکت ملی گاز ایران بر استتاس ستته الگوی پاتریک  فیلیپس و سیپ، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت. 139۲. 
79 . بررسی شرایط و حوزههای استقرار مربی گری در فعالیتهای اموزش و بهسازی منابع انسانی. پذیرفته شده در دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی. 139۲. 
80. بررسی تعبیقی نظام های ممیزی کیفیت آموزش عالی در جهان: مفاهیم، معیارها، فرایند. فصلنامه پژوهش در  نظام های آموزشی. شماره 18 .139۲.
81 . واکاوی پذیرش نوآوری های برنامه درسی در نظام آموزش عالی (مورد مطالعه: آیین نامه بازنگری برنامه درسی دانشگاه های ایران). فصلنامه روانشناسی تربیتی. سال9.شماره ۲7 .بهار 139۲ 
82. تحلیل نقش های شغلی و فعالیت های حرفه ای متخصصان برنامه درسی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی  ایران.سال 8 .شماره 3۰ .پاییز 139۲ 
83. برر سی و تحلیل مولفه های حقوق بشر در کتاب های درسی دوره ابتدایی. فصلنامه نوآوری های آموز شی. 139۲ .49 شماره. 13 سال 
84. بررسی چالش های آموزش عالی بین المللی در دانشگاه شهید بهشتی. سال ۲۰ .شماره 3 .139۲
85. حرفه علمی (دانشگاهی). مجله نامه آموزش عالی. سال ششم. شماره ۲1 .بهار 139۲.
86. آسیب شناسی آموزش مهارت های زندگی در نظام آموزش متوسطه نظری. علمی پژوهشی مجله دانشور رفتار. 1393 
87. بررسی و تبیین مدل مربیگری (Coaching) در آموزش منابع انسانی براستتاس نظریه داده بنیاد. فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی. دوره 1۲ .شماره 3 .1393 
88. ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی دوره دکترای اخالقی پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی ایران از دیدگاه استادان و دانشجویان، فصلنامه اخلاق پزشکی. سال 8 .شماره ۲7 .1393 
89 . برر سی و ضعیت حمایت مدیران از آموزش و به سازی کارکنان شهرداری تهران، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی. سال 1 .شماره 1 .1393 
90. طراحی الگوی برنامه ریزی درسی مبتنی بر شبکه اجتماعی برای آموزش و بهسازی اساتید. دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. دوره 7 .شماره 3 .1393 
91. سواد برنامه درسی برای مدرسین دانشگاه از نگاه مدر سان حوزه مطالعات برنامه درسی. دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. سال 7 .شماره4 .1393 
92. طراحی الگوی تبیین کننده رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازی اعضای هیئت علمی: مدلی برآمده از نظریهای داده بنیاد. فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی. سال 7 .شماره 3 .1393
93. مدرسته زندگی باید در پی تربیت کدام شهروند معلوب باشتد؟. دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام  های آموزشی. سال ۶ .شماره 11 .1393 
94. الگوی آموزش و بهستازی مبتنی بر شتایستتگی برای مدیران آموزش (مطالعه موردی: شرکت ایدرو)، نشتریه  منابع انسانی. دوره ۵ .شماره ۲3 .1393
95. امکان ستنجی به کارگیری نظام گرنت در آموزش و بهستازی مدیران. دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در  نظام های آموزشی. سال 7 .شماره 13 .1393 
96. سواد برنامه درسی در آموزشگری م ضمونی برای توانمند سازی هیأت علمی. فصلنامه آموزش و تو سعه منابع  انسانی. سال 1 .شماره 3 .1393 
97. عوا مل بازدار نده و راهبرد های بکارگیری شبکه اجتماعی برای تدریس و یادگیری موثر در آموزش.  فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی. سال 1۲ .شماره 17 .1394 
98. تحلیل محتوای کتب علوم اجتماعی دوره متو سعه در ارتباط با مفاهیم حقوق بشر. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی. سال 1۲ .شماره 18 .1394 
99. آسیب شناسی برنامه درسی مهارت های زندگی درنظام آموزش متوسطه نظری. دو فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه شاهد. سال ۲1 .شماره 1394 
100. مفهوم سازی یادگیری زائد و راهکارهای کاهش آن در نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه صاحبنظران  آموزش عالی. مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی. سازمان سنجش و آموزش کشور علمی پژوهشی، 1394 .۵ نسخه 
1۰1. طراحی الگوی سنجش برنامه درسی زاید در نظام آموزش عالی ایران، فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی. .1393 .8 نسخه 
102. طراحی و تدوین وظایف و تکالیف شغلی متخ ص صان برنامة درسی آموزش عالی. فصلنامه پژوهش در  نظامهای آموزشی، شماره ۲۶( سال 8 ،)1393. 
103. تأمل بر صالحیت های حرفه ای معلمان در مطالعات برنامه درسی. فصلنامه علوم تربیتی. 1393 
104. موانع آموزش و بهسازی اعضای هیأت علمی در دانشگاههای دولتی شهر تهران؛ (مطالعه کیفی). فصلنامه  ارزشیابی و اندازه گیری آموزشی. 1393 
105. شایستگی های منابع انسانی. فصلنامه رهیافت نو در مدیریت آموزشی. 1394 
106. بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر جذب دانشجو توسط خرده نظام غیرانتفاعی کشور در افق چشم انداز 14۰4. سیاست علم و فناوری. نسخه 4 .1394 
107. چگونه پشتیبانی مدیران را برای آموزش و به سازی کارکنان جلب کنیم؟ دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی  در نظام های آموزشی، شماره 1۶( دوره 9 .)139۵
108. تحلیلی بر ضرورت ها و الزامات بازاندیشی در اهداف، راهبردها و برنامه های درسی دوره های دکتری  تخصصی. فصلنامه علمی پژوهشی تدریس پژوهی. سال 4 .شماره 1 .تابستان 139۵ 
109. ارائه الگوی ارزشیابی اثرات پژوهش های مدیریتی- فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران. 139۵
110. تجارب اعضای هیأت علمی از نخستین روزهای تدریس در دانشگاه: یک مطالعه کیفی- فصلنامه علمی  پژوهشی تدریس پژوهی. سال چهارم. شماره ۲ .پاییز 139۵ 
111 . کارکردهای برنامه های درسی مبتنی برMOOC ها به مثابه نوآوری آموزشی. مطالعات برنامه درسی آموزش  عالی. نسخه 7 .139۵ 
112. بررسی وظایف، شایستگی و کارآمدی برنامه آموزشی، مطالعه موردی کارشناسی فناوری اطالعات. فصلنامه  پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی(موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی). نسخه ۲۲ .139۵
113. برر سی رابعه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و ر ضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه های دولتی و  آزاد سیستان و بلوچستان. مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی. دوره 9 .شماره 17 .زمستان 139۵
114. فرا سوی یادگیری الکترونیکی: مفهوم پردازی وب ۲ و داللت های آن بر معرفی الگوی برنامه درسی آموزش  مجازی. پژوهش در برنامه ریزی درسی. دوره 13 .شماره ۲4 .1395
115. تحلیلی بر م عال عات انجام شده در زمینه بهره گیری از روش منتوری نگ برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها. فصلنامه برنامه درسی در آموزش عالی. سال 7 .شماره 14 .زمستان 1395
116. کارکردهای برنامه های درسی مبتنی بر MOOC ها در آموزش عالی به مثابه نوآوری آموزشی. فصلنامه  مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. سال هشتم. 1395
117 .چالش های کیفیت ارزشیابی برنامه درسی دوره آموزش مجازی (مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی). فصلنامه  مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی. سال 7 ،شماره 18 ،تابستان 1396
118 .چالش های آموزش زبان انگلیسی در نظام آموز شی ایران از دیدگاه مدیران آموز شی و دبیران زبان انگلیسی.  فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. دوره 8 .شماره 38 .تابستان 1396
119. مفهوم پردازی گفتمان برنامه درسی محیط کار. گفتمان نوظهور یا مغفول. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی  درسی. دوره۲ .شماره۲۵ .1396
120. شناسایی راهبردهای ارتقای فرهنگ برنامه ریزی درسی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی. فصلنامه  مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. دوره 8 .شماره 1۶ .پاییز و 1396
1۲1. تبیین شرایط زمینه ای در راستای ارتقای فرهنگ برنامه ریزی درسی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. سال هشتم. شماره 4 .زمستان 1396
122. تبیین پیامدهای ارتقای فرهنگ برنامه ریزی درسی در دانشگاه ها و مو س سات آموزش عالی ایران. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی. سال چهارهم. دوره دوم. شماره۲8 .1396
123. طراحی الگوی برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران: مدلی برآمده از نظریه داده بنیاد. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی. دوره 13 .شماره 3 .شماره پیاپی 4۵ .1396
124. فراتحلیلی کیفی بر پژوهش های انجام شده در زمینه موک (دوره های فراگیر گ سترده آنالین و باز). فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی. دوره ۲ .شماره ۲۶ .تابستان139۶ 
125. آموزش چند فرهنگی: تحلیل نظام مند ادراک معلمان. فصلنامه تدریس پژوهی. سال پنجم. شماره ۲ .تابستان 1396
126. تحلیل ساختاری مولفه های مدیریت مدرسه محور مبتنی بر نظریه پردازی تعبیقی. فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. سال هشتم. شماره 1 .پیاپی ۲9 .بهار1396
127. واکاوی اقدامات منتور و منتی در منتورینگ اعضای هیأت علمی جدیدالستخدام دانشگاه ها: رویکردی  کیفی. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی. سال چهارم. شماره14 .پاییز1396
128.اعتبارسنجی برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی. فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم  تربیتی. سال هشتم. شماره اول.1396
129. تحلیل نظام مند آموزش چندفرهنگی در ایران. فصلنامه پژوهش در نظام های آموز شی. دوره 1۲ .شماره 4۲. پاییز 1397 
130. مفهوم ستازی مشتاوره برنامه درسی بهعنوان یکی از قلمروهای نوین حوزه مطالعات برنامه درسی. فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی. دوره۶ . شماره 11 .1397 
131 . به سوی موج سوم در مطالعات برنامه درسی ایران. حرکت به فراسوی نوفهم گرایی، در جستجوی تکثرگرایی در اقلیم های برنامه درسی. دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. سال9. شماره 18 . پاییز و زمستان1397 
132. تبیین مفهوم برنامه درسی سایه در نظام آموزشی ایران. فصلنامه پژوهش های برنامه درسی. دوره 8 .شماره ۲. پاییز و زمستان 1397
133. تبیین راهبردهای مواجهه با موک ها در برنامه درستی آموزش عالی. فصلنامه فن آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی. 1397 
134. سرمقاله: تأملی بر مفهوم ا شغال فرهنگی و برنامه درسی سایه یا زیر زمینی. دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی  آموزش عالی. سال 9 .شماره17 .بهار و تابستان1397. 
135. ارایه الگوی شایستگی برای مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران. فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی. ویژه نامه. بهار 1397 
136. شناسایی و اعتبارسنجی عوامل مؤثربر استقرار الگوی برنامه ریزی درسی محیط کار با تاکید برپیامدهای توسعه اقتصادی. فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری. دوره 7 .شماره ۲۵ .زمستان 1397 
137. شناسایی پیامدهای به کارگیری منتورینگ در را ستای توانمند سازی اعضای هیأت علمی جدیدالستخدام.  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. سال نهم. شماره۲ .تابستان1397 
138. شیوه تدریس معلّمان و پرورش نگرش علمی دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهر تهران، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی. دوره 1۵ .شماره ۵۶ .بهار1397 
139. بررسی عوامل توسعه ای اثرگذاربر استقرارنظام مدیریت کیفیت سازمانی دانشگاهها (با تأکید بر توسعه منابع انسانی). فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی. شماره 18 .پاییز 1397 
140. مدیریت «چرخه شایستگی» و برنامه ریزی آموزشی در دوره کارشناسی فناوری اطالعات، فصلنامه پژوهش در  برنامه ریزی درسی. دوره 1۵ .شماره ۵8 .پاییز1397 
141 . مفهوم سازی برنامه درسی زائد در نظام آموزش عالی ایران. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی. دوره 1۵. شماره ۵7 .تابستان1397 
142. سیر تحول برنامه های درسی در نظام آموزش عالی ایران. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی. دوره14 .شماره۲. شماره پیاپی ۵48 .تابستان1397 
143 .مدل BOM؛ طراحی و عرضته خدمات یادگیری مبتنی بر امکانات رایانش ابری توستط ارائه دهندگان خدمات یادگیری. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی. سال پنجم. شماره 17 .تابستان1397 شناسایی مؤلفه های ارتقای کیفی آموزش و بهسازی کارکنان (مورد: ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پزشکی).1397 
144. ارائه الگوی سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران. پژوهش در نظام های  آموزشی. 1397
145. تاملی بر تجربیات معلمان موفق در آموش چند فرهنگی. 1397 
146. رهیافتی نو در برنامه توسعه انفرادی. فصلنامه آموزش و بهسازی منابع انسانی. 1398 
147. رویکردهای نوپدید در برنامه ریزی آموزش عالی . فصلنامه آموزش عالی. 1398 
148. کاوش عناصر برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران: یک مطالعه کیفی.  پژوهش در برنامه ریزی درسی. 1398 
149. طراحی الگوی شایستگی های برنامه درستی کارآفرین محور در رشتته علوم تربیتی. فصلنامه سیاست علم و  فناوری. دوره 11 .شماره 1 .بهار 1398 
150. آ سیب شناسی فرایند اجرای اعتباربخشی موسسات و مراکز آموزش درمانی و ارائه الگوی مناسب. فصلنامه  پژوهش درآموزش علوم پزشکی. بهار1398 
1۵1. طراحی الگوی برنامه درسی محیط کار: یک مطالعه سنتزپژوهی. نظریه و عمل در برنامه درسی. 1398
152. رایانش ابری رهیافتی نوین در آموزش و یادگیری. فصلنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. دوره 1۲ شماره1 .اردیبهشت1398 
153. تدوین الگویی برای برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی با استفاده از نظریه داده بنیاد (مطالعه  موردی؛ آموزش عالی ایران). فصلنامه فناوری آموزش. دوره 13 .شماره 8 .1398 
154. کاوش عناصر برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران: یک مطالعة کیفی. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی. دوره 1۶ .شماره ۶۰ .بهار 1398 
155. تأثیر یادگیری مشارکتی همیاردبیر و خود ارزیابی بر انگیزش خود و عملکرد تحصیلی دانش آموزان سوم  دبیرستانی با رویکرد مدل جیگساو، فصلنامه رهیافتی نو در مدریتی آموزشی.دوره 1۰ .شماره 37 .شماره پیاپی  1398 بهار. 1 
156. مدل ادراک و نگرش معلمان، متخصصان و اساتید دانشگاه نسبت به برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در  دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران. فصلنامه تدریس پژوهی. دوره 7 .شماره1 .بهار 1398 
157. طراحی الگوی برنامه درسی آموزش زبان خارجی عمومی در نظام آموزش عالی کشور. فصلنامه اندیشه های  نوین تربیتی. دوره 1۵ .شماره 1 .شماره پیاپی ۵1 .بهار1398 
158. آ سیب شناسی فرایند آمادگی دانشگاه ها برای استقرار اعتباربخ شی آموز شی موسسات و مراکز آموزش  درمانی (یک پژوهش کیفی). فصلنامه آموزش در علوم پزشکی. بهار1398
159. تعیین مولفه های اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاهی با رویکرد آمیخته اکتشافی. فصلنامه برنامه ریزی درسی نظریه و عمل. 1398 
160. واکاوی اصول حاکم بر طراحی الگوی معلوب برنامه درسی تربیت اخالقی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. 1398 
1۶1 . برر سی بسترها و فر صت های اشتغال و کارآفرینی در ر شته علوم تربیتی. فصلنامه پژوهش در علوم انسانی و  مطالعات اجتماعی. 1398 
162. ارائه الگوی معلوب جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی  آموزش عالی. 1398 
163. جنسیت در تجربه زیسته زنان دانشجوی دکترای رشته علوم تربیتی. برنامه ریزی درسی نظریه و عمل. 1398
164. شناسایی مدل و تدوین شایستگی های اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران: یک مطالعه کیفی. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی. 1398 
165. طراحی الگوی نظری ساختارهای جدید دانش در شبکه اجتماعی و بهبود کیفیت آموزش. پژوه شنامه تربیتی.  1398 
166. برنامه درسی کارآفرین محور راهبرد بحران هویت در آموزش عالی (مورد مطالعه : فارا التحصتتیالن رشتتته  علوم تربیتی). مجله آموزش عالی. 1398 
167. ارزیابی اثربخشی دوره آموزشتی «تربیت منش هنرجویان فنی حرفه ای» دوره متوسطه بر اساس مدل کرک  پاتریک. تدریس پژوهی. 1398 
168. تعیین مولفه های اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاهی با رویکرد آمیخته اکتشافی. نظریه و عمل برنامه  درسی. 1398 
169. الگوی سازمان یادگیرنده برای دوره ابتدایی آموزش وپرورش شهر تهران. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی.  1398 
170. شناسایی شایستگی های ا صلی معلمان دوره متو سطه از دیدگاه خبرگان تعلیم و تربیت. مطالعات آموز شی و آموزشگاهی. 1398 
171. برنامه درسی زیر زمینی. نظریه و عمل در برنامه درسی. 1399 
172. تغییر پارادایم از آموزش به یادگیری بر اساس برنامه توسعه انفرادی. پژوهش در آموزش پزشکی. 1399
173. خاستگاه های فکری و نظری برنامه درسی سایه و بازشناسی مصادیق آن در نظام آموزشی ایران. پژوهش در  برنامه ریزی درسی.1399 
174. جایگاه قومیت در برنامه های درسی رسمی رشته علوم انسانی (مورد مطالعه دروس جامعه شناسی و تاریخ نظام  جدید دوره متوسط دوم)، مجله علوم تربیتی دانشگاه شهیدچمران اهواز. 1399 
175. بسترها و مبانی نظری شکل گیری جوامع یادگیری حرفه ای: الگوی جوامع یادگیری و مقایسه آنها. فصلنامه  نوآوری های آموزشی. 1399 
176. برنامه درسی کارآفرین محور راهبرد بحران هویت در آموزش عالی(مورد مطالعه: فارغ التحصیلان رشته علوم  تربیتی). مجله آموزش عالی ایران. 1399 
177 . سنتزپژوهی عوامل کلیدی موفقیت در آموزش و توسعه حرفه ای از طریق بازی وارسازی بر مبنای مدل  روبرتس. فصلنامه نوآوری های آموزشی. 1399 
178. بررسی جایگاه قومیت در برنامه های درسی نظام جدید دوم متوسطه: مطالعه موردی دبیرستان بخردیان بهبهان. فصلنامه نظریه وعمل در برنامه درسی. 1399 
179. شایستگی های مورد نیاز اعضای هیأت علمی برای تدریس در موسسات آموزش عالی در عصر فناوری.1399
180. تغییرات اقلیم: بستری نو در برنامه درسی آموزش عالی. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی.1399
181. تجارب معلمان دوره ابتدایی از چالش های آموزش به مهاجران افغان: یک مطالعه کیفی. فصلنامه پژوهش های  برنامه درسی. 1399 
182. بنیان های نظری دیدگاه نو/چند بسترسازی در مطالعات برنامه درسی: از "برنامه درسی آکواریومی"تا "نظریه  جهان های متعدد در مطالعات برنامه درسی". فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی. 1399
183. فراترکیب کیفی چالش ها و موانع استفاده از بازی وارسازی (گیمیفیکیشن) در آموزش و توسعه کارکنان.  فصلنامه مدیریت در آموزش سازمانها. 1399 
184. برنامه درسی سبز در نظام آموزش عالی ایران : بحران آب، تغییرات اقلیم، منابع تأمین دانش. فصلنامه آموزش  محیط زیست و توسعه پایدار. 1399 
185. تبیینی بر پیش بایست های راهبردی استقرار نظام مدیریت کیفیت در دانشگاه ها رویکردی کیفی. فصلنامه  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 1399 
186. برنامه درسی زیرزمینی در حوزه قومیت در نظام آموزشی ایران. فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی. 1399
187. تأملی بر انواع رویکردها نسبت به قومیت در ایران و اثرات اجرای آن در نظام آموزشی. فصلنامه مدیریت و  برنامه ریزی در نظام های آموزشی. 1399 
188. طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه پژوهش در  برنامه ریزی درسی.1400
189. مطالعه تعبیقی برنامه های ر شد و توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی در دانشگاه های مختلف. نامه آموزش  عالی.1400
190. هویت عاطفی زنان دانشجوی دوره دکتری مبتنی بر تجارب زیسته در آموزش عالی. فصلنامه مدیریت و برنامه  ریزی در نظام های آموزشی. 1400
191. طراحی الگوی بین المللی سازی دانشگاه های مناطق آزاد کشور. فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش  عالی. 1400
192. روایتی از باز شکل گیری سوبژکتیویته زنان دانشجوی دکتری در تقاطع با هویت سیال مادری(مطالعه موردی دو دانشجو دکتری علوم تربیتی در یکی از دانشگاه های شهر تهران). پژوهشنامه زنان. 1400
193. تبیین پدیدارشناسانه اصول برنامه درسی انفرادی شده با تاکید بر تجربه یادگیری شرکت کنندگان در کنکور  سراسری. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 1400
194. مطالعه تعبیقی برنامه های رشد و توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی در دانشگاه های مختلف. نامه آموزش  عالی. 1400
 
کورش فتحی واجارگاه
 
مقالات چاپ شده به زبان انگلیسی) )English in Publications
(A) Journal Papers (International): 
∙ (2021). Beyond Reconceptualization: Recontextualization/Multicontextualization of  Curriculum Studies in Iran (Toward New Curriculum Ecosystems). Transnational  Curriculum Inquiry. 17(2)  
∙ (2019) Dominant discourses of workplace curriculum in Iranian organizations, Journal of  Workplace Learning; Vol. 31 No. 4, pp. 274-288
∙ (2018) Assessing and Evaluating the Effect of Information and Communication Technology  on Improving Teaching and Learning Levels among Secondary School Students: A Case of  Razi Vocational School in Marivan; Interdiscip J Virtual Learn Med Sci. 2018 March;  9(1):e65358. 
∙ (2018) Mooc-based curriculum model validation in higher education in iran; Turkish Online  Journal of Distance Education-TOJDE July 2018 ISSN 1302-6488 Volume: 19 Number: 3  
∙ (2017) The impact of a cooperative learning model on students’ self-motivation and academic  performance in high school; July 2016, volume 4, issue 3, 37  
∙ (2017) Designing and validation of an educational software to improve writing skills  of hearing-impaired students in primary schools, Aud Vest Res (2017);26(1):14-20. 
∙ (2016) the Structural Relations of Parameters of School-Based Management Based  on Decentralization, Responsibility, Participation, Organizational Culture, and  Organizational Commitment, Review of European Studies; Vol. 8, No. 2; 2016. 
∙ (2016) Comparative Comparison of Implementing School-Based Management in  Developed Countries in the Historical Context: From Theory to Practice, Review of  European Studies; Vol. 9, No. 2; 2016. 
∙ (2016) "The effect of autobiography method on comprehension skill of hearing impaired students”, Auditory and Vestibular Research, Vol.25, pp.201-206, 2016. 
∙ (2016) Planning and validating a writing skill curriculum for hearing impaired students  in primary school system of Iran”, Auditory and Vestibular Research, Vol.25, pp.176- 183. 
∙ (2015) Effective Factors on On-The-Job Training Courses Effectiveness in National  Iranian Oil Products and Distribution Company (NIOPDC), VISI J Akademik, 7  (2015), 119-127. 
∙ (2015) The Evaluation of Primary Teachers Training and Development System in Iran,  World Applied Sciences Journal 33 (10): 1565-1574. 
∙ (2014) The Feasibility Study of using ICT features in Iranian Secondary School Activities.  TOJET, volume 13, issue 3. 
∙ (2014) Compiling the Curriculum Planning Pattern Based on Social Network to Train  and Improve the University Teachers. Bimonthly of Educational Strategies in Medical  Sciences. Volume 7, Issue 3 
∙ (2014) Feasibility of Applying Curriculum Model Based On Social Network in  Education and Professors Empowerment. International Journal of Psychology and  Behavioral Research. Volume 3, issue 5 
∙ (2014) Designing a Business Management Competency Model for Iranian Industrial  and Manufacturing Organizations. International Journal of Social Sciences and  Management.
∙ (2014) Investigation of the Effect of Motivation and Job Satisfaction on the Effectiveness of  In-Service Training: A Case Study in the Iranian Oil Ministry, New York Science Journal  2014;7(11) 
∙ (2013) Toward a Distance Education Based Strategy for Internationalization of the  Curriculum in Higher Education of Iran. TOJET – Volume 12 – Issue 2 – April – 2013 
∙ (2013) Auditing of training need assessment education unit of national Iranian gas company  based on ISO10015’s international training standard. Advances in Applied Science Research,  2013, 4(3):275-285 
∙ (2013) An Evaluation of the Effectiveness of Teachers’ Professional Development (TPD) in  Iran using Akker Spider Web Model. International Journal of Human Resources  Studies. Vol 3, No 3 
∙ (2013) The Pathology of Primary Teachers’ Professional Development in Iran. International  Journal of Applied Science and Technology, Vol. 3 No. 5; May 2013 
∙ ((2013) The investigation of In-service Training for staff professional development in Iran.  Elixir Leadership Management. 
∙ (2012) Phenomenological explanation of an experiential curriculum in medical education: A  feministic approach. J Edu Health Promote 2012, 1:8 
∙ (2011) Exploring Lived Curriculum in Higher Education (Toward a Conceptual Model)  TTEM- Volume 6 / Number 1 / 2011 
∙ (2010) Research Management in Higher Education: toward a comprehensive Model. Journal  of TTEM – Volume 5  
∙ (2010) Conceptualization of Needs Based Curriculum Leadership: Scenarios and Possibilities  for Curriculum System of Iran. Journal of New Education Research. Vol. 22. No. 3–4٫ 
∙ The Pathology of Primary Teachers' Professional Development in Iran. International Journal  of Applied Science and Technology. Vol. 3. No. 5. 
∙ (2010) Research Needs Assessment at Shahid Beheshti University. Journal of Techniques,  Technologies Education Management. 5 (1): 112-123  
∙ (2010) The Pathology of Research Management System in National Iranian Drilling  Company. World Applied Sciences Journal 8 (9): 1129-1135 
∙ (2010). Application of ICTs in Teaching and Learning in Higher Education Journal Turkish  Online Educational Technologies (TOJET) 9(2):33-39 
∙ (2010) Teacher’s role in formation of Emergent Curriculum (An Experiences from Iran) The  New Educational Review Journal 20(1): 206-224 
∙ (2009) The Educational Usefulness and Use of Blogging in Higher Education: Male and  Female Iranian Undergraduate Students’ Views. World Applied Sciences Journal7 (2): 211- 219
∙ (2009) What kind of Citizens we need? Journal of Techniques, Technologies Education  Management.5 (1): 112-123 
∙ (2009) The Place of Life Skills Education in Iranian Primary School Curricula. Canada:  World Applied Sciences Journal 7 (4): 432-439 
∙ (2008) Toward a School Based Curriculum Needs Assessment Model. Journal of educational  Innovations. No23 
∙ (2007) Designing and accrediting “School Based Curriculum Need-Assessment” (SBCNA)  Model Quarterly Journal of Educational Innovations, No. 22(3): 23-28 
 
کورش فتحی واجارگاه


تحقیقات 
1. شناسایی اولویت تحقیقاتی حوزه علوم انسانی ( همکار طرح ). 1379 
۲. نیازسنجی آموزشی کارکنان بنیاد شهید انقلاب اسلامی. 1380
3. بررسی نظام تربیت معلم قرآن در بخش آموزش پرورش غیر رسمی. 1380
4. بررسی وضعیت موجود و معلوب منابع انسانی مساجد کشور. 1380
۵. بررسی و تحلیل منابع انسانی تبلیغی. 1380
۶. ارزشیابی عملکرد دانشگاه شهید بهشتی. 1381 
7. بررسی وضعیت موجود آموزش بازیافت در سعح کشور. 1381 
8. طراحی الگوی نیازسنجی برنامه درسی مدرسه – محور (SNCNA .(1382
9. طراحی نظام جامع آموزش کارکنان مرکز آمار ایران. 138۲ 
10. بررسی ویژگی های انسان معلوب در افق برنامه بیست ساله کشور. وزارت آموزش و پرورش. 1384
11. لحاظ کردن ارزش های شهروندی در برنامه های درسی مدارس. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.  1384 
12. نیازسنجی آموزشی دانش آموزان دوره آموزش عمومی. وزارت آموزش وپرورش. 138۵
13. تجربیات آموزش شهروندی در کشورهای مختلف جهان - پژوهشکده تعلیم و تربیت کرمان.1386
14. بررسی مبانی جامعه شناختی برنامه درسی جهت تعیین مهارتها و نگرشهای اساسی مورد نظر در برنامه ی درسی ملی. 1387 
15. طراحی نظام جامع آموزش سازمان تربیت بدنی. سازمان تربیت بدنی. 1388 
16. طراحی نظام جامع آموزش منابع انسانی وزارت دفاع. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. 1388
17. ساختار نظام آموزش و پرورش عمومی و آموزش عالی: استقلال یا ادغام. موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. 1388 
18. فراتحلیل تمرکز و عدم تمرکز در برنامه ریزی درسی. دبیرخانه طرح تولید برنامه درسی ملّی. 1388
19. طراحی نظام جامع آموزش تعاون. وزارت تعاون. 1389 
۲۰. طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه ریزی درسی در آموزش علوم انسانی. پژوهشکده فرهنگی و اجتماعی  وزارت علوم تحقیقات و فناوری. 1389 
21. بررسی متوانتع تغییر برنامه های درسی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه شتهید  بهشتی و علوم پتزشکی شهید بهشتی تهران. دانتشگاه شهید بهشتی. 1389 
۲۲. طراحی نظام جامع آموزش بیمه ایران. 1390
23. نیازسنجی مشاغل منتخب بانک سامان با استفاده از تحلیل دیکوم. 1390
24. نیازسنجی و طراحی دوره های علمی کاربردی بانک کشاورزی. 1391 
۲۵. نیازسنجی و برنامه ریزی دوره های آموزش و بهسازی کارکنان بانک کشاورزی. 1391
۲۶. طراحی نظام جامع آموزش شرکت گل گهر سیرجان . 1392
27. طراحی نظام جامع آموزش و بهسازی منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران. 1392
28. امکان سنجی بکارگیری نظام گرنت در آموزش و بهسازی مدیران. 1392
29. ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی شرکت فولاد هرمزگان بر اساس الگوی بازگشت سرمایه. 1394
30. آسیب شناسی فرایندهای آموزش و بهسازی منابع انسانی شهرداری کرج. 1395
31. راهنمای عملی تدوین، اجرا و کنترل برنامه ریزی توسعه فردی- شرکت فوالد هرمزگان. 1395
32. ژورنال کالب در شرکت فوالد هرمزگان. 1395
33. مطالعات آسیب شناسی نظام آموزش ورزش کشور. 1395
34. تجزیه و تحلیل مشاغل جهت تدوین شایستگی ها براستتاس مدل دیکوم(DACUM)- شرکت فولاد هرمزگان  . 1395
35. تدوین شایستگی های کمیته های منتخب فدرا سیون های وزارت ورزش و جوانان برا ساس مدل دیکوم (DACUM) -دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت ورزش. 1396

علایق آموزشی و پژوهشی
تدریس در دانشگاهها 
تدریس در مقاطع مختلف در دروس: 
1. برنامه ریزی درسی 
۲. برنامه ریزی درسی آموزش عالی 
3. روشها و فنون تدریس 
4. آموزش ضمن خدمات کارکنان 
۵. راهنمایی و مشاوره رساله در تحصیلات تکمیلی  

تدریس در دوره های کوتاه مدت تخصصی 
1. نیازسنجی (تکنیک ها و روشها)
۲. برنامه ریزی درسی (ابتدایی، متوسطه، عالی): الگوها و روش ها
3. توسعه منابع انسانی( آموزش ضمن خدمت)
4. آموزش از راه دور و طراحی متون خود آموز 
۵. ارزشیابی 
۶. روش تدریس  

طراحی پروژه های آموزشی و پژوهشی 
1. موضوعات مرتبط برنامه ریزی با درسی 
۲. نیاز سنجی آموزشی – پژوهشی 
3. طراحی نظام آموزش و بهسازی منابع انسانی 
4. مباحث توسعه فرهنگی 
۵. جامعه مدنی وتربیت شهروندی 
۶. آموزش و پرورش برای صلح 
7. آموزش مهارتهای زندگی 
8. یادگیری الکترونیکی 
9. برنامه درسی آموزش عالی
 
منبع:
1. وبسایت دکتر کورش فتحی واجارگاه
نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما