بازدید : 3121 بار

يکشنبه، 21 فروردين 1390

پرویز اتابکی

ملیت :  ایرانی   -   قرن : 14 منبع :
دكتر پرويز اتابكي در سال 1307 خورشيدي در شهر مقدس مشهد به دنيا آمد.ايشان داراي دكتراي فلسفة اسلامي از دانشگاه سن ژوزف بيروت است.ايشان در دبيرستانهاي تهران و همچنين در دانشكده زبان و ادبيات فارسي دانشگاه دمشق به تدريس مشغول بوده اند.دكتر پرويز اتابكي در 25 اسفند سال‌ 1383 ش‌ دار فاني را وداع گفت. كتابهاي "پيكار صفّين ترجمة كتاب وقعة و صفين "و " ‌ ‌[مفرج‌ الكروب‌ في‌ اخبار بني‌ ايوب] تاريخ‌ ايوبيان" ترجمه پرويز اتابكي ،به ترتيب در دورههاي ششم و بيست و سوم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شدند.گروه : علوم انسانيرشته : فلسفه و حكمت اسلاميتحصيلات رسمي و حرفه اي : پرويز اتابكي تحصيلات‌ ابتدايي‌ را از 1312 تا 1318 در دبستان‌ علمية‌ مشهد گذراند و دورة‌ متوسطه‌ را در سال‌ 1324 به‌ پايان‌ برد و ديپلم‌ ادبي‌ گرفت. تحصيلات‌ دانشگاهي‌ خود را بلافاصله‌ پس‌ از پايان‌ دورة‌ متوسطه‌ در سال‌ 1324 در دانشكدة‌ حقوق‌ و علوم‌ سياسي‌ دانشگاه‌ تهران‌ شروع‌ كرد و در سال‌ 1328 موفق‌ به‌ اخذ گواهي‌نامة‌ ليسانس‌ علوم‌ سياسي‌ گرديد. بعدها از 1343 تا 1346 به‌ ادامة‌ تحصيل‌ در دانشكدة‌ ادبيات‌ دانشگاه‌ سن‌ ژوزف‌ بيروت‌ در رشتة‌ فلسفة‌ اسلامي‌ پرداخت‌ و در آن‌ رشته‌ درجة‌ دكتري‌ دريافت‌ كرد.زمان و علت فوت : دكتر پرويز اتابكي در 25 اسفند سال‌ 1383 ش‌ درگذشت.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : پرويز اتابكي در سال‌ 1327 وارد وزارت‌ فرهنگ‌ شد و تا 1338 در دبيرستانهاي‌ تهران‌ به‌ تدريس‌ ادبيات‌ فارسي‌ و عربي‌ پرداخت. در سال‌ 1338 به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ منتقل‌ گرديد و در بيروت، نخست، دبير سوم‌ سفارت‌ و سپس، در سال‌ 1349 و از آغاز انقلاب‌ اسلامي‌ تا بهمن‌ 1358 كاردار ايران‌ بود و در واشنگتن‌ و كابل‌ و دبي‌ مشاغل‌ سياسي‌ را به‌ عهده‌ گرفت. از 1343 تا 1347 در دانشكدة‌ ادبيات‌ دانشگاه‌ دمشق‌ به‌ تدريس‌ زبان‌ فارسي‌ مشغول‌ شد و در سال‌ 1358 از مشاغل‌ دولتي‌ بازنشسته‌ گرديد.فعاليتهاي آموزشي : پرويز اتابكي از سال 1327 به عنوان دبير دروس علوم انساني در دبيرستانهاي تهران و از سال1343 تا سال 1347 به عنوان استاد محاضر تدريس زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه دمشق به خدمت اشتغال داشته است.جوائز و نشانها : در سال‌ 1367، جايزة‌ كتاب‌ سال‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در رشتة‌ تاريخ‌ به‌ ترجمة‌ كتاب‌ پيكار صفين‌ پرويز اتابكي تعلق‌ گرفت‌ و در سال‌ 1377 نيز ترجمه‌ تحف‌العقول‌ او با عنوان‌ رهاورد خرد، كتاب‌ ممتاز سال‌ شناخته‌ شد.همچنين كتاب "[مفرج‌ الكروب‌ في‌ اخبار بني‌ ايوب] تاريخ‌ ايوبيان" ترجمه وي ، در دوره بيست و سوم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،به عنوان كتاب سال برگزيده شد.چگونگي عرضه آثار : دكتر اتابكي زبانهاي‌ عربي، فرانسه‌ و انگليسي‌ را به‌ خوبي‌ مي‌دانست‌ و چندين‌ اثر مرجع‌ را از زبان‌ عربي‌ به‌ فارسي‌ برگرداند. او در ويرايش‌ نيز دست‌ داشت‌ و كتابهاي‌ تاريخ‌ جامع‌ اديان‌ جان‌ ناس، فلاسفة‌ شيعه، پيشگامان‌ مسلمان‌ تجددگرايي‌ در عصر جديد، پژوهش‌ ادبي، فن‌ سالاران، يالتا (از مجموعة‌ «چه‌ مي‌دانم»)، اعجاز بياني‌ قرآن، تاج‌التراجم، نثر پارسي‌ در آئينه‌ تاريخ‌ و تأثير پند پارسي‌ بر ادب‌ عربي‌ با ويرايش‌ او به‌ طبع‌ رسيده‌ است. همچنين‌ فرهنگ‌ جامع‌ كاربردي‌ عربي‌ - فارسي‌ و چندين‌ گزيده‌ از آثار سرآمدان‌ ادب‌ فارسي‌ را تأليف‌ و منتشر كرده‌ است. ________________________________________ آثار : مفرج‌ الكروب‌ في‌ اخبار بني‌ ايوب] تاريخ‌ ايوبيان ويژگي اثر : ترجمه،اين كتاب ، در دوره بيست و سوم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،به عنوان كتاب سال معرفي و برگزيده شد. ‌آشنايي‌ با كتاب‌ ‌ ‌[مفرج‌ الكروب‌ في‌ اخبار بني‌ ايوب] تاريخ‌ ايوبيان [مفرج‌ الكروب‌ في‌ اخبار بني‌ ايوب] تاريخ‌ ايوبيان‌ / تأليف‌ جمال‌الدين‌ محمد بن‌ ‌ ‌سالم‌ بن‌ واصل؛ تصحيح‌ جمال‌الدين‌ الشيال؛ ترجمة‌ پرويز اتابكي. - تهران: ‌ ‌شركت‌ انتشارات‌ علمي‌ و فرهنگي، 1383. 5 ج، مصور. كتاب‌ مُفرجُ‌ الكُروب‌ في‌ أخبارِ‌ بني‌ ايوب‌ تأليف‌ جمال‌الدين‌ محمد بن‌ سالم‌ بن‌ واصل‌ (متولد 604 ه' . ق) كه‌ ترجمة‌ فارسي‌ آن‌ در پنج‌ مجلد به‌ نام‌ تاريخ‌ ايوبيان‌ اكنون‌ در دسترس‌ خوانندگان‌ ارجمند قرار گرفته، يكي‌ از كتابهاي‌ با ارزش‌ تك‌ نگاري‌ در تاريخ‌ است‌ كه‌ تنها به‌ شرح‌ حال‌ و اخبار خاندان‌ معروف‌ كرد و ايراني‌ تبار ايوبي‌ اختصاص‌ دارد. اين‌ كتاب‌ از حيث‌ تك‌نگاري‌ در نوع‌ خود كم‌نظير و از ديدگاه‌ صحت‌ روايت‌ و اتقان‌ و بويژه‌ بيان‌ مشاهدات‌ عيني‌ و مسموعات‌ مستقيم‌ مؤ‌لف‌ اثري‌ است‌ ممتاز و ارجدار و درخور توجه‌ و عنايت‌ بسيار. ابن‌ واصل‌ كه‌ خود شاهد و ناظر بخشي‌ از تاريخ‌ پرماجراي‌ ايوبيان‌ بود، كتابي‌ به‌ عنوان‌ مُفرجُ‌ الكُروب‌ في‌ أخبارِ‌ بني‌ ايوب‌ به‌ رشتة‌ تحرير درآورد كه‌ نيمة‌ دوم‌ آن‌ در واقع‌ دنبالة‌ حوادث‌ مربوط‌ به‌ ايوبيان‌ در كتاب‌ معروف‌ تاريخ‌ عمومي‌ ابن‌ اثير به‌ نام‌ الكامل‌ في‌ التاريخ‌ است‌ و علي‌ بن‌ عبدالرحمان، كاتب‌ الملك‌ المظفر، شاه‌ حماة‌ و جد‌ ابوالفدأ، جغرافيدان‌ معروف، وقايع‌ آن‌ را پس‌ از ابن‌ واصل‌ تا سال‌ (1296 م) ادامه‌ داده‌ است. ابن‌ واصل‌ در كتاب‌ مُفرجُ‌ الكُروب‌ از كتابهاي‌ تاريخي‌ مقدم‌ در تاريخ‌ ايوبيان، همچون‌ دو تأليف‌ عماد كاتب، محمد بن‌ محمد اصفهاني، به‌ نامهاي‌ البراق‌ الشامي‌ (متضمن‌ وقايع‌ سالهاي‌ 562 تا 589) و الفتح‌ القسي‌ في‌ الفتح‌ القدسي‌ (شامل‌ حوادث‌ سالهاي‌ 583 تا 589، يعني‌ سال‌ فتح‌ بيت‌المقدس‌ به‌ دست‌ صلاح‌الدين‌ ايوبي‌ تا زمان‌ مرگ‌ وي) و نيز كتاب‌ الروضتين‌ تأليف‌ ابوشامه، عبدالرحمن‌ بن‌ اسماعيل‌ المقدسي‌ (درگذشته‌ به‌ سال‌ 665 ه' . ق) و الكامل‌ اثر معروف‌ ابن‌ اثير استفادة‌ فراوان‌ كرده‌ و بويژه‌ به‌ كتاب‌ الروضتين‌ توجهي‌ بسيار داشته‌ است‌ با اين‌ تفاوت‌ كه‌ گزارشهاي‌ مندرج‌ در الروضتين‌ مفصل‌ و مطول‌ و شامل‌ اشعاري‌ است‌ كه‌ ابن‌ واصل‌ در مُفرجُ‌ الكُروب‌ بسياري‌ از آنها را حذف‌ و پاره‌اي‌ را خلاصه‌ كرده‌ است 2 پيكار صفّين ويژگي اثر : ترجمة كتاب وقعة و صفين 1366 -اين كتاب در دوره ششم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران ،از طرف وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي و برگزيده شده است3 تصحيح انتقادي كليات عبيد زاكائي ويژگي اثر : 13294 تصحيح‌ شاهنامة‌ فردوسي ويژگي اثر : ، چاپ‌ ژول‌ مول، كه‌ با شرح‌ واژگان‌ و اعلام‌ و اماكن‌ به‌ نام‌ شاهنامة‌ آسان‌ خوان‌ در چهار مجلد منتشر شده‌ است. علاوه‌ بر اين، شاهنامة‌ فردوسي‌ را با مقابله‌ با دوازده‌ نسخة‌ خطي، و شرح‌ ابيات‌ و واژگان‌ و اعلام‌ و اماكن‌ در يك‌ جلد و گزيده‌اي‌ از آن‌ را نيز به‌ طور جداگانه‌ چاپ‌ كرده‌ است.5 زندگاني سياسي امام رضا (ع): ترجم? الحياة السياسيه الامام الرضا عليه‌السلام جعفر مرتضي عاملي ويژگي اثر : 13656 سفيران: ترجمة فارسي رسل الملوك ابن الفرّاء ويژگي اثر : 13637 ويرايش فن سالاران و يالتا از مجموعة من چه مي‌دانم؟ ويرايش كتاب فلسفة شيعه ويژگي اثر : اثر شيخ عبدالله نعمه – ترجمة سيد جعفر غضبان 1367
ارسال نظر شما

• با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود پایگاه تاثیر کاملا موثری ایفا می کند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود محروم نفرمایید.
• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.
• نظرات کوتاه مثل "خوب بود" و "عالی بود" و... و نظرات تکراری تائید نمی شوند و امتیازی هم به آنها تعلق نخواهد گرفت.
• متن نظر شما میبایست حداکثر 1024 کاراکتر باشد.
توجه داشته باشید که به سوالاتی که در قسمت نظرات پرسیده میشود، جواب داده نخواهد شد، لطفا پیشنهادات و انتقادات را از طریق ارتباط با ما و سوالات خود را از طریق ارسال سوال و مشاوره ارسال نمایید.

281/2266