راسخون - یار همیشه همراه : تواشیح و همخوانی

دسته ها
آخرین فایل ها

آخرین فایل ها:

در دسته بندی تواشیح و همخوانی
یا رب گناه اهل جهان را به ما ببخش
تاریخ انتشار : يکشنبه، 3 شهريور 1398
همخوانی زیبای «یا امام الصبر»
تاریخ انتشار : پنجشنبه، 31 مرداد 1398
یا سیدی یا اباالحسن
تاریخ انتشار : دوشنبه، 28 مرداد 1398
سنگ علی رو میزنم به سینه
تاریخ انتشار : دوشنبه، 28 مرداد 1398
قطعه همخوانی قتیل المنا
تاریخ انتشار : يکشنبه، 20 مرداد 1398
هم‌خوانی گروه‌های سبطین، معراج و انوار المهدی
تاریخ انتشار : سه‌شنبه، 17 ارديبهشت 1398

همه فایل ها

در دسته بندی تواشیح و همخوانی
یا رب گناه اهل جهان را به ما ببخش
تاریخ انتشار: يکشنبه، 3 شهريور 1398
همخوانی زیبای «یا امام الصبر»
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 31 مرداد 1398
یا سیدی یا اباالحسن
تاریخ انتشار: دوشنبه، 28 مرداد 1398
سنگ علی رو میزنم به سینه
تاریخ انتشار: دوشنبه، 28 مرداد 1398
قطعه همخوانی قتیل المنا
تاریخ انتشار: يکشنبه، 20 مرداد 1398
قطعه صوتی یامقلب القلوب
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 1 فروردين 1398
صلو علی المصطفی
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 24 بهمن 1397
یا رب جئتک خاشعا
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 24 بهمن 1397
یا من هو الله الذی
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 24 بهمن 1397
علی ولی الله
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 24 بهمن 1397
یا خالق الکون
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 24 بهمن 1397
یا عاشق المصطفی
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 24 بهمن 1397
الزهره الزهرا
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 24 بهمن 1397
صل یا نبی
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 24 بهمن 1397