راسخون - یار همیشه همراه : سال 1389

دسته ها

همه فایل ها

در دسته بندی سال 1389
تلاوت سوره والعصر سال 1389
تاریخ انتشار: يکشنبه، 8 خرداد 1390
تلاوت سوره شمس سال 1389
تاریخ انتشار: يکشنبه، 8 خرداد 1390
تلاوت سوره قارعه سال 1389
تاریخ انتشار: يکشنبه، 8 خرداد 1390
تلاوت سوره قدر سال 1389
تاریخ انتشار: يکشنبه، 8 خرداد 1390
سخنرانی در جمع بسیجیان قم2 سال 1389
تاریخ انتشار: يکشنبه، 8 خرداد 1390
سخنرانی در جمع بسیجیان قم1 سال 1389
تاریخ انتشار: يکشنبه، 8 خرداد 1390