غروب خدايان (LA CADUTA DEGLI DEI)

غروب خدايان (LA CADUTA DEGLI DEI)
ايتاليا و آلمان غربي / درام / تاريخي
رنگي / 164 دقيقه
بازيگران عمده: درک بوگارد، اينگريد تولين، هلموت گريم، هلموت برگر، رنو ورلي، فلوريندا بولکان، شارلوت رامپلينگ و آلبرشت شون هالسن.
کارگردان: لوکينو ويسکونتي.
شرح فيلم: با قدرت گرفتن نازي ها، آرام آرام، يک خانواده ي ثروتمند و کارخانه دار از هم مي پاشد ونابود مي شود.
شرح فيلم: از دوره ي اوج فيلم سازي استاد و «اپرايي» ترين اثر او که از نوعي طراحي باروک در صحنه پردازي (کار پاسکواله رومانو و انتسو دل پراتو) و لباس ها (کار پي يرو توزي)، بازي هايي ملودراماتيک و صحنه هاي مست بازارانه از بي پردگي و خشونت بهره مي برد. اين جا تمام شاخص هاي دوره ي دوم فيلم سازي ويسکونتي يافت شدني هستند.
نسخه چاپی