غرق شدن هاي متعدد (DROWNING BY NUMBERS)

غرق شدن هاي متعدد (DROWNING BY NUMBERS)
انگلستان و هلند / درام
رنگي / 118 دقيقه
بازيگران عمده: برنارد هيل، جون پلورايت، جوليت استيونسن، جوئلي ريچاردسن، جيسن ادواردز، برايان پرينگل، ناتالي مورس، ترور کوپر و ديويد ماريسي.
کارگردان: پيتر گرين اوي.
خلاصه داستان: سه نسل از زنان يک خانواده، با نام مشترک «سيسي کالپيتس»، هر کدام شوهران شان را با غرق کردن کشته اند و مأمور تحقيق اين پرونده، «هنري ماجت» (هيل) قبول مي کند در قبال محبت هاي ويژه، مرگ ها را تصادفي جلوه دهد.
شرح فيلم: يک کمدي سياه مارکزي که از کلاسيک ترين نوع روايت در آثار گرين اوي برخوردار است. بنابراين براي تماشاي آن نيازي به کوله باري از دانش و فرهنگ نيست و به رغم تمام پيچيدگي، مي توان آن را سر راست ترين (و البته زن-آزاد- خواه ترين) اثر گرين اوي قلمداد کرد!
نسخه چاپی