تصویری نادر؛ بلعیدن ستاره توسط یک سیاه‌چاله

تلسکوپ ناسا پدیده نادری را رصد کرده که در آن یک سیاه‌چاله یک ستاره‌ را می‌بلعد!
تصویری نادر؛ بلعیدن ستاره توسط یک سیاه‌چاله
به گزارش راسخون به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ "تس (TESS) نام تلسکوپ ناسا است که سیارات فراخورشیدی را رصد می‌کند و به تازگی یک سیاه‌چاله غول‌پیکر را رصد کرده‌ است که یک ستاره را می‌بلعد.

این پدیده بسیار نادر 375 میلیون سال نوری با زمین فاصله دارد و در صورت فلکی «ماهی پرنده» رخ داده است.

در این پدیده ستاره‌ای به اندازه خورشید از نزدیکی یک سیاه‌چاله عبور می‌کند و بلعیده می‌شود؛ تلسکوپ TESS در طی یک دوره 41 روزه شاهد بالا آمدن پیوسته و دائمی نور از نزدیکی این سیاه‌چاله و همزمان فروپاشی این ستاره در صفحه‌ای بود که به دور این سیاه‌چاله می‌چرخد.

تصویری نادر؛ بلعیدن ستاره توسط یک سیاه‌چاله
نسخه چاپی