محجوب؛ رخ در رخ با 500 شطرنج باز

این مسابقه در حضور شماری زیادی از علاقه مندان به شطرنج و مسئولان ورزش کشور در ورزشگاه انقلاب تهران بر گزار شد، مر تضی محجوب نخستین بار در جهان همزمان با 500 شطرنج با ز رقابت می کند که در صورت پیروزی در نوع خود یک رکورد محسوب می شود . ..
محجوب؛ رخ در رخ با 500 شطرنج باز

استاد بزرگ شطرنج ایران مسابقه همزمان خود را با 500 شطرنج باز از کشورمان با عنوان رخ در رخ ( سیمولتانه) شروع کرد . 
    
به گزارش واحد مرکزی خبر، در این مسابقه که روز پنج شنبه در حضور شماری زیادی از علاقه مندان به شطرنج و مسئولان ورزش کشور در ورزشگاه انقلاب تهران بر گزار می شود، مر تضی محجوب نخستین بار در جهان همزمان با 500 شطرنج با ز رقابت می کند که در صورت پیروزی در نوع خود یک رکورد محسوب می شود .
 
رکورد سابق این نوع مسابقه از آن استاد بزرگ شطرنج بلغارستان ،کریل گیورگیف بود که وی در آن مسابقه همزمان با 360 شطرنج باز در 10 ساعت به رقابت پرداخت.
 
مسابقه محجوب با 500 شطرنج باز 17 تا 24 ساعت زمان خواهد برد و استاد شطرنج ایران در این مسابقه با سی هزار حرکت 40کیلومتر هم پیاده روی خواهد کرد .
 
این مسابقه در حضور ناظر و یکی از نواب رئیس فدراسیون جهانی شطرنج به منظور ثبت رکورد جهانی برگزار می شود .
 

 
 
 
 
 
 
 

/1001/

منتظر اخبار ، انتقاد و پيشنهادات شما هستيم :
news@rasekhoon.net
نسخه چاپی