سانشو به ساندا تغییر نام یافت
با تصمیم فدراسیون جهانی ووشو، بخش سانشو به ساندا تغییرنام یافت.
 
به دلیل تفاوت هایی كه در اجرای مسابقات ووشو وجود داشت، فدراسیون جهانی این رشته نام مبارزه های ووشو را از سانشو به ساندا تغییر داد تا از این پس تمامی مسابقات با یك نام و با یك سبك و به شكل یكسان برگزار شود.
 
فدراسیون جهانی ووشو این تغییر نام را به تمامی اعضا از جمله ایران اطلاع داده و تاكرد كرده است كه مسابقات با لباس ها و محافظ های اعلام شده برای ساندا برگزار شود.