اوقات شرعی مراکز استان ها در سال 1396

در ادامه می توانید اوقات شرعی مرکز استان مورد نظر خود را دریافت نمایید.

 

اوقات شرعی مراکز استان ها در سال 1395 ، با فرمت فایل PDF قرار داده شده است ، با کلیک روی هر شهر می توانید فایل اوقات شرعی کل سال 96 را دریافت نمایید.

 

* زمان های اعلام شده از مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران استخراج شده است*

 

   

 

 

/117/