ابتکار با آلودگی هوا + عکس
خلق اثر هنری با آلودگی هوا بر روی یک خودرو !
 
/117/