کلیپ:به چالش کشیدن FATF توسط مجری تلویزیون
به چالش کشیدن عراقچی توسط مجری 
 برای فهمیدن عمق فاجعه FATF فقط کافی است به سوالی که مجری می پرسد و چهره عراقچی توجه کنید.