دلیل توچال رفتن رئیس جمهور از زبان علی مطهری

دلیل توچال رفتن رئیس جمهور از زبان علی مطهری

عذر بدتر از گناه علی‌مطهری برای تفریح نابه‌هنگام روحانی
نایب رییس مجلس:
توچال رفتن رئیس‌جمهور عیبی ندارد چون پشت‌میزنشینی کمردرد می‌آورد!
اگر مردم ۶ ماه مقاومت کنند، وضعیت اقتصادی بهتر خواهد شد.
برخی حرف‌ها در ارتباط با وضعیت اقتصادی امروز کشور را نمی‌توان گفت.
شرایط سختی است و هر دولتی که باشد به این آسانی نمی‌تواند از آن رهایی یابد و به نظر من باید شرایط اقتصاد کشور را صادقانه برای مردم شرح دهند.
چراکه دست دولت باز نیست و نمی‌تواند دلار به بازار تزریق کند تا قیمت‌ها پایین بیاید.
در شرایط سختی هستیم و برای عبور از این وضعیت نیاز به مدیران فعال داریم.