کلیپ : سنجاقک مزاحم

کلیپ : سنجاقک مزاحم 

سنجاقکی که با نشستن روی لب‌های هوگو لوریس صحنه جالبی را در بازی فرانسه - اروگوئه رقم زد و سوژه شبکه‌های اجتماعی شد.