آمادگی ارتش اسرائیل در جنگ احتمالی چقدر است؟

شنبه، 7 مهر 1397
تخمین زمان مطالعه:
پدیدآورنده: ساره سمیع زاده
موارد بیشتر برای شما
آمادگی ارتش اسرائیل در جنگ احتمالی چقدر است؟

فرماندهان قدیمی ارتش رژیم صهیونیستی عقیده دارند که این رژیم برای جنگ احتمالی آماده نیست اما فرماندهان جدید می گویند ارتش هیچ گاه در این میزان آمادگی قرار نداشته است. این اختلاف به نظر می رسد رو به گسترش است و در آینده بیشتر خود را نشان خواهد د اد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، رژیم صهیونیستی و ارتش آن به لحاظ فلسفه ایجاد و ماهیت، متفاوت از دیگر ساختارهای سیاسی نظامی دنیا است. در تمامی ساختارهای سیاسی جهان، یک نظام حاکمیتی وجود دارد که رهبران سیاسی و احزاب در شکل های گوناگون در رأس آن قرار می گیرند. نظامیان بخشی از سازمان رزمی همان ساختار سیاسی هستند که وظیفه شان حفظ تمامیت ارضی و امنیت آن واحد سیاسی است. حتی اگر سران نظامی بخواهند وارد نظام تصمیم سازی شوند و فرماندهان نظامی به عنوان تصمیم گیر، تصمیم ساز یا رهبر سیاسی مطرح شوند باید وارد ساختار سیاسی شوند و کمی پوسته نظامی خود را کنار بگذارند. هر چند میزان تأثیر ساختار نظامی در ساختار حاکمیتی و سیاسی در نظام های مختلف متفاوت است اما به طور کلی مرکز ثقل تصمیم گیری و رهبری حاکمیت های مختلف در جهان نظام های سیاسی هستند.

 

ساختار رژیم صهیونیستی ساختاری ارتش محور


در رژیم صهیونیستی نظام حاکمیتی برعکس تمام دنیا است. در این رژیم یک ساختار نظامی- امنیتی وجود دارد که تمامی امور را در اختیار دارد. تمام کسانی که در رژیم صهیونیستی دارای منصب اعم از سیاسی و غیر سیاسی هستند فرماندهان ارتش و سیستم نظامی این رژیم اند. حتی فرماندهان دستگاه های اطلاعاتی- امنیتی، فرماندهان ارتش و برآمده از ارتش رژیم صهیونیستی هستند. در چنین ساختاری- که تمام ساختار یک مجموعه حول ارتش شکل می گیرد- اینکه ارتش در چه وضعیتی قرار دارد بسیار مهم است. مقامات رژیم صهیونیستی برهمین اساس همواره آمادگی ارتش در تمام مقاطع را سرلوحه و اولویت کار خود قرار می دهند. چرا که ارتش اگر آماده نباشد و به مفهوم خاص تر آمادگی حضور در جنگ را نداشته باشد به معنای عدم آمادگی کل ساختار رژیم صهیونیستی و از آن مهم تر ضعف تمامی نهادهای حاکمیتی پس از این خواهد بود.
 

عدم آمادگی ارتش در گزارش کمیسر رسیدگی به شکایات ارتش


«اسحاق بریک»، افسر بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی که 10 سال است در سمتِ کمیسر رسیدگی به شکایات ارتش قرار دارد براساس داده هایی که در سال 2017 جمع آوری کرد، گزارشی را در ماه آگوست منتشر کرد. این گزارش براساس گفتگو با افسران و سربازان ارتش و برخی اسناد موجود تهیه شده است.
 

ضعف های ارتش از نگاه گزارش «بریک»


«اسحاق بریک» در گزارش خود به نقاط ضعف موجود در ارتش رژیم صهیونیستی اشاره می کند که موجب شده وی به این نتیجه برسد که ارتش رژیم صهیونیستی برای جنگ آمادگی ندارد:
 

عدم آمادگی تجهیزات


او در گزارش خود می گوید براساس اطلاعات جمع آوری شده نگهداری و تعمیر و تنظیف تجهیزات نظامی از جمله تجهیزات سنگین مثل تانک ها در بسیاری از واحدها، به ویژه واحدهای احتیاط، انجام نمی شود. در یکی از پایگاه های نظامی یک شرکت خدمات شهری را برای تنظیف سلاح ها، پس از تمرین های نظامی به خدمت گرفته اند. وی استدلال می کند سربازانی که در وضعیت عادی تجهیزات خود را تعمیر نمی کنند در وضعیت فوق العاده نمی توانند این کار را انجام دهند و این مسئله بر میزان آمادگی و توانمندی نیروها در انجام مأموریت هایشان تأثیر منفی می گذارد.
 

کیفیت تمرین های نظامی


در خصوص تمرین های نظامی، حجم تمرین ها بیشتر از سابق است اما کیفیت آموزش ها کاسته شده است. از سویی سربازان احتیاط که اکثریت نیروهای نظامی ارتش را در جنگ ها تشکیل می دهند به درستی آموزش نمی بینند. نیروهای حرفه ای بسیار کمند و این امر در آمادگی ارتش تردید به وجود آورده است.
 

کاهش رغبت و انگیزه


«بریک» در یک فصل کامل به این نکته اشاره می کند که میزان رغبت افسران به پایبندی به خدمت نظامی طی سنوات بالا رو به کاهش است. همچنین او نسبت به رغبت افسران جوان در خصوص پایبندی به خدمت نظامی هشدار می دهد. به ویژه در بخش فن آوری که در عرصه های جنگی آینده بسیار مهم است.
 

پزشکان و گروه هایی که خواستار خروج از ارتش هستند


در گزارش برید آمده است پزشکان نمی خواهند که در بخش های عملیاتی به طور دائمی باقی بمانند. از سوی دیگر افسران لجستیک، آموزش و امدادرسانان نمی خواهند دوره خدمت نظامی شان طولانی باشد. بهترین نیروها ارتش را ترک می کنند و آنها که می مانند لزوما بهترین ها نیستند.
 

نمونه کوچک نظامی


او نمونه خدمت دائمی جدید در ارتش را با عنوان «نمونه کوچک نظامی» معرفی می کند. بر اساس این نمونه نظامی، افسرانی که موفق نشوند طی 14 سال به درجه سرهنگی برسند باید از بدون بازنشستگی از ارتش خارج شوند. این امر بسیاری از افسران به پس از رسیدن به درجه فرمانده گروهان به سمت خروج از ارتش سوق داده است. نظرسنجی ها نشان می دهد 50 درصد از افسران نزدیکان خود را به حضور دائمی و طولانی در ارتش توصیه نمی کنند. این پدیده در بخش های فن آوری، عملیات و اداری وجود دارد اما ارتش درک مناسب برای مقابله با آن را ندارد.
 

کاهش تعداد نیرو


«بریک» در گزارش خود به پیامدهای کاهش 4 هزار نظامی توسط وزارتخانه های امنیت و دارایی اشاره می کند و می گوید این مسئله موجب کاهش مدت خدمت نظامی می شود و این امر به عدم تناسب بین مأموریت های افسران و سربازان، همچنین عدم تناسب حجم نیروهای انسانی و مأموریت های موجود در حوزه های مختلف منجر خواهد شد.
 

افزایش حجم شکایت ها


در سال 2017 دفتر شکایات، 7002 شکایت مکتوب دریافت کرده است در حالی که در سال 2016 تعداد شکایت های مکتوب 6758 شکایت بوده است. «بریک» می گوید افسران، تعاملی رنج آور، نژادپرستانه و غیر حرفه ای نسبت به سربازان دارند.
 

پیامدهای انقلاب اطلاعات بر ارتش


«بریک» به تأثیر انقلاب اطلاعات در ارتش و روابط بین افسران و سربازان اشاره می کند. بر این اساس به کارگیری گسترده تلفن های همراه و پست الکترونیک موجب به وجود آمدن مشکلاتی در نظم نیروها و عدم اجرای دستورات شده است. سربازان در فعالیت های میدانی، آموزشی و تمرینات روزمره، تلفن های همراه خود را به کار می گیرند به گونه ای که بر سطح عملیات و روابط شخصی بین افسران و مأموران و سربازان تأثیر می گذارد. در خصوص پست الکترونیک، برخی از دستورات با این پست های الکترونیک برای افسران عالی رتبه صادر می شوند اما بسیاری از این دستورات حذف می شوند یعنی این دستورات اجرا نمی شوند.

او در خصوص استفاده از تلفن های همراه می گوید این وسایل ارتباطی برای ارتباطات شخصی توسط فرماندهان نیز استفاده می شود و موجب شده به وسیله ای برای گفتگوی مستقیم بین افسران و سربازان و بین خود سربازان تبدیل شود یعنی این وسایل جایگزین روابط انسانی مستقیم شده اند.

وی در خصوص خدمات پزشکی در ارتش می گوید چه در بخش نیروی انسانی و چه در بخش های فن آوری و زیر ساخت، برخلاف آنچه در آیین نامه های مربوط به بخش های پزشکی آمده است افسران توجهی به وضعیت مطلوب سربازان ندارند.

 

نامه رئیس ستاد مشترک ارتش در رد گزارش «بریک»


پس از انتشار گزارش «اسحاق بریک»، رئیس بخش شکایات ارتش رژیم صهیونیستی در خصوص اثبات عدم آمادگی ارتش رژیم صهیونیستی برای آغاز جنگ جدید، گادی آیزنکوت، رئیس ستاد مشترک ارتش این رژیم، در رد  این گزارش طی گزارشی مفصل به اعضای کابینه و کمیته امور خارجه و امنیت پارلمان (کنست) رژیم صهیونیستی اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی در اوج آمادگی قرار دارد و آماده است در جنگ احتمالی شرکت کند. آیزنکوت در این نامه نوشت: «ارتش هیچ گاه آمادگی خود را از دست نداده است. اما دوره کنونی، دوره غافلگیریها است و ما فرماندهان ارتش باید هماهنگی در به کارگیری نیروها، حفظ برتری ارتش و بهره گیری از تمامی فرصت های موجود را به منظور موفقیت ارتش در غلبه بر چالش های آینده را در دستور کار خود قرار دهیم».

منابعی در ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کردند ارتش در بالاترین درجه آمادگی و توانمندی نسبت به هر زمان دیگری قرار دارد. او تأکید کرد درک مفهوم میدان جنگ، هوش کیفی، به کارگیری دقیق سلاح، میزان آمادگی و تمرینات، نیروهای احتیاط و تجهیزات در بهترین وضعیت نسبت به گذشته قرار دارند.

دستور تشکیل تیم تحقیق


قریب 3 هفته پس از ارائه گزارش  «بریک»، گادی آیزنکوت، رئیس ستاد مشترک ارتش دستور تشکیل تیم تحقیقی را داد تا ادعاهای موجود در گزارش «بریک» در خصوص آمادگی ارتش برای جنگ را بررسی کند. آیزنکوت از ایلان هراری، ناظر کل ارتش خواسته است ادعاهای موجود در گزارش «بریک» را مورد بررسی قرار دهد.

سخنگوی ارتش اعلام کرد این تیم تحقیق در چارچوب نظارت های ناظر کل ارتش با همکاری ژنرال آوی مزراحی و تعدادی از افسران عالی رتبه احتیاط، از تمامی واحدهای ارتش انجام خواهد شد. مزراحی تا کنون سابقه ریاست بخش فن آوری و لجستیک، فرماندهی نیروی زمینی و فرماندهی منطقه مرکزی ارتش را بر عهده داشته است. او 6 سال قبل از خدمت ارتش کناره گیری کرد و اخیرا با حکم آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، ریاست کمیته ای را برعهده دارد که مسئول بررسی توزیع وظیفه و اختیارات بین «فرماندهان جبهه داخلی» و «سازمان ملی امور غیر مترقبه» است.

گفته می شود آیزنکوت از هراری و مزراحی خواسته است گزارش اولیه خود را طی 45 روز به او ارائه کنند.

این در حالی است که «بریک» چند هفته قبل برای راستی آزمایی ادعاهای موجود در گزارشش خواستار تشکیل کمیته تحقیق خارجی، به ریاست یکی از قضات بازنشسته دادگاه عالی شده بود.


 

جمع بندی


براساس داده هایی که پس از جنگ 33 روزه تا کنون از ارتش رژیم صهیونیستی منتشر شده، تعداد قابل توجهی از اخبار مشاهده می شوند که از عدم آمادگی ارتش رژیم صهیونیستی حکایت دارند. این عدم آمادگی بیشتر در کلام افسران و فرماندهان قدیمی و باسابقه ارتش مطرح می شود. در مقابل فرماندهان جدید و افسران جوان تر با نگاهی متفاوت این دیدگاه را نمی پذیرند. برای رژیم صهیونیستی که تمام حاکمیتش تحت لوای ارتش رقم می خورد و همه چیز از ارتش شکل می گیرد، میزان اهمیت ارتش بسیار بالا است لذا این اختلاف می تواند موجب اشکالات متعدد شود به همین دلیل هر دو گروه، به تشکیل کمیته های ویژه تحقیق رو آورده اند تا این امر را اثبات کنند. آنچه قابل پیش بینی است این است که این اختلاف ادامه خواهد یافت و اگر یک جنگ رخ دهد شکل جدی تری به خود خواهد گرفت.

برگرفته از: خبرگزاری تسنیم


 ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
اخبار مرتبط
مقاومت به سادگی تن به آتش‌بس نمی‌دهد/انهدام اتوبوس حامل نظامیان صهیونیستی با موشک مقاومت+فیلم
مقاومت به سادگی تن به آتش‌بس نمی‌دهد/انهدام اتوبوس حامل نظامیان صهیونیستی با موشک مقاومت+فیلم
سه‌شنبه، 22 آبان 1397
جنگ افروزی رژیم صهیونیستی در نوار غزه/ شمار شهدا دست کم 7 نفر گزارش شده است
جنگ افروزی رژیم صهیونیستی در نوار غزه/ شمار شهدا دست کم 7 نفر گزارش شده است
دوشنبه، 21 آبان 1397
نقش «زنان موساد» در طرح‌های تل‌آویو و عادی‌‌سازی روابط با اعراب
نقش «زنان موساد» در طرح‌های تل‌آویو و عادی‌‌سازی روابط با اعراب
شنبه، 19 آبان 1397
پروژه «ب» آمریکا؛ تقلایی برای همراهی کشورهای اروپایی با تحریم‌ها و نجات سعودی‌ها
پروژه «ب» آمریکا؛ تقلایی برای همراهی کشورهای اروپایی با تحریم‌ها و نجات سعودی‌ها
پنجشنبه، 10 آبان 1397
دشمن غیر از تصویرسازی دروغین از ایران می‌خواهد خود را غیرقابل پیش‌‌بینی جلوه دهد
دشمن غیر از تصویرسازی دروغین از ایران می‌خواهد خود را غیرقابل پیش‌‌بینی جلوه دهد
شنبه، 5 آبان 1397
اقدام ارزشمند باباصفری در دیدار تیمش با نماینده رژیم صهیونیستی/آرمان مهم‌تر از تمدید قرارداد است
اقدام ارزشمند باباصفری در دیدار تیمش با نماینده رژیم صهیونیستی/آرمان مهم‌تر از تمدید قرارداد است
سه‌شنبه، 17 مهر 1397
نگاهی به مسائل فلسطین/ چرا هزینه سازش بیشتر از مقاومت است؟
نگاهی به مسائل فلسطین/ چرا هزینه سازش بیشتر از مقاومت است؟
پنجشنبه، 12 مهر 1397
نتانیاهو: انبار سری مواد هسته‌ ای ایران در «تورقوزآباد» است
نتانیاهو: انبار سری مواد هسته‌ ای ایران در «تورقوزآباد» است
جمعه، 6 مهر 1397
حمایت رژیم نامشروع صهیونیستی از دراویش داعشی و مهره‌های بهائیت
حمایت رژیم نامشروع صهیونیستی از دراویش داعشی و مهره‌های بهائیت
يکشنبه، 6 اسفند 1396
«رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید»
«رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید»
پنجشنبه، 27 اسفند 1394
موارد بیشتر برای شما
آخرین تیرهای ضدپهپادی پریشان اروپا
آخرین تیرهای ضدپهپادی پریشان اروپا
نظر جالب کارشناس CNN در خصوص محبوبیت پایین جو بایدن؛ صدای پای ترامپ می‌آید؟
play_arrow
نظر جالب کارشناس CNN در خصوص محبوبیت پایین جو بایدن؛ صدای پای ترامپ می‌آید؟
حافظ اسد همه جوره و با دل و جان از ایران علیه صدام حمایت می‌کرد!
play_arrow
حافظ اسد همه جوره و با دل و جان از ایران علیه صدام حمایت می‌کرد!
کام‌بک رویایی برادران عالمیان و صعود به یک‌چهارم
play_arrow
کام‌بک رویایی برادران عالمیان و صعود به یک‌چهارم
خاطره عجیب مسئول عملیات تیم حفاظت رهبر انقلاب در زمان ریاست جمهوری از استقرار آیت‌الله خامنه‌ای در نزدیکی حلبچه در خاک عراق
play_arrow
خاطره عجیب مسئول عملیات تیم حفاظت رهبر انقلاب در زمان ریاست جمهوری از استقرار آیت‌الله خامنه‌ای در نزدیکی حلبچه در خاک عراق
برنامه آمریکا برای حمله به ناوگروه ۸۶ ارتش
play_arrow
برنامه آمریکا برای حمله به ناوگروه ۸۶ ارتش
آیا خار پاشنه با فیزیوتراپی درمان می‌شود؟
play_arrow
آیا خار پاشنه با فیزیوتراپی درمان می‌شود؟
آخرین گل زنده‌یاد هادی نوروزی با لباس پرسپولیس: شلیک ۴۰ متری
play_arrow
آخرین گل زنده‌یاد هادی نوروزی با لباس پرسپولیس: شلیک ۴۰ متری
حفره‌های امنیتی بلای جان نتانیاهو
play_arrow
حفره‌های امنیتی بلای جان نتانیاهو
از فساد اقتصادی نقشبندی پدر تا اقدامات تروریستی نقشبندی پسر
play_arrow
از فساد اقتصادی نقشبندی پدر تا اقدامات تروریستی نقشبندی پسر
پرشی که یک نقره تاریخی به ایران داد
play_arrow
پرشی که یک نقره تاریخی به ایران داد
ریز و درشت مولد سازی دارائی‌های دولت
play_arrow
ریز و درشت مولد سازی دارائی‌های دولت
مرمت کمیاب‌ترین و قدیمی‌ترین نسخه قرآن در جهان
play_arrow
مرمت کمیاب‌ترین و قدیمی‌ترین نسخه قرآن در جهان
این ماهواره ایرانی میتواند کاربرد جاسوسی برای تهران داشته باشد!
play_arrow
این ماهواره ایرانی میتواند کاربرد جاسوسی برای تهران داشته باشد!
محمد را دوست دارم/ مجتبی رمضانی
music_note
محمد را دوست دارم/ مجتبی رمضانی