0
ویژه نامه ها

احمدی مقدم: اقتدار تنها با سلاح و ابزار پلیسی به دست نمی آید

فرمانده نیروی انتظامی گفت: امروز اقتدار تنها با بکارگیری سلاح و ابزار پلیسی به دست نمی آید.
احمدی مقدم: اقتدار تنها با سلاح و ابزار پلیسی به دست نمی آید

فرمانده نیروی انتظامی گفت: امروز اقتدار تنها با بکارگیری سلاح و ابزار پلیسی به دست نمی آید.

 

به گزارش راسخون به نقل از مهر‏، سردار اسماعیل احمدی مقدم با اعلام برنامه های پلیس در هفته ناجا اظهارداشت: شعاری که امسال برای هفته ناجا انتخاب کردیم، طبق روال همه ساله محتوای همه اقدامات نیروی انتظامی در همان سال است و در سالهای بعد هم باید ادامه پیدا کند. یعنی یک تغییر و اصلاح رویکرد ها و نگرش هاست وصرفا یک عنوان برای یک هفته نیست.

فرمانده ناجا افزود: سرمایه اجتماعی،اساس اقتدار پلیس است که امسال مورد استفاده قرار گرفته در واقع ناظر بر دیدگاه جدید ما در مورد اقتدار است.

وی ادامه داد: آنچه که تا کنون اقتدار شناخته می شد عمدتا متکی به سلاح، ابزار، نیروی پلیس ،تکنولوژی ها، حرفه ای گرایی، تاکتیک ها و روشها بود یعنی پلیس نماد اقتدار بود و مجموعه عملکرد آن می توانست ایجاد اقتدار در جامعه بکند البته اقتدار در درون خود مشروعیت را هم دارد.تفاوت قدرت و اقتدار اینست که اقتدار قدرتی است که مبتنی بر قانون ومشروعیت است .

احمدی مقدم تصریح کرد: شرایط جدید دنیا و پیشرفت رسانه ها واهمیت افکار عمومی تلاش همه دولتها را بر این داشته است که از ظرفیت های اجتماعی حداکثر استفاده را کنند.

 

فرمانده ناجا افزود: ما موضوع اقتدار نرم را در سال گذشته در دستور کار قرار دادیم و معاونت اجتماعی ناجا همایش های علمی را در این رابطه برگزار کرد و این در ادبیات سیاسی و امنیتی دنیا یک واژه جدید است چراکه واژه قدرت نرم را داشتیم اما اقتدار نرم هرگز توسط هیچ جای دیگری بکار گرفته نشده بود.

 

وی ادامه داد: اقتدار نرم عمدتا جنبه اجتماعی و پذیرش قدرت را توسط جامعه نمایش می دهدو مبتنی بر اقدامات نرم افزاری است تا ابزار ها و تجهیزات سخت افزاری .اقتدار نرم متکی بر تمایل مردم در مشارکت با پلیس و نیروهای امنیتی برای استقرار امنیت است نه اینکه پلیس نیرویی است که آمر است و دستور می دهدو مردم صرفا مطیع و فرمانبردار هستند.

 

احمدی مقدم تصریح کرد: این موضوع یک نگاه جدیدی است که دراین نگاه  اقتدار دو جانب دارد یکی نیروی های عمل کننده و حافظ نظم وامنیت وسوی دیگر مردم هستند که باید امنیت و آرامش برای آنها مهیا شود . این اقتدار  پلیس بر مردم نیست  و برای مردم است وطبیعتا اگر مردم و جامعه قانون پذیر باشند و با پلیس همراهی کنند ممکن است بخش کوچکی قانون گریز و قانون ستیز وجود داشته باشد که باید با سرپنجه قدر ت و اقتدار با آنها برخورد شود و بخش اعظمی در این فرایند پلیس را همراهی می کنند.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: سرمایه اجتماعی که در ادبیات سالهای دهه اخیر مطرح شده به راحتی قابل دست یابی نیست. بعد از اینکه در هر سازمانی عمدتا سرمایه های انسانی ، سرمایه های مادی ،منابع انسانی و منابع مادی را سرمایه های عمده سازمان می دانستند امروز سرمایه اجتماعی به عنوان ضلع سوم سرمایه هر سازمان مطرح است.

 

سردار احمدی مقدم ادامه داد: تصور کنید جامعه در برابر طرح های پلیس مقاومت نشان دهد مثلا در موضوع ترافیک و اجرای قوانین و فرهنگ ترافیکی جامعه مقاومت نشان بدهد ،پلیس با مشکلات زیادی مواجه و به اهدافش هم به راحتی دست پیدا نمی کند. اگربا اقدامات فرهنگی بتوان افکار عمومی را با خود همسو کرد می بینیم کار به سرعت، باهزینه کم و پذیرش اجتماعی بالاتر پیش می رود. در واقع اگر مردم احساس کنند که اقدامات پلیس حافظ منافع آنهاست و برای پلیس منفعتی نداردو پلیس بعنوان یک نهاد دلسوز و یار اجتماعی مردم مطرح است ودر سختیها به کمک آنها می آید.

 

فرمانده ناجا افزود: این نگاه مردم که پلیس نیرویی است بر آنها و به آنها دستور می هد خیلی در رفتار مردم و سلوک اجتماعی آنها تاثیر دارد لذا تاکید بر سرمایه اجتماعی که عمدتا بر سه عنصر ارتباط اجتماعی،اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی است یعنی: اول قدرت برقراری ارتباط، بعد اعتماد که در اثر کارآیی پیش می آید یعنی آن عنصری که مردم به پلیس اعتماد می کنند و صداقت دلسوزی و نهایتا کارآمدی را در پلیس مشاهده می کنندو احساس می کنند که پلیس بهنگام است و پاسخ گو است،در جهت حل مشکلات آنها پیشگام است، در رفع اشکالات خودش گوش شنوا دارد وعمل سریع دارد و اینها عناصری است که مردم به پلیس احساس اعتماد می کنند.

 

سردار احمدی مقدم گفت: اعتماد به سادگی به دست نمی آید. اعتماد در اثر مداومت و توجه پلیس در بعد کارآمدی است که مردم پلیس را کارآمد، قادر، قوی و امین بدانند وبه او اعتماد پیدا کنند.

وی ادامه داد: ارتباط ما با مردم معاونت اجتماعی است و آن را راهبری و هدایت می کند. در واقع برقراری ارتباط با افکار عمومی جامعه ، توجیه اقدامات پلیس و همراه سازی و آگاه سازی و آموزش اجتماعی است که ابعاد فراوانی دارد.

فرمانده ناجا تصریح کرد: در فرآیند امنیت مردم به ما کمک می کنند به عنوان مثال اجلاس سران غیر متعهدها همراهی مردم به میزانی زیاد بود که کارهای ما را تسهیل کرد چرا که مردم احساس کردنددر ارتقاء آبرو و سرمایه بین المللی جمهوری اسلامی شریک پلیس هستند.

وی افزود: اقتدار نیروی انتظامی اگر چه بی ارتباط با ابزار و امکانات و دانش و فن آوری و آموزش و امانت داری و آمادگی نیروی انسانی نیست و اینها همه در جای خود بسیار مهم است،اما با سرمایه های اجتماعی اینها مفهوم پیدا می کنند و این رابطه متقابل دارد یعنی اگر نیروی انسانی با تفکر اجتماعی،با قدرت جامعه شناختی و روان شناختی و برقراری ارتباط با مردم باشد و این مفاهیم برایش ملکه شده باشد خود به خود سرمایه اجتماعی را افزایش می دهد.

 

سردار احمدی مقدم ادامه داد: سرمایه اجتماعی را منابع انسانی آگاه ،فهیم ،امین درستکار ، افزایش می دهد و موجب پیشرفت سازمان می شوند ولی کم توجهی به این مسئله موجب کاهش عملکرد و نتیجه گیری سازمان می شود .امروز پلیس در جایگاهی قرار گرفته که می تواند با شفافیت شعار سرمایه اجتماعی را مطرح کند و اعلام کند اساس قدرت و اقتدار ما برای حل مشکلات ،پیشبرد و بهبود آرامش و امنیت در کشور همین سرمایه اجتماعی است .

 

فرمانده نیرو انتظامی گفت: مقبولیت و مشروعیت اقدامات پلیس بر روی بعد افکار عمومی، حساسیت ویژه تری را باز می کند که با 13 سال از تشکیل معاونت اجتماعی در ناجا این اساس پایه ریزی شده و امروز شاهد تبلور این موضوع هستیم.

 

سردار احمدی مقدم افزود: امروز سرمایه گذاری و تغییر نگرشها و چرخش در رویکرد سازمانی آثارش ظاهر شده و باید این بعد را عملیاتی کنیم چرا که از ادبیات سازی و بستر سازی و زمینه سازی عبور کرده ایم و میتوانیم خوشه چینی و بهره برداری کنیم و سرعت خود را در این زمینه افزایش دهیم. امروز در سازمان نیروی انتظامی این تفکر نهادینه شده و باید از ابزارها ، روشهای نوین و رسانه های موجود و جدید استفاده و این قدرت را ارتقاء بدهیم.

 

وی ادامه داد: در مجموع این اعتماد به اقدامات پلیس است که موجب مشارکت مردم می شود مثلا در بحث نظارت همگانی بر پلیس در 197 اگر مردم تماس نگیرند و اعتماد نداشته باشند که گوش شنوا وجود دارد ، تماس هم نمی گیرند.تماس آنها و انتقاد و پیشنهاد هایشان است که موجب ارتقاءعملکردهای پلیس می شود چراکه ما بسیار معتقدیم بر اینکه مشتریان ما که خود مردم هستند بهترین کسانی هستند که می توانند نظر بدهند و ما بسیار اعتقاد داریم که نظرات مردم برای ما راهگشا است و همواره به این موضوع حساسیت و واکنش مثبت داریم.

 

سردار احمدی مقدم در خصوص خدمات نیروی انتظامی در هفته ناجا گفت: همه ساله تلاش می کنیم از ظرفیت های ناجا در چند موضوع استفاده کنیم که یکی از آنها هم افزایش و تسهیل خدمات به مردم می باشد.

فرمانده ناجا افزود: گام دیگر استفاده از ظرفیت هفته ناجا افزایش ارتباط و آگاهی و آموزش همگانیاست که تلاش می شود با برپایی نمایشگاهها و نمایشهای میدانی جلوه هایی از اقتدار که برای مردم مهیج است به نمایش گذاشته شود و از این ظرفیت برای معرفی نیروی انتظامی به جامعه استفاده بیشتری بشود. همه ساله برنامه هفته نسبت به سال گذشته با ارزیابی های صورت گرفته همیشه در سطح کیفی بهتری بوده و تلاش هم بر این است که با کمترین هزینه ها بیشترین مطلوبیتها و نتایج را بدست بیاوریم.

 

احمدی مقدم گفت: اساسا یکی از ابزار های سرمایه اجتماعی رسانه است و خود پلیس هم رسانه هایی همچون سایت و مجله و روزنامه دارد و به طرق مختلف تلاش می کند این ارتباط را با مردم از ارتباط رسانه ای و ارتباط بلا واسطه و رو در رو در مداس، محلات، مساجد، اصناف و... پیگیری کند اما در هر صورت استفاده از ظرفیت تمام رسانه ها لازم است.

فرمانده نیرو ی انتظامی در پایان تاکید کرد:سالهایی بود که ما تله فیلم تولید می کردیم و در هفته ناجا هرشب یک تله فیلم از سیما پخش می شد بعدا احساس کردیم مردم بیشتر به سریالها و مجموعه ها علاقه دارند و آن هم به دلیل داستانی است که هر شب کشش دارد و ما نیز سعی کردیم از داستانهای جذاب و سوژه های کشش دار استفاده کنیم و امسال نیز همینطور است و همکاری وسیعی با صدا و سیما خواهیم داشت و انشاالله تلاش می کنیم بخش زیادی از تولیدات بصورت مشترک باصدا و سیما باشد و از این ظرفیت حداکثر ارتباط با مردم را داشته باشیم.

/111/

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
حکمت | رابطه و ضابطه / شهید بشتی (نسخه اینستاگرام)
حکمت | رابطه و ضابطه / شهید بشتی (نسخه اینستاگرام)

حکمت | رابطه و ضابطه / شهید بشتی (نسخه اینستاگرام)

رهبر معظم انقلاب: دولتی تشکیل شود که انقلابی، عدالتخواه و معتقد به جوانان باشد
رهبر معظم انقلاب: دولتی تشکیل شود که انقلابی، عدالتخواه و معتقد به جوانان باشد

رهبر معظم انقلاب: دولتی تشکیل شود که انقلابی، عدالتخواه و معتقد به جوانان باشد

پایان اولین روز از نام‌نویسی در انتخابات ریاست جمهوری با ۵۷ کاندیدا
پایان اولین روز از نام‌نویسی در انتخابات ریاست جمهوری با ۵۷ کاندیدا

پایان اولین روز از نام‌نویسی در انتخابات ریاست جمهوری با ۵۷ کاندیدا

جدیدترین تحولات فلسطین|شهرهای اشغالی زیر باران حملات راکتی مقاومت
جدیدترین تحولات فلسطین|شهرهای اشغالی زیر باران حملات راکتی مقاومت

جدیدترین تحولات فلسطین|شهرهای اشغالی زیر باران حملات راکتی مقاومت

درمان بیماری کم خونی در زنان
درمان بیماری کم خونی در زنان

درمان بیماری کم خونی در زنان

حکمت | زندگی پس از زندگی  / استاد فرحزاد (نسخه اینستاگرام)
حکمت | زندگی پس از زندگی / استاد فرحزاد (نسخه اینستاگرام)

حکمت | زندگی پس از زندگی / استاد فرحزاد (نسخه اینستاگرام)

آشنایی با نوروفیدبک
آشنایی با نوروفیدبک

آشنایی با نوروفیدبک

فضاحت صوت؛ اتفاقی نیفتاده است!
فضاحت صوت؛ اتفاقی نیفتاده است!

فضاحت صوت؛ اتفاقی نیفتاده است!

زنگ انتخابات با ثبت‌نام فله‌ای زده شد
زنگ انتخابات با ثبت‌نام فله‌ای زده شد

زنگ انتخابات با ثبت‌نام فله‌ای زده شد

حرفهای سعید محمد پس از ثبت نام
حرفهای سعید محمد پس از ثبت نام

حرفهای سعید محمد پس از ثبت نام

سنگباران صهیونیست ها در قدس!
سنگباران صهیونیست ها در قدس!

سنگباران صهیونیست ها در قدس!

داستان مجنون و شتر در مثنوی مولوی/ استاد مطهری
داستان مجنون و شتر در مثنوی مولوی/ استاد مطهری

داستان مجنون و شتر در مثنوی مولوی/ استاد مطهری

رخدادهای امنیتی زنجیره‌ای در اسرائیل
رخدادهای امنیتی زنجیره‌ای در اسرائیل

رخدادهای امنیتی زنجیره‌ای در اسرائیل

انیمیشن شهیده راه مقاومت فلسطین
انیمیشن شهیده راه مقاومت فلسطین

انیمیشن شهیده راه مقاومت فلسطین

توفیق کسب حلال/ استاد انصاریان
توفیق کسب حلال/ استاد انصاریان

توفیق کسب حلال/ استاد انصاریان

میزان و نوع زکات فطریه امسال
میزان و نوع زکات فطریه امسال

میزان و نوع زکات فطریه امسال

ویدیوی خسارات حمله موشکی به مقاومت
ویدیوی خسارات حمله موشکی به مقاومت

ویدیوی خسارات حمله موشکی به مقاومت

تایید مذاکره بین ایران و عربستان
تایید مذاکره بین ایران و عربستان

تایید مذاکره بین ایران و عربستان

روضه حضرت رقیه(س) در حرم امام رضا(ع)/ محمود کریمی
روضه حضرت رقیه(س) در حرم امام رضا(ع)/ محمود کریمی

روضه حضرت رقیه(س) در حرم امام رضا(ع)/ محمود کریمی

جغرافیای شهر قدس
جغرافیای شهر قدس

جغرافیای شهر قدس

دیدار حاج قاسم با ننه علی مادر شهید
دیدار حاج قاسم با ننه علی مادر شهید

دیدار حاج قاسم با ننه علی مادر شهید