0
ویژه نامه ها

جدول پخش برنامه های شبکه سه (3) سیما

در جدول زیر زمان پخش هفتگی برنامه‌های شبکه سه سیما را می‌توانید مشاهده نمایید.
جدول پخش برنامه های شبکه سه (3) سیما

برنامه های  پنجشنبه  27 آبان 1400

************************
شروع برنامه:00:00:00
پایان برنامه: 00:01:38
طول برنامه:1 دقیقه
 
گزارش ورزشی (نیمه اول فوتبال)
[زنده] [مجری] رضا جاودانی و حسین اسدی [موضوع] پخش مستقیم فوتبال هلند ـ نروژ [تهیه کننده] حسین ذکائی ؛ نشانی: Gvarzeshi3@
 
************************
شروع برنامه:00:01:38
پایان برنامه: 00:04:34
طول برنامه:2 دقیقه
 
آگهی بین لیگ اروپا 00:15
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:00:04:34
پایان برنامه: 00:15:59
طول برنامه:11 دقیقه
 
گزارش ورزشی (کارشناسی)
[زنده] [مجری] رضا جاودانی و حسین اسدی [موضوع] پخش مستقیم فوتبال هلند ـ نروژ [تهیه کننده] حسین ذکائی ؛ نشانی: Gvarzeshi3@
 
************************
شروع برنامه:00:15:59
پایان برنامه: 00:16:14
طول برنامه:
 
آگهی تقدیم برنامه (ادامه) 23:17
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:00:16:14
پایان برنامه: 00:18:55
طول برنامه:2 دقیقه
 
تصاویر استادیوم
[زنده] [مجری] رضا جاودانی و حسین اسدی [موضوع] پخش مستقیم فوتبال هلند ـ نروژ [تهیه کننده] حسین ذکائی ؛ نشانی: Gvarzeshi3@
 
************************
شروع برنامه:00:18:55
پایان برنامه: 01:08:11
طول برنامه:49 دقیقه
 
گزارش ورزشی (نیمه دوم فوتبال)
[زنده] [مجری] رضا جاودانی و حسین اسدی [موضوع] پخش مستقیم فوتبال هلند ـ نروژ [تهیه کننده] حسین ذکائی ؛ نشانی: Gvarzeshi3@
 
************************
شروع برنامه:01:08:11
پایان برنامه: 01:08:27
طول برنامه:
 
آگهی تقدیم برنامه (انتها) 23:18
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:01:08:27
پایان برنامه: 01:32:42
طول برنامه:24 دقیقه
 
گزارش ورزشی (کارشناسی)
[زنده] [مجری] رضا جاودانی و حسین اسدی [موضوع] پخش مستقیم فوتبال هلند ـ نروژ [تهیه کننده] حسین ذکائی ؛ نشانی: Gvarzeshi3@
 
************************
شروع برنامه:01:32:42
پایان برنامه: 01:33:27
طول برنامه:
 
تیزر گزارش ورزشی
توضیحات برنامه درج نشده است.
 
************************
شروع برنامه:01:33:27
پایان برنامه: 01:38:18
طول برنامه:4 دقیقه
 
پیگیری موانع تولید
[موضوع] پیگیری موانع تولید
 
************************
شروع برنامه:01:38:18
پایان برنامه: 02:08:37
طول برنامه:30 دقیقه
 
مامان ها
[موضوع] نقش مادران در تربیت فرزندان [مجری] منصوره مصطفی زاده [تهیه کننده] سیدمهدی حسینی
 
************************
شروع برنامه:02:08:37
پایان برنامه: 02:09:10
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:02:09:10
پایان برنامه: 02:49:59
طول برنامه:40 دقیقه
 
سریال تلویزیونی "سرجوخه"
[موضوع] 17 [موضوع] کیان به همراه شهروز برای پیدا کردن ساسان به گرجستان می‌رود. [بازیگران] سامان صفاری، حمیدرضا محمدی، آرش آصفی، نازنین کیوانی، نیلوفر کوخانی [کارگردان] احمد معظمی
 
************************
شروع برنامه:02:49:59
پایان برنامه: 02:58:59
طول برنامه:9 دقیقه
 
گزارش روز
[موضوع] آیین رونمایی از کتاب «شرح فقراتی از ادعیه ماه مبارک رمضان» ***
 
************************
شروع برنامه:02:58:59
پایان برنامه: 02:59:22
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:02:59:22
پایان برنامه: 03:03:00
طول برنامه:3 دقیقه
 
گزارش ورزشی (آرم شروع و تصاویر استادیوم)
[زنده] [مجری] رضا جاودانی و حسین اسدی [موضوع] پخش مستقیم فوتبال آرژانتین ـ برزیل [تهیه کننده] حسین ذکائی ؛ نشانی: Gvarzeshi3@
 
************************
شروع برنامه:03:03:00
پایان برنامه: 03:52:35
طول برنامه:49 دقیقه
 
گزارش ورزشی (نیمه اول فوتبال)
[زنده] [مجری] رضا جاودانی و حسین اسدی [موضوع] پخش مستقیم فوتبال آرژانتین ـ برزیل [تهیه کننده] حسین ذکائی ؛ نشانی: Gvarzeshi3@
 
************************
شروع برنامه:03:52:35
پایان برنامه: 03:54:04
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر عمومی گزارش ورزشی
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:03:54:04
پایان برنامه: 03:58:57
طول برنامه:4 دقیقه
 
سرود پاییز عاشق است
خواننده: حجت اشرف زاد
 
************************
شروع برنامه:03:58:57
پایان برنامه: 04:00:52
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر سمت خدا
شنبه تا پنج‌شنبه حدود ساعت 13:00 از شبکه سه سیما پخش می‌شود. *** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:04:00:52
پایان برنامه: 04:02:27
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر سلام صبح بخیر
شنبه تا پنج‌شنبه ساعت 07:00 از شبکه سه سیما پخش می‌شود. *** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:04:02:27
پایان برنامه: 04:04:05
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر سریال سرجوخه
هر شب ساعت 20:45 از شبکه سه سیما پخش می‌شود. *** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:04:04:05
پایان برنامه: 04:05:04
طول برنامه:
 
تیزر پلاک 13
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:04:05:04
پایان برنامه: 04:06:02
طول برنامه:
 
تیزر طبیب
شنبه تا پنج‌شنبه ساعت 11:00 از شبکه سه سیما پخش می‌شود. *** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:04:06:02
پایان برنامه: 04:07:47
طول برنامه:1 دقیقه
 
آنونس قهرمان
توضیحات برنامه درج نشده است.
 
************************
شروع برنامه:04:07:47
پایان برنامه: 04:08:50
طول برنامه:1 دقیقه
 
گزارش ورزشی (تصاویر استادیوم )
[مجری] رضا جاودانی و حسین اسدی [موضوع] پخش مستقیم فوتبال هلند ـ نروژ [تهیه کننده] حسین ذکائی ؛ نشانی: Gvarzeshi3@
 
************************
شروع برنامه:04:08:50
پایان برنامه: 04:58:52
طول برنامه:50 دقیقه
 
گزارش ورزشی (نیمه دوم فوتبال)
[زنده] [مجری] رضا جاودانی و حسین اسدی [موضوع] پخش مستقیم فوتبال آرژانتین ـ برزیل [تهیه کننده] حسین ذکائی ؛ نشانی: Gvarzeshi3@
 
************************
شروع برنامه:04:58:52
پایان برنامه: 04:59:04
طول برنامه:
 
میان برنامه
توضیحات برنامه درج نشده است.
 
************************
شروع برنامه:04:59:04
پایان برنامه: 05:14:05
طول برنامه:15 دقیقه
 
ضیافت دوست
[زنده] قم [موضوع] مناجات‌خوانی سحرگاهی در حرم حضرت معصومه (سلام الله علیها) [تهیه کننده] حسن محمدیان مفرد
 
************************
شروع برنامه:05:14:05
پایان برنامه: 05:15:00
طول برنامه:
 
ذکرروز چهارشنبه
یا حی یا قیوم *** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:05:15:00
پایان برنامه: 05:19:12
طول برنامه:4 دقیقه
 
اذان صبح به افق تهران
موذن: محمدحسین سبزعلی ؛ اذان صبح به افق تهران: 05:15 ؛ طلوع آفتاب: 06:42 ؛ اذان ظهر به افق تهران: 11:49 ؛ غروب آفتاب: 16:56 ؛ اذان مغرب به افق تهران: 17:16 ؛ نیمه شب شرعی: 23:06
 
************************
شروع برنامه:05:19:12
پایان برنامه: 05:24:29
طول برنامه:5 دقیقه
 
دعای عظم البلاء
[موضوع] قرائت دعای فرج ویژه امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ؛ «الهی عظم البلاء...» *** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:05:24:29
پایان برنامه: 05:30:16
طول برنامه:5 دقیقه
 
نماز جماعت صبح
اقامه نماز جماعت صبح به امامت حجت الاسلام والمسلمین رئیسی شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:05:30:16
پایان برنامه: 05:30:29
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:05:30:29
پایان برنامه: 06:21:57
طول برنامه:51 دقیقه
 
سمت خدا
[مجری] نجم الدین شریعتی [کارشناس] حجت الاسلام والمسلمین حامد حیدری کاشانی [موضوع] بررسی امامت امام حسن مجتبی (علیه السلام) در عصر بنی‌امیه [تهیه کننده] سیدعبدالمجید رکنی ؛ شماره پیامک: 20000303 ؛ پیام‌رسان سروش و ایتا: samtekhoda3@
 
************************
شروع برنامه:06:21:57
پایان برنامه: 06:22:27
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:06:22:27
پایان برنامه: 06:54:18
طول برنامه:31 دقیقه
 
زلال سخن
[موضوع] رفتارشناسی شیطان با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین همدانی [تهیه کننده] هادی آشتیانی
 
************************
شروع برنامه:06:54:18
پایان برنامه: 06:54:48
طول برنامه:
 
اعلام برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:06:54:48
پایان برنامه: 06:55:19
طول برنامه:
 
تیزر اعجوبه ها
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:06:55:19
پایان برنامه: 06:56:07
طول برنامه:
 
تیزر سیم آخر
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:06:56:07
پایان برنامه: 06:56:34
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:06:56:34
پایان برنامه: 07:00:46
طول برنامه:4 دقیقه
 
آگهی قبل از سلام صبح بخیر 07:00
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:07:00:46
پایان برنامه: 09:21:02
طول برنامه:2 ساعت و 20 دقیقه
 
سلام، صبح بخیر
[زنده] [مهمانان] مهدی طغیانی (سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس)، رضا سخندان (رئیس دپارتمان کمیته داوران)، زینب جعفری (معرف و فعال حوزه ازدواج)، علیرضا دهفولی (اپلیکیشن همدم)، مسعود نبی‌دلشاد (کیف‌سازی)، سیدرضا حسینی (تریلی‌سازی) در روستای زاغه همدان، یاسر خزلی
 
************************
شروع برنامه:09:21:02
پایان برنامه: 09:21:32
طول برنامه:
 
اعلام برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:09:21:32
پایان برنامه: 09:30:06
طول برنامه:8 دقیقه
 
گزارش روز
[موضوع] نمایشگاه دستاوردهای علمی و قرآنی دانشگاه تهران ***
 
************************
شروع برنامه:09:30:06
پایان برنامه: 09:30:51
طول برنامه:
 
آنونس ستاره ساز اصفهان
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:09:30:51
پایان برنامه: 09:32:09
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر عصرجدید
به زودی از شبکه سه سیما پخش می‌شود. *** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:09:32:09
پایان برنامه: 09:33:14
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر جشنواره فیلم عمار
[موضوع] جشنواره فیلم عمار *** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:09:33:14
پایان برنامه: 09:33:32
طول برنامه:
 
کپشن ابتدای سریال (بعدی)
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:09:33:32
پایان برنامه: 09:39:44
طول برنامه:6 دقیقه
 
آگهی قبل از تکرار سریال 09:30
توضیحات برنامه درج نشده است.
 
************************
شروع برنامه:09:39:44
پایان برنامه: 10:25:27
طول برنامه:45 دقیقه
 
سریال تلویزیونی "سرجوخه"
[قسمت] 17 [موضوع] کیان به همراه شهروز برای پیدا کردن ساسان به گرجستان می‌رود. [بازیگران] سامان صفاری، حمیدرضا محمدی، آرش آصفی، نازنین کیوانی، نیلوفر کوخانی [کارگردان] احمد معظمی
 
************************
شروع برنامه:10:25:27
پایان برنامه: 10:25:57
طول برنامه:
 
اعلام برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:10:25:57
پایان برنامه: 10:28:12
طول برنامه:2 دقیقه
 
بنیاد دفاع
[موضوع] ویژه سالروز شکست حصر سوسنگرد *** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:10:28:12
پایان برنامه: 10:29:08
طول برنامه:
 
تیزر بدون توقف
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:10:29:08
پایان برنامه: 10:30:15
طول برنامه:1 دقیقه
 
آنونس ستاره ساز تبریز
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:10:30:15
پایان برنامه: 10:32:01
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر قهرمان
به زودی از شبکه سه سیما پخش می‌شود. *** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:10:32:01
پایان برنامه: 10:32:19
طول برنامه:
 
کپشن ابتدای طبیب (بعدی )
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:10:32:19
پایان برنامه: 10:42:25
طول برنامه:10 دقیقه
 
آگهی قبل از طبیب 10:30
توضیحات برنامه درج نشده است.
 
************************
شروع برنامه:10:42:25
پایان برنامه: 11:38:11
طول برنامه:55 دقیقه
 
طبیب
[زنده] [مجری] پیمان طالبی [کارشناس] دکتر بابک عدلی (متخصص جراح عمومی) و دکتر فاظمه نجات‌بخش (متخصص طب ایرانی) [موضوع] پاسخ به پرسش بینندگان [تهیه کننده] علی زاهدی ؛ پیام‌رسان سروش: tabibtv3@ ؛ شماره پیامک: 09190717174
 
************************
شروع برنامه:11:38:11
پایان برنامه: 11:38:41
طول برنامه:
 
اعلام برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:11:38:41
پایان برنامه: 11:40:37
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر سمت خدا
شنبه تا پنج‌شنبه حدود ساعت 13:00 از شبکه سه سیما پخش می‌شود. *** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:11:40:37
پایان برنامه: 11:43:52
طول برنامه:3 دقیقه
 
بنیاد دفاع
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:11:43:52
پایان برنامه: 11:44:06
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:11:44:06
پایان برنامه: 11:48:43
طول برنامه:4 دقیقه
 
تلاوت قرآن
[موضوع] تلـاوت سوره نور (آیات 62 تا 64) ؛ قاری: استاد عباس امام جمعه *** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:11:48:43
پایان برنامه: 11:49:00
طول برنامه:
 
ذکرروز چهارشنبه
یا حی یا قیوم *** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:11:49:00
پایان برنامه: 11:53:40
طول برنامه:4 دقیقه
 
اذان ظهر به وقت تهران
موذن: حاج علی قاسم آبادی ؛ اذان ظهر به افق تهران: 11:49 ؛ غروب آفتاب: 16:56 ؛ اذان مغرب به افق تهران: 17:16 ؛ نیمه شب شرعی: 23:06
 
************************
شروع برنامه:11:53:40
پایان برنامه: 12:01:55
طول برنامه:8 دقیقه
 
نماز جماعت ظهر
اقامه نماز جماعت ظهر به امامت آیت ا... نوری همدانی
 
************************
شروع برنامه:12:01:55
پایان برنامه: 12:03:48
طول برنامه:1 دقیقه
 
دعای سلامتی امام زمان (عج)
[موضوع] قرائت دعای سلامت برای امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ؛ «اللهم کن لولیک...» *** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:12:03:48
پایان برنامه: 12:04:02
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:12:04:02
پایان برنامه: 12:05:05
طول برنامه:1 دقیقه
 
چشمه ها
[موضوع] شهید زین الدین *** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:12:05:05
پایان برنامه: 12:05:35
طول برنامه:
 
اعلام برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:12:05:35
پایان برنامه: 12:06:35
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر شبکه مستند
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:12:06:35
پایان برنامه: 12:06:53
طول برنامه:
 
کپشن ابتدای مامان ها (بعدی )
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:12:06:53
پایان برنامه: 12:08:05
طول برنامه:1 دقیقه
 
آگهی قبل از مامان ها 12:00
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:12:08:05
پایان برنامه: 12:35:52
طول برنامه:27 دقیقه
 
مامان ها
[قسمت] 21 [موضوع] نقش مادران در تربیت فرزندان [مجری] منصوره مصطفی زاده [تهیه کننده] سیدمهدی حسینی
 
************************
شروع برنامه:12:35:52
پایان برنامه: 12:36:40
طول برنامه:
 
تیزر سیم آخر
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:12:36:40
پایان برنامه: 12:37:11
طول برنامه:
 
تیزر اعجوبه ها
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:12:37:11
پایان برنامه: 12:38:10
طول برنامه:
 
تیزر پلاک 13
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:12:38:10
پایان برنامه: 12:39:27
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر عصرجدید
به زودی از شبکه سه سیما پخش می‌شود. *** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:12:39:27
پایان برنامه: 12:39:45
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:12:39:45
پایان برنامه: 12:44:41
طول برنامه:4 دقیقه
 
آگهی قبل از خبر 12:45
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:12:44:41
پایان برنامه: 12:45:00
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:12:45:00
پایان برنامه: 12:59:56
طول برنامه:14 دقیقه
 
اخبار ورزشی
[زنده] [موضوع] گزیده خبرهای ورزشی ایران و جهان
 
************************
شروع برنامه:12:59:56
پایان برنامه: 13:00:41
طول برنامه:
 
تیزر ستاره ساز اصفهان
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:13:00:41
پایان برنامه: 13:01:38
طول برنامه:
 
تیزر بدون توقف
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:13:01:38
پایان برنامه: 13:03:23
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر قهرمان
به زودی از شبکه سه سیما پخش می‌شود. *** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:13:03:23
پایان برنامه: 13:03:41
طول برنامه:
 
کپشن ابتدای سمت خدا (بعدی )
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:13:03:41
پایان برنامه: 13:08:48
طول برنامه:5 دقیقه
 
آگهی قبل از سمت خدا 13:30
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:13:08:48
پایان برنامه: 14:01:51
طول برنامه:53 دقیقه
 
سمت خدا
[زنده] [مجری] نجم الدین شریعتی [کارشناس] حجت الاسلام والمسلمین تراشیون [موضوع] هنر بهتر زیستن [تهیه کننده] سیدعبدالمجید رکنی ؛ شماره پیامک: 20000303 ؛ پیام‌رسان سروش و ایتا: samtekhoda3@
 
************************
شروع برنامه:14:01:51
پایان برنامه: 14:02:47
طول برنامه:
 
تیزر بدون توقف
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:14:02:47
پایان برنامه: 14:04:33
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر قهرمان
به زودی از شبکه سه سیما پخش می‌شود. *** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:14:04:33
پایان برنامه: 14:05:32
طول برنامه:
 
تیزر پلاک 13
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:14:05:32
پایان برنامه: 14:05:50
طول برنامه:
 
کپشن ابتدای سریال (بعدی)
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:14:05:50
پایان برنامه: 14:10:45
طول برنامه:4 دقیقه
 
آگهی قبل از تکرار سریال 14:00
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:14:10:45
پایان برنامه: 14:58:04
طول برنامه:47 دقیقه
 
سریال تلویزیونی "سرجوخه"
[قسمت] 17 [موضوع] کیان به همراه شهروز برای پیدا کردن ساسان به گرجستان می‌رود. [بازیگران] سامان صفاری، حمیدرضا محمدی، آرش آصفی، نازنین کیوانی، نیلوفر کوخانی [کارگردان] احمد معظمی
 
************************
شروع برنامه:14:58:04
پایان برنامه: 14:59:39
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر سلام صبح بخیر
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:14:59:39
پایان برنامه: 15:00:38
طول برنامه:
 
تیزر پلاک 13
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:15:00:38
پایان برنامه: 15:01:35
طول برنامه:
 
آگهی قبل از مستند 15:00
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:15:01:35
پایان برنامه: 15:30:13
طول برنامه:28 دقیقه
 
سرزمین من
[قسمت] 17 [موضوع] کار آفرینی در شهرستان بجنورد ؛ گفتگو با کارآفرینان موفق و آشنایی با شیوه کار ایشان و حمایت از تولید داخلی
 
************************
شروع برنامه:15:30:13
پایان برنامه: 15:31:51
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر سریال سرجوخه
هر شب ساعت 20:45 از شبکه سه سیما پخش می‌شود. *** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:15:31:51
پایان برنامه: 15:32:21
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:15:32:21
پایان برنامه: 16:06:07
طول برنامه:33 دقیقه
 
اعجوبه ها
[قسمت] 27 [مجری] حامد سلطانی [موضوع] توانمندی‌های کودکان و نوجوانان تهیه کننده: مهدی حسینی ****
 
************************
شروع برنامه:16:06:07
پایان برنامه: 16:06:37
طول برنامه:
 
اعلام برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:16:06:37
پایان برنامه: 16:08:22
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر قهرمان
به زودی از شبکه سه سیما پخش می‌شود. *** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:16:08:22
پایان برنامه: 16:08:57
طول برنامه:
 
آگهی بخش اضافه 17:00
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:16:08:57
پایان برنامه: 16:18:56
طول برنامه:9 دقیقه
 
آگهی قبل از زوجی نو 17:00
توضیحات برنامه درج نشده است.
 
************************
شروع برنامه:16:18:56
پایان برنامه: 17:06:15
طول برنامه:47 دقیقه
 
زوجی نو (گزیده)
[مجری] باربد بابایی [تهیه کننده] حامد خانی [موضوع] گزیده ؛ مسابقه‌ای در راستای شناخت و تعامل میان زوجین و... با شرکت زوج‌های جوان
 
************************
شروع برنامه:17:06:15
پایان برنامه: 17:06:45
طول برنامه:
 
اعلام برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:17:06:45
پایان برنامه: 17:07:44
طول برنامه:
 
تیزر پلاک 13
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:17:07:44
پایان برنامه: 17:08:15
طول برنامه:
 
تیزر اعجوبه ها
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:17:08:15
پایان برنامه: 17:09:11
طول برنامه:
 
تیزر بدون توقف
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:17:09:11
پایان برنامه: 17:10:16
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر دواز دهمین جشنواره فیلم عمار
[موضوع] جشنواره فیلم عمار *** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:17:10:16
پایان برنامه: 17:10:31
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:17:10:31
پایان برنامه: 17:15:27
طول برنامه:4 دقیقه
 
تلاوت قرآن
[موضوع] تلـاوت سوره حجر (آیات 16 تا 25) ؛ قاری: استاد محمدحسین سعیدیان *** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:17:15:27
پایان برنامه: 17:16:00
طول برنامه:
 
ذکر روز چهارشنبه
یا حی یا قیوم *** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:17:16:00
پایان برنامه: 17:21:14
طول برنامه:5 دقیقه
 
اذان مغرب به وقت تهران
موذن: شهید محسن حاجی حسنی کارگر ؛ غروب آفتاب: 16:56 ؛ اذان مغرب به افق تهران: 17:16 ؛ نیمه شب شرعی: 23:06 شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:17:21:14
پایان برنامه: 17:29:03
طول برنامه:7 دقیقه
 
نماز جماعت مغرب
اقامه نماز جماعت مغرب به امامت حجت الاسلام والمسلمین شجاع
 
************************
شروع برنامه:17:29:03
پایان برنامه: 17:34:03
طول برنامه:5 دقیقه
 
دعای هفتم صحیفه سجادیه
[موضوع] قرائت دعای هفتم صحیفه سجادیه *** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:17:34:03
پایان برنامه: 17:35:56
طول برنامه:1 دقیقه
 
دعای سلامتی امام زمان (عج)
[موضوع] قرائت دعای سلامت برای امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ؛ «اللهم کن لولیک...» *** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:17:35:56
پایان برنامه: 17:36:11
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:17:36:11
پایان برنامه: 17:42:13
طول برنامه:6 دقیقه
 
بنیاد دفاع
[موضوع] ویژه سالروز شکست حصر سوسنگرد ***
 
************************
شروع برنامه:17:42:13
پایان برنامه: 17:42:43
طول برنامه:
 
اعلام برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:17:42:43
پایان برنامه: 17:58:17
طول برنامه:15 دقیقه
 
ادب حضور
[موضوع] معرفی فعالیت‌های فرهنگی مراکز مذهبی و فرهنگی ؛ گفتگو با مسئولان آن مرکز [تهیه کننده] حسن محمدیان مفرد
 
************************
شروع برنامه:17:58:17
پایان برنامه: 17:58:50
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:17:58:50
پایان برنامه: 18:07:30
طول برنامه:8 دقیقه
 
گزارش روز
[موضوع] تمدن های بزرگ اسلامی
 
************************
شروع برنامه:18:07:30
پایان برنامه: 18:07:48
طول برنامه:
 
کپشن ابتدای بدون توقف (بعدی )
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:18:07:48
پایان برنامه: 18:08:59
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر جشنواره ملی
توضیحات برنامه درج نشده است.
 
************************
شروع برنامه:18:08:59
پایان برنامه: 18:09:47
طول برنامه:
 
تیزر سیم آخر
توضیحات برنامه درج نشده است.
 
************************
شروع برنامه:18:09:47
پایان برنامه: 18:10:22
طول برنامه:
 
آگهی بخش اضافه 18:00
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:18:10:22
پایان برنامه: 18:15:17
طول برنامه:4 دقیقه
 
آگهی قبل از بدون توقف 18:00
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:18:15:17
پایان برنامه: 18:44:17
طول برنامه:29 دقیقه
 
بدون توقف
[قسمت] 473 [مجری] امیرحسین طهماسبی [موضوع] ازدواج [کارشناس] حجت الاسلام والمسلمین عباسی ولدی [کارگردان] رحیم صادق‌پور [تهیه کننده] رضا غلامحسین‌نژاد
 
************************
شروع برنامه:18:44:17
پایان برنامه: 18:52:26
طول برنامه:8 دقیقه
 
مستند بازدید رییس قوه قضاییه
[موضوع] بازدید رئیس قوه قضائیه از انبارهای سازمان اموال تملیکی کشور ***
 
************************
شروع برنامه:18:52:26
پایان برنامه: 18:59:31
طول برنامه:7 دقیقه
 
آگهی قبل از خبر 19:00
توضیحات برنامه درج نشده است.
 
************************
شروع برنامه:18:59:31
پایان برنامه: 19:00:00
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:19:00:00
پایان برنامه: 19:16:15
طول برنامه:16 دقیقه
 
اخبار ورزشی
[زنده] [موضوع] گزیده خبرهای ورزشی ایران و جهان
 
************************
شروع برنامه:19:16:15
پایان برنامه: 19:19:13
طول برنامه:2 دقیقه
 
آگهی قبل از اعجوبه ها19:30
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:19:19:13
پایان برنامه: 20:03:02
طول برنامه:43 دقیقه
 
اعجوبه ها
[قسمت] 28 [مجری] حامد سلطانی [موضوع] استعدادیابی و کشف توانمندی‌های کودکان [تهیه کننده] سیدمهدی حسینی
 
************************
شروع برنامه:20:03:02
پایان برنامه: 20:03:20
طول برنامه:
 
کپشن ابتدای پلاک 13 (بعدی )
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:20:03:20
پایان برنامه: 20:07:55
طول برنامه:4 دقیقه
 
آگهی قبل از پلاک 13 20:00
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:20:07:55
پایان برنامه: 20:38:50
طول برنامه:30 دقیقه
 
سریال تلویزیونی " پلاک 13 "
[قسمت] 8 [موضوع] شهاب موفق می شود که دوباره یک منشی برای خود استخدام کند. [بازیگران] علی صادقی، شهره سلطانی، امیرحسین صدیق، اردلان شجاع‌کاوه [کارگردان] آرش معیریان
 
************************
شروع برنامه:20:38:50
پایان برنامه: 20:40:45
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر سمت خدا
توضیحات برنامه درج نشده است.
 
************************
شروع برنامه:20:40:45
پایان برنامه: 20:41:54
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیز فوتبال مس - پرسپولیس
توضیحات برنامه درج نشده است.
 
************************
شروع برنامه:20:41:54
پایان برنامه: 20:43:39
طول برنامه:1 دقیقه
 
آنونس قهرمان
توضیحات برنامه درج نشده است.
 
************************
شروع برنامه:20:43:39
پایان برنامه: 20:44:37
طول برنامه:
 
تیزر طبیب
توضیحات برنامه درج نشده است.
 
************************
شروع برنامه:20:44:37
پایان برنامه: 20:45:54
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر عصر جدید
توضیحات برنامه درج نشده است.
 
************************
شروع برنامه:20:45:54
پایان برنامه: 20:46:42
طول برنامه:
 
تیزر سیم آخر
توضیحات برنامه درج نشده است.
 
************************
شروع برنامه:20:46:42
پایان برنامه: 20:47:41
طول برنامه:
 
تیزر پلاک 13
توضیحات برنامه درج نشده است.
 
************************
شروع برنامه:20:47:41
پایان برنامه: 20:56:10
طول برنامه:8 دقیقه
 
آگهی قبل از سریال 20:45
توضیحات برنامه درج نشده است.
 
************************
شروع برنامه:20:56:10
پایان برنامه: 20:56:35
طول برنامه:
 
آگهی تقدیم برنامه (ابتدا) 20:46
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:20:56:35
پایان برنامه: 21:54:45
طول برنامه:58 دقیقه
 
سریال تلویزیونی "سرجوخه"
[قسمت] 18 [موضوع] شهروز موفق می شود که کیان را با خود همراه کند. [بازیگران] سامان صفاری، حمیدرضا محمدی، آرش آصفی، نازنین کیوانی، نیلوفر کوخانی [کارگردان] احمد معظمی
 
************************
شروع برنامه:21:54:45
پایان برنامه: 21:54:56
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:21:54:56
پایان برنامه: 22:00:00
طول برنامه:5 دقیقه
 
آگهی قبل از خبر 22:00
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:22:00:00
پایان برنامه: 22:18:10
طول برنامه:18 دقیقه
 
اخبار شبانگاهی
[زنده] [موضوع] گزیده خبرهای ایران و جهان
 
************************
شروع برنامه:22:18:10
پایان برنامه: 22:18:40
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:22:18:40
پایان برنامه: 22:21:55
طول برنامه:3 دقیقه
 
بنیاد دفاع
در سالروز شکست حصر سوسنگرد شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:22:21:55
پایان برنامه: 22:23:00
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر دواز دهمین جشنواره فیلم عمار
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:22:23:00
پایان برنامه: 22:23:59
طول برنامه:
 
تیزر پلاک 13
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:22:23:59
پایان برنامه: 22:25:03
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر ستاره ساز
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:22:25:03
پایان برنامه: 22:25:21
طول برنامه:
 
کپشن ابتدای زوجی نو (بعدی )
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:22:25:21
پایان برنامه: 22:28:54
طول برنامه:3 دقیقه
 
آگهی قبل از زوجی نو 22:30
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:22:28:54
پایان برنامه: 23:16:18
طول برنامه:47 دقیقه
 
زوجی نو
[قسمت] 4 [مجری] باربد بابایی [تهیه کننده] حامد خانی [موضوع] مسابقه‌ای در راستای شناخت و تعامل میان زوجین و... با شرکت زوج‌های جوان
 
************************
شروع برنامه:23:16:18
پایان برنامه: 23:16:36
طول برنامه:
 
کپشن ابتدای ستاره ساز (بعدی )
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
************************
شروع برنامه:23:16:36
پایان برنامه: 23:23:53
طول برنامه:7 دقیقه
 
آگهی قبل از ستاره ساز 23:30
توضیحات برنامه درج نشده است.
 
************************
شروع برنامه:23:23:53
پایان برنامه: 23:59:59
طول برنامه:36 دقیقه
 
ستاره ساز
[قسمت] 32 رقابت گروه 1در مرحله 3 [مجری] حسین اسدی و... [موضوع] استعدادیابی فوتبال نوجوانان ایران در سراسر کشور با حضور خداداد عزیزی، سیروس دین‌محمدی، رضا شاهرودی و وحید شمسایی [تهیه کننده] جواد فرحانی
نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
شکر خدا حسین که سینه زن شدم/ امیر کرمانشاهی
شکر خدا حسین که سینه زن شدم/ امیر کرمانشاهی

شکر خدا حسین که سینه زن شدم/ امیر کرمانشاهی

ای به فدای کرمت/ محسن عرب خالقی
ای به فدای کرمت/ محسن عرب خالقی

ای به فدای کرمت/ محسن عرب خالقی

خواب دیدم تو حرمت مقبل با محتشمت/ نریمان پناهی
خواب دیدم تو حرمت مقبل با محتشمت/ نریمان پناهی

خواب دیدم تو حرمت مقبل با محتشمت/ نریمان پناهی

روز و روزگارم بر وفق مراده/ حمید علیمی
روز و روزگارم بر وفق مراده/ حمید علیمی

روز و روزگارم بر وفق مراده/ حمید علیمی

این خیمه به اون خیمه این روضه به اون روضه/ حاج حسن جمالی
این خیمه به اون خیمه این روضه به اون روضه/ حاج حسن جمالی

این خیمه به اون خیمه این روضه به اون روضه/ حاج حسن جمالی

تو آسمون هایی پیش خدایی/ بنی فاطمه
تو آسمون هایی پیش خدایی/ بنی فاطمه

تو آسمون هایی پیش خدایی/ بنی فاطمه

نظری کن به حال این دل مضطر/ پیام کیانی
نظری کن به حال این دل مضطر/ پیام کیانی

نظری کن به حال این دل مضطر/ پیام کیانی

من ضرر کردمو تو معتمد بازاری/ امین قدیم
من ضرر کردمو تو معتمد بازاری/ امین قدیم

من ضرر کردمو تو معتمد بازاری/ امین قدیم

بی حرف و حدیث دوست دارم/ محمد حسین پویانفر و عبدالرضا هلالی
بی حرف و حدیث دوست دارم/ محمد حسین پویانفر و عبدالرضا هلالی

بی حرف و حدیث دوست دارم/ محمد حسین پویانفر و عبدالرضا هلالی

دفتر کل توزیع شده
دفتر کل توزیع شده

دفتر کل توزیع شده

رنگ عوض کردن آفتاب پرست
رنگ عوض کردن آفتاب پرست

رنگ عوض کردن آفتاب پرست

تلاوت آیه 39 سوره فصلت/ استاد عبدالفتاح شعشاعی
تلاوت آیه 39 سوره فصلت/ استاد عبدالفتاح شعشاعی

تلاوت آیه 39 سوره فصلت/ استاد عبدالفتاح شعشاعی

نمایشگاه سوریه با برندهای تجاری ایران!
نمایشگاه سوریه با برندهای تجاری ایران!

نمایشگاه سوریه با برندهای تجاری ایران!

فراز زیبای آیه 31 سوره رعد/ استاد مصطفی اسماعیل
فراز زیبای آیه 31 سوره رعد/ استاد مصطفی اسماعیل

فراز زیبای آیه 31 سوره رعد/ استاد مصطفی اسماعیل

گرای ترور شهید فخری‌زاده را چه کسی داد؟!
گرای ترور شهید فخری‌زاده را چه کسی داد؟!

گرای ترور شهید فخری‌زاده را چه کسی داد؟!

سخنرای رئیسی در اجلاس اکو
سخنرای رئیسی در اجلاس اکو

سخنرای رئیسی در اجلاس اکو

از خمس نترس!/ آموزش تصویری احکام
از خمس نترس!/ آموزش تصویری احکام

از خمس نترس!/ آموزش تصویری احکام

موساد مامور ترور دانشمندان مسلمان
موساد مامور ترور دانشمندان مسلمان

موساد مامور ترور دانشمندان مسلمان

مجلس یوسف نوری را پسندید!
مجلس یوسف نوری را پسندید!

مجلس یوسف نوری را پسندید!

افتادن هولناک جرثقیل بر روی تیبا در حال حرکت در اهواز
افتادن هولناک جرثقیل بر روی تیبا در حال حرکت در اهواز

افتادن هولناک جرثقیل بر روی تیبا در حال حرکت در اهواز

مشکل مالی دارید رژیم بگیرید!
مشکل مالی دارید رژیم بگیرید!

مشکل مالی دارید رژیم بگیرید!