0
ویژه نامه ها

جدول پخش برنامه های شبکه سه (3) سیما

در جدول زیر زمان پخش هفتگی برنامه‌های شبکه سه سیما را می‌توانید مشاهده نمایید.
جدول پخش برنامه های شبکه سه (3) سیما

برنامه های  یک شنبه 25 مهر  1400
*************************
شروع برنامه:00:00:00
پایان برنامه: 00:43:36
طول برنامه:43 دقیقه
 
ستاره ساز
[قسمت] 20 [مجری] حسین اسدی و... [موضوع] استعدادیابی فوتبال نوجوانان ایران در سراسر کشور با حضور خداداد عزیزی، سیروس دین‌محمدی و رضا شاهرودی و وحید شمسایی [تهیه کننده] جواد فرحانی
 
*************************
شروع برنامه:00:43:36
پایان برنامه: 00:43:58
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:00:43:58
پایان برنامه: 00:45:58
طول برنامه:2 دقیقه
 
روایت حضور
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:00:45:58
پایان برنامه: 00:49:47
طول برنامه:3 دقیقه
 
تیزر پاییزه 1400
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:00:49:47
پایان برنامه: 00:52:14
طول برنامه:2 دقیقه
 
میان برنامه شورای اقتصادی سیما
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:00:52:14
پایان برنامه: 00:53:09
طول برنامه:
 
تیزر جشنواره کتابخوانی رضوی
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:00:53:09
پایان برنامه: 00:53:22
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:00:53:22
پایان برنامه: 01:34:33
طول برنامه:41 دقیقه
 
سریال تلویزیونی "هم سایه"
[قسمت] 33 [موضوع] فرخ متوجه رفتارهای نادرست خود می‌شود. [بازیگران] پیام دهکردی، شقایق فراهانی، مجید مظفری، فرید سجادی حسینی [تهیه کننده] علی پور‌کی [کارگردان] محمدحسین غضنفری***
 
*************************
شروع برنامه:01:34:33
پایان برنامه: 01:34:44
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:01:34:44
پایان برنامه: 01:36:03
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر سریال سرجوخه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:01:36:03
پایان برنامه: 01:37:23
طول برنامه:1 دقیقه
 
روایت حضور
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:01:37:23
پایان برنامه: 01:38:52
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر عمومی گزارش ورزشی
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:01:38:52
پایان برنامه: 01:39:55
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر جشنواره مصطفی
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:01:39:55
پایان برنامه: 01:40:28
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:01:40:28
پایان برنامه: 03:11:36
طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه
 
فیلم سینمایی " شهر طغیان"
[موضوع] یک باند تبهکار شروع به کشتن دیگر باندهای تبهکاری می‌کند تا این که... [بازیگران] لانیک گائوتری، دیوید بل، باربارا اپسومر و کاریس [کارگردان] :اولیویه مارشال
 
*************************
شروع برنامه:03:11:36
پایان برنامه: 03:11:48
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:03:11:48
پایان برنامه: 03:15:37
طول برنامه:3 دقیقه
 
تیزر پاییزه 1400
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:03:15:37
پایان برنامه: 03:18:07
طول برنامه:2 دقیقه
 
تیزر کتاب تنها گریه کن
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:03:18:07
پایان برنامه: 03:18:44
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:03:18:44
پایان برنامه: 03:54:39
طول برنامه:35 دقیقه
 
اعجوبه ها
[قسمت] 2 [مجری] حامد سلطانی [موضوع] توانمندی‌های کودکان و نوجوانان***
 
*************************
شروع برنامه:03:54:39
پایان برنامه: 03:54:50
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:03:54:50
پایان برنامه: 03:58:39
طول برنامه:3 دقیقه
 
تیزر پاییزه 1400
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:03:58:39
پایان برنامه: 03:59:19
طول برنامه:
 
تیزر چراغانی (هفته وحدت)
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:03:59:19
پایان برنامه: 04:01:13
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر سمت خدا
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:04:01:13
پایان برنامه: 04:01:29
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:04:01:29
پایان برنامه: 04:41:00
طول برنامه:39 دقیقه
 
ضیافت دوست
[زنده] مشهد مقدس [موضوع] مناجات سحرگاهی در حرم رضوی [تهیه کننده] حسن محمدیان مفرد ***
 
*************************
شروع برنامه:04:41:00
پایان برنامه: 04:41:13
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:04:41:13
پایان برنامه: 04:47:26
طول برنامه:6 دقیقه
 
تلاوت قرآن
قرائت سوره بینه (آیات 1 تا آخر) و سوره قریش (آیات 1 تا آخر) قاری: عبدالفتاح الشعشاعی***
 
*************************
شروع برنامه:04:47:26
پایان برنامه: 04:49:00
طول برنامه:1 دقیقه
 
ذکرروز یکشنبه
یا ذالجلـال والاکرام*** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:04:49:00
پایان برنامه: 04:53:40
طول برنامه:4 دقیقه
 
اذان صبح به افق تهران
موذن: قاسم آبادی، اذان صبح به افق تهران: 04:49 ؛ طلوع آفتاب: 06:13 ؛ اذان ظهر به افق تهران: 11:50 ؛ غروب آفتاب: 17:26 ؛ اذان مغرب به افق تهران: 17:45 ؛ نیمه شب شرعی: 23:08 شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000
 
*************************
شروع برنامه:04:53:40
پایان برنامه: 04:58:57
طول برنامه:5 دقیقه
 
دعای عظم البلاء
[موضوع] قرائت دعای فرج "الهی عظم البلاء"... ویژه امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)**** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:04:58:57
پایان برنامه: 05:06:00
طول برنامه:7 دقیقه
 
نماز جماعت صبح
به امامت آیت ا... جهرمی***
 
*************************
شروع برنامه:05:06:00
پایان برنامه: 05:07:53
طول برنامه:1 دقیقه
 
دعای سلامتی امام زمان (عج)
قرائت دعای سلامتی برای امام زمان (عج)**** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:05:07:53
پایان برنامه: 05:08:06
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:05:08:06
پایان برنامه: 05:59:35
طول برنامه:51 دقیقه
 
سمت خدا
[مجری] نجم الدین شریعتی [کارشناس] حجت الاسلام والمسلمین قرائتی [موضوع] ویژه امامت امام زمان (عج) [تهیه کننده] سیدعبدالمجید رکنی ؛ شماره پیامک: 20000303 ؛ پیام‌رسان سروش و ایتا: samtekhoda3@
 
*************************
شروع برنامه:05:59:35
پایان برنامه: 06:00:00
طول برنامه:
 
موسیقی و تصویر
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:06:00:00
پایان برنامه: 06:01:08
طول برنامه:1 دقیقه
 
سرود جمهوری اسلامی ایران
[موضوع] آغاز برنامه‌های صبحگاهی شبکه سه سیما*** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:06:01:08
پایان برنامه: 06:11:09
طول برنامه:10 دقیقه
 
دعای عهد
[موضوع] بیعت با امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)***
 
*************************
شروع برنامه:06:11:09
پایان برنامه: 06:44:17
طول برنامه:33 دقیقه
 
عطر صبح
[موضوع] اهمیت توجه به صحیفه سجادیه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین رفیعی***
 
*************************
شروع برنامه:06:44:17
پایان برنامه: 06:44:47
طول برنامه:
 
اعلام برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:06:44:47
پایان برنامه: 06:46:06
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر سریال سرجوخه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:06:46:06
پایان برنامه: 06:46:46
طول برنامه:
 
تیزر چراغانی
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:06:46:46
پایان برنامه: 06:50:36
طول برنامه:3 دقیقه
 
تیزر پاییزه 1400
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:06:50:36
پایان برنامه: 06:52:15
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر استقبال از لیگ برتر
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:06:52:15
پایان برنامه: 06:52:54
طول برنامه:
 
تیزر ستاره ساز
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:06:52:54
پایان برنامه: 06:54:23
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر عمومی گزارش ورزشی
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:06:54:23
پایان برنامه: 06:56:51
طول برنامه:2 دقیقه
 
میان برنامه شورای اقتصادی سیما
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:06:56:51
پایان برنامه: 06:57:18
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:06:57:18
پایان برنامه: 07:00:30
طول برنامه:3 دقیقه
 
آگهی قبل از سلام صبح بخیر 07:00
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:07:00:30
پایان برنامه: 09:30:20
طول برنامه:2 ساعت و 29 دقیقه
 
سلام، صبح بخیر
[زنده]میهمانان:سعید بیت(معاون فنی و زیر بنایی دیوان محاسبات)-عبدا... روا (مجری)-حسن رنگرز(قهرمان سابق کشتی فرنگی)-سمیرا مقدسی(وکیل پایه یک دادگستری)-یوسف رحیمی(کارشناس کشاورزی) [مجری]حامد سلطانی [موضوع] بررسی مسائل اجتماعی روز [تهیه کننده] سعید پروینی**
 
*************************
شروع برنامه:09:30:20
پایان برنامه: 09:30:50
طول برنامه:
 
اعلام برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:09:30:50
پایان برنامه: 09:32:08
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر سریال سرجوخه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:09:32:08
پایان برنامه: 09:33:13
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر ستاره ساز
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:09:33:13
پایان برنامه: 09:33:31
طول برنامه:
 
کپشن ابتدای سریال (بعدی )
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:09:33:31
پایان برنامه: 09:40:33
طول برنامه:7 دقیقه
 
آگهی قبل از تکرار سریال 09:45
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:09:40:33
پایان برنامه: 10:27:36
طول برنامه:47 دقیقه
 
سریال تلویزیونی "هم سایه"
[قسمت] 33 [موضوع] فرخ متوجه رفتارهای نادرست خود می‌شود. [بازیگران] پیام دهکردی، شقایق فراهانی، مجید مظفری، فرید سجادی حسینی [تهیه کننده] علی پور‌کی [کارگردان] محمدحسین غضنفری***
 
*************************
شروع برنامه:10:27:36
پایان برنامه: 10:28:06
طول برنامه:
 
اعلام برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:10:28:06
پایان برنامه: 10:31:55
طول برنامه:3 دقیقه
 
تیزر پاییزه 1400
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:10:31:55
پایان برنامه: 10:32:59
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر جشنواره مصطفی
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:10:32:59
پایان برنامه: 10:35:13
طول برنامه:2 دقیقه
 
روایت حضور
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:10:35:13
پایان برنامه: 10:35:31
طول برنامه:
 
کپشن ابتدای طبیب (بعدی )
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:10:35:31
پایان برنامه: 10:44:57
طول برنامه:9 دقیقه
 
آگهی قبل از طبیب 10:30
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:10:44:57
پایان برنامه: 11:41:00
طول برنامه:56 دقیقه
 
طبیب
[زنده] [مجری] پیمان طالبی [مهمانان] دکتر حسین رضایی‌زاده(متخصص طب ایرانی)-دکتر بهزاد حنفی‌زاده(متخصص ارتوپدی)***[موضوع] اطلـاع‌رسانی در حوزه پزشکی و سلامت ؛ پیام‌رسان سروش: tabibtv3@ ؛ شماره پیامک: 09190717174 [تهیه کننده] علی زاهدی
 
*************************
شروع برنامه:11:41:00
پایان برنامه: 11:41:30
طول برنامه:
 
اعلام برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:11:41:30
پایان برنامه: 11:42:50
طول برنامه:1 دقیقه
 
روایت حضور
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:11:42:50
پایان برنامه: 11:44:30
طول برنامه:1 دقیقه
 
میان برنامه شورای اقتصادی سیما
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:11:44:30
پایان برنامه: 11:45:15
طول برنامه:
 
لحظه ها را دریاب
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:11:45:15
پایان برنامه: 11:45:30
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:11:45:30
پایان برنامه: 11:49:45
طول برنامه:4 دقیقه
 
تلاوت قرآن
تلـاوت سوره انسان (آیات 23 تا آخر) ؛ قاری: مهدی قره شیخ لو*** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:11:49:45
پایان برنامه: 11:50:00
طول برنامه:
 
ذکرروز یکشنبه
یا ذالجلـال والاکرام*** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:11:50:00
پایان برنامه: 11:54:30
طول برنامه:4 دقیقه
 
اذان ظهر به وقت تهران
موذن: رفیعی، اذان ظهر به افق تهران: 11:50 ؛ غروب آفتاب: 17:26 ؛ اذان مغرب به افق تهران: 17:45 ؛ نیمه شب شرعی: 23:08 شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:11:54:30
پایان برنامه: 12:03:34
طول برنامه:9 دقیقه
 
نماز جماعت ظهر
به امامت آیت ا... مکارم شیرازی***
 
*************************
شروع برنامه:12:03:34
پایان برنامه: 12:05:28
طول برنامه:1 دقیقه
 
دعای سلامتی امام زمان (عج)
قرائت دعای سلامت برای امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)*** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:12:05:28
پایان برنامه: 12:05:43
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:12:05:43
پایان برنامه: 12:06:43
طول برنامه:1 دقیقه
 
دعوت فرزندان به نماز
[قسمت] 1 [موضوع] سن یادگیری*** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:12:06:43
پایان برنامه: 12:07:13
طول برنامه:
 
اعلام برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:12:07:13
پایان برنامه: 12:11:30
طول برنامه:4 دقیقه
 
آگهی قبل از بهونه 12:15
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:12:11:30
پایان برنامه: 12:40:09
طول برنامه:28 دقیقه
 
سرزمین من
[قسمت] 10 [موضوع] معرفی کارآفرینان، شیوه تولید کالا و حمایت از تولید داخلی***استان گلستان***
 
*************************
شروع برنامه:12:40:09
پایان برنامه: 12:40:39
طول برنامه:
 
اعلام برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:12:40:39
پایان برنامه: 12:40:51
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:12:40:51
پایان برنامه: 12:44:42
طول برنامه:3 دقیقه
 
آگهی قبل از خبر 12:45
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:12:44:42
پایان برنامه: 12:44:59
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:12:44:59
پایان برنامه: 13:02:15
طول برنامه:17 دقیقه
 
اخبار ورزشی
[زنده] [موضوع] گزیده خبرهای ورزشی ایران و جهان***
 
*************************
شروع برنامه:13:02:15
پایان برنامه: 13:03:50
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر طبیب
توضیحات برنامه درج نشده است.
 
*************************
شروع برنامه:13:03:50
پایان برنامه: 13:05:08
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر سریال سرجوخه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:13:05:08
پایان برنامه: 13:05:26
طول برنامه:
 
کپشن ابتدای سمت خدا (بعدی )
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:13:05:26
پایان برنامه: 13:10:09
طول برنامه:4 دقیقه
 
آگهی قبل از سمت خدا 13:30
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:13:10:09
پایان برنامه: 14:03:06
طول برنامه:52 دقیقه
 
سمت خدا
[زنده] [مجری] نجم الدین شریعتی [کارشناس] حجت الاسلام والمسلمین میرهاشم حسینی [موضوع] ویژه آغاز امامت امام زمان (عج) [تهیه کننده] عبدالحسین رکنی ؛ شماره پیامک: 20000303 ؛ پیام‌رسان سروش و ایتا: samtekhoda3@
 
*************************
شروع برنامه:14:03:06
پایان برنامه: 14:03:36
طول برنامه:
 
اعلام برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:14:03:36
پایان برنامه: 14:14:03
طول برنامه:10 دقیقه
 
جایزه البرز(تقدیر از دانشمندان )
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:14:14:16
پایان برنامه: 14:14:55
طول برنامه:
 
تیزر ستاره ساز
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:14:14:55
پایان برنامه: 14:16:34
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر استقبال از لیگ برتر
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:14:16:34
پایان برنامه: 14:17:19
طول برنامه:
 
تیزر گزارش ورزشی
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:14:17:19
پایان برنامه: 14:17:37
طول برنامه:
 
کپشن ابتدای سریال (بعدی )
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:14:17:37
پایان برنامه: 14:22:50
طول برنامه:5 دقیقه
 
آگهی قبل از تکرار سریال 14:15
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:14:22:50
پایان برنامه: 15:10:20
طول برنامه:47 دقیقه
 
سریال تلویزیونی "هم سایه"
[قسمت] 33 [موضوع] فرخ متوجه رفتارهای نادرست خود می‌شود. [بازیگران] پیام دهکردی، شقایق فراهانی، مجید مظفری، فرید سجادی حسینی [تهیه کننده] علی پور‌کی [کارگردان] محمدحسین غضنفری***
 
*************************
شروع برنامه:15:10:20
پایان برنامه: 15:10:50
طول برنامه:
 
اعلام برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:15:10:50
پایان برنامه: 15:12:09
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر سریال سرجوخه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:15:12:09
پایان برنامه: 15:12:54
طول برنامه:
 
تیزر گزارش ورزشی
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:15:12:54
پایان برنامه: 15:14:29
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر طبیب
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:15:14:29
پایان برنامه: 15:15:16
طول برنامه:
 
تیزر سیم آخر
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:15:15:16
پایان برنامه: 15:15:34
طول برنامه:
 
کپشن ابتدای اعجوبه ها (بعدی )
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:15:15:34
پایان برنامه: 15:25:35
طول برنامه:10 دقیقه
 
آگهی قبل از اعجوبه ها 15:00
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:15:25:35
پایان برنامه: 16:01:30
طول برنامه:35 دقیقه
 
اعجوبه ها
[قسمت] 2 [مجری] حامد سلطانی [موضوع] توانمندی‌های کودکان و نوجوانان****
 
*************************
شروع برنامه:16:01:30
پایان برنامه: 16:02:00
طول برنامه:
 
اعلام برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:16:02:00
پایان برنامه: 16:03:19
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر سریال سرجوخه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:16:03:19
پایان برنامه: 16:04:14
طول برنامه:
 
تیزر جشنواره کتابخوانی رضوی
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:16:04:14
پایان برنامه: 16:04:32
طول برنامه:
 
کپشن ابتدای ستاره ساز (بعدی )
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:16:04:32
پایان برنامه: 16:13:43
طول برنامه:9 دقیقه
 
آگهی قبل از ستاره ساز 16:00
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:16:13:43
پایان برنامه: 17:18:25
طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه
 
ستاره ساز
[قسمت] 20 [مجری] حسین اسدی و... [موضوع] استعدادیابی فوتبال نوجوانان ایران در سراسر کشور با حضور خداداد عزیزی، سیروس دین‌محمدی و رضا شاهرودی و وحید شمسایی**استان یزد**[تهیه کننده] جواد فرحانی***
 
*************************
شروع برنامه:17:18:25
پایان برنامه: 17:18:55
طول برنامه:
 
اعلام برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:17:18:55
پایان برنامه: 17:20:14
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر سریال سرجوخه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:17:20:14
پایان برنامه: 17:20:59
طول برنامه:
 
تیزر گزارش ورزشی
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:17:20:59
پایان برنامه: 17:22:15
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر سلام صبح بخیر
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:17:22:15
پایان برنامه: 17:24:14
طول برنامه:1 دقیقه
 
روایت حضور
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:17:24:14
پایان برنامه: 17:25:17
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر جشنواره مصطفی
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:17:25:17
پایان برنامه: 17:25:40
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:17:25:40
پایان برنامه: 17:26:31
طول برنامه:
 
آگهی قبل از مستند 17:000
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:17:30:20
پایان برنامه: 17:39:21
طول برنامه:9 دقیقه
 
گزارش روز
موضوع : مهدویت شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:17:39:21
پایان برنامه: 17:40:06
طول برنامه:
 
لحظه ها را دریاب
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:17:40:06
پایان برنامه: 17:40:21
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:17:40:21
پایان برنامه: 17:44:06
طول برنامه:3 دقیقه
 
تلاوت قرآن
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:17:44:06
پایان برنامه: 17:45:00
طول برنامه:
 
ذکرروز یکشنبه
یا ذالجلـال والاکرام*** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:17:45:00
پایان برنامه: 17:49:15
طول برنامه:4 دقیقه
 
اذان مغرب به وقت تهران
موذن :شریف؛؛غروب آفتاب: 17:26 ؛ اذان مغرب به افق تهران: 17:45 ؛ نیمه شب شرعی: 23:08 شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:17:49:15
پایان برنامه: 17:55:13
طول برنامه:5 دقیقه
 
نماز جماعت مغرب
به امامت حجت الاسلام و المسلمین رئیسی*** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:17:55:13
پایان برنامه: 18:00:28
طول برنامه:5 دقیقه
 
دعای هفتم صحیفه سجادیه
[موضوع] قرائت دعای هفتم صحیفه سجادیه *** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:18:00:28
پایان برنامه: 18:00:43
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:18:00:43
پایان برنامه: 18:09:41
طول برنامه:8 دقیقه
 
گزارش روز
[موضوع] اعتراض به ترور شیعیان در افغانستان****
 
*************************
شروع برنامه:18:09:41
پایان برنامه: 18:10:11
طول برنامه:
 
اعلام برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:18:10:11
پایان برنامه: 18:14:00
طول برنامه:3 دقیقه
 
تیزر پاییزه 1400
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:18:14:00
پایان برنامه: 18:14:40
طول برنامه:
 
تیزر چراغانی
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:18:14:40
پایان برنامه: 18:16:34
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر سمت خدا
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:18:16:34
پایان برنامه: 18:16:52
طول برنامه:
 
کپشن ابتدای بدون توقف (بعدی )
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:18:16:52
پایان برنامه: 18:48:13
طول برنامه:31 دقیقه
 
بدون توقف
[مجری] امیرحسین طهماسبی [موضوع]مدرنیته و اقتصاد [کارشناس]شهریار زرشناس [کارگردان] رحیم صادق‌پور [تهیه کننده] رضا غلامحسین‌نژاد
 
*************************
شروع برنامه:18:48:13
پایان برنامه: 18:49:32
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر سریال سرجوخه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:18:49:32
پایان برنامه: 18:51:45
طول برنامه:2 دقیقه
 
روایت حضور
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:18:51:45
پایان برنامه: 18:54:06
طول برنامه:2 دقیقه
 
میان برنامه شورای اقتصادی سیما
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:18:54:06
پایان برنامه: 18:54:23
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:18:54:23
پایان برنامه: 19:00:00
طول برنامه:5 دقیقه
 
آگهی قبل از خبر 19:00
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:19:00:00
پایان برنامه: 19:15:00
طول برنامه:15 دقیقه
 
اخبار ورزشی
[زنده] [موضوع] گزیده خبرهای ورزشی ایران و جهان***
 
*************************
شروع برنامه:19:15:00
پایان برنامه: 19:15:28
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:19:15:28
پایان برنامه: 19:19:17
طول برنامه:3 دقیقه
 
تیزر پاییزه 1400
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:19:19:17
پایان برنامه: 19:21:11
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر سمت خدا
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:19:21:11
پایان برنامه: 19:21:21
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:19:21:21
پایان برنامه: 19:30:10
طول برنامه:8 دقیقه
 
گزارش روز
[موضوع] همایش تنظیم گری اجتماعی
 
*************************
شروع برنامه:19:30:10
پایان برنامه: 19:30:26
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:19:30:26
پایان برنامه: 19:31:45
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر سریال سرجوخه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:19:31:45
پایان برنامه: 19:32:24
طول برنامه:
 
تیزر ستاره ساز
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:19:32:24
پایان برنامه: 19:33:59
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر طبیب
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:19:33:59
پایان برنامه: 19:34:35
طول برنامه:
 
تیزر چراغانی
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:19:34:35
پایان برنامه: 19:34:53
طول برنامه:
 
کپشن ابتدای اعجوبه ها (بعدی )
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:19:34:53
پایان برنامه: 19:40:00
طول برنامه:5 دقیقه
 
آگهی قبل از اعجوبه ها 19:30
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:19:40:00
پایان برنامه: 20:29:29
طول برنامه:49 دقیقه
 
اعجوبه ها
[قسمت] 3 [مجری] حامد سلطانی [موضوع] توانمندی‌های کودکان و نوجوانان****
 
*************************
شروع برنامه:20:29:29
پایان برنامه: 20:29:42
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:20:29:42
پایان برنامه: 20:33:43
طول برنامه:4 دقیقه
 
کلیپ ریحانه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:20:33:43
پایان برنامه: 20:35:02
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر سریال سرجوخه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:20:35:02
پایان برنامه: 20:36:07
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر ستاره ساز
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:20:36:07
پایان برنامه: 20:37:06
طول برنامه:
 
تیزر بدون توقف
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:20:37:06
پایان برنامه: 20:37:24
طول برنامه:
 
کپشن ابتدای سریال (بعدی )
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:20:37:24
پایان برنامه: 20:44:54
طول برنامه:7 دقیقه
 
آگهی قبل از سریال 20:45
توضیحات برنامه درج نشده است.
 
*************************
شروع برنامه:20:44:54
پایان برنامه: 20:45:15
طول برنامه:
 
آگهی تقدیم برنامه (ابتدا) 20:46
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:20:45:15
پایان برنامه: 21:38:01
طول برنامه:52 دقیقه
 
سریال تلویزیونی "هم سایه"
قسمت آخر 34 [موضوع] فرخ به فکر جبران گذشته، می افتد [بازیگران] پیام دهکردی، شقایق فراهانی، مجید مظفری، فرید سجادی حسینی [تهیه کننده] علی پور‌کی [کارگردان] محمدحسین غضنفری***
 
*************************
شروع برنامه:21:38:01
پایان برنامه: 21:38:14
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:21:38:14
پایان برنامه: 21:42:03
طول برنامه:3 دقیقه
 
تیزر پاییزه 1400
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:21:42:03
پایان برنامه: 21:43:02
طول برنامه:
 
تیزر بدون توقف
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:21:43:02
پایان برنامه: 21:44:37
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر طبیب
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:21:44:37
پایان برنامه: 21:45:13
طول برنامه:
 
تیزر چراغانی
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:21:45:13
پایان برنامه: 21:47:29
طول برنامه:2 دقیقه
 
روایت حضور
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:21:47:29
پایان برنامه: 21:47:39
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:21:47:39
پایان برنامه: 21:59:43
طول برنامه:12 دقیقه
 
خط شکن
[قسمت] 51 [موضوع] گفتگو با مسئول گروه جهادی پیروان ولایت کرمانشاه و آشنایی با مجموعه فعالیت های این مجموعه
 
*************************
شروع برنامه:21:59:43
پایان برنامه: 22:00:00
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:22:00:00
پایان برنامه: 22:15:00
طول برنامه:15 دقیقه
 
اخبار شبانگاهی
[زنده] [موضوع] گزیده خبرهای ایران و جهان***
 
*************************
شروع برنامه:22:15:00
پایان برنامه: 22:15:30
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:22:15:30
پایان برنامه: 22:20:04
طول برنامه:4 دقیقه
 
کلیپ خوشه چین
خواننده: سالار عقیلی شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:22:20:04
پایان برنامه: 22:21:23
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر سریال سرجوخه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:22:21:23
پایان برنامه: 22:22:02
طول برنامه:
 
تیزر ستاره ساز
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:22:22:02
پایان برنامه: 22:23:37
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر طبیب
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:22:23:37
پایان برنامه: 22:25:31
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر سمت خدا
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:22:25:31
پایان برنامه: 22:26:07
طول برنامه:
 
تیزر چراغانی
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:22:26:07
پایان برنامه: 22:27:48
طول برنامه:1 دقیقه
 
روایت حضور
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:22:27:48
پایان برنامه: 22:28:06
طول برنامه:
 
کپشن ابتدای ستاره ساز (بعدی )
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:22:28:06
پایان برنامه: 22:30:53
طول برنامه:2 دقیقه
 
آگهی قبل از ستاره ساز 23:30
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:22:30:53
پایان برنامه: 23:32:48
طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه
 
ستاره ساز
[قسمت] 21 [مجری] حسین اسدی و عباس قانع [موضوع] ( رقابت گروه 2در مرحله2 ) با حضور داوران [تهیه کننده] جواد فرحانی***
 
*************************
شروع برنامه:23:32:48
پایان برنامه: 23:33:02
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:23:33:02
پایان برنامه: 23:36:51
طول برنامه:3 دقیقه
 
تیزر پاییزه 1400
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:23:36:51
پایان برنامه: 23:38:30
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر استقبال از لیگ برتر
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:23:38:30
پایان برنامه: 23:39:29
طول برنامه:
 
تیزر بدون توقف
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:23:39:29
پایان برنامه: 23:41:04
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر طبیب
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:23:41:04
پایان برنامه: 23:42:33
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر عمومی گزارش ورزشی
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:23:42:33
پایان برنامه: 23:45:00
طول برنامه:2 دقیقه
 
میان برنامه شورای اقتصادی سیما
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:23:45:00
پایان برنامه: 23:49:53
طول برنامه:4 دقیقه
 
کلیپ پاییز عاشق است
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:23:49:53
پایان برنامه: 23:50:10
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
*************************
شروع برنامه:23:50:10
پایان برنامه: 23:59:59
طول برنامه:9 دقیقه
 
مستند آلوسان
[موضوع] فعالیت مرزبانی در مرز آلوسان آذربایجان غربی و ترکیه
نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
اقامه نماز بدون فاصله اجتماعی در مکه
اقامه نماز بدون فاصله اجتماعی در مکه

اقامه نماز بدون فاصله اجتماعی در مکه

چرا از مرگ میترسیم؟/ استاد محمدی
چرا از مرگ میترسیم؟/ استاد محمدی

چرا از مرگ میترسیم؟/ استاد محمدی

دعا بکنیم یا نکنیم؟/ استاد رضا محمدی
دعا بکنیم یا نکنیم؟/ استاد رضا محمدی

دعا بکنیم یا نکنیم؟/ استاد رضا محمدی

معنی اسم احمد و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم احمد و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال

معنی اسم احمد و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال

معنی اسم احسان و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم احسان و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال

معنی اسم احسان و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال

شرح غزلیات حافظ شیرازی
شرح غزلیات حافظ شیرازی

شرح غزلیات حافظ شیرازی

اصلاحات کم‌فایده کمیسیون به طرح صیانت
اصلاحات کم‌فایده کمیسیون به طرح صیانت

اصلاحات کم‌فایده کمیسیون به طرح صیانت

بسته تحلیلی خبری (شنبه 24 مهر 1400)
بسته تحلیلی خبری (شنبه 24 مهر 1400)

بسته تحلیلی خبری (شنبه 24 مهر 1400)

یاران برجسته امیرالمومنین(علیه السلام)/ استاد مهدی پیشوایی
یاران برجسته امیرالمومنین(علیه السلام)/ استاد مهدی پیشوایی

یاران برجسته امیرالمومنین(علیه السلام)/ استاد مهدی پیشوایی

درباره انگشتر بخشی امیرالمومنین(ع) در نماز/ استاد پیشوایی
درباره انگشتر بخشی امیرالمومنین(ع) در نماز/ استاد پیشوایی

درباره انگشتر بخشی امیرالمومنین(ع) در نماز/ استاد پیشوایی

درباره آیه سیروا فی الارض.../ استاد پیشوایی
درباره آیه سیروا فی الارض.../ استاد پیشوایی

درباره آیه سیروا فی الارض.../ استاد پیشوایی

مباهله چیست ؟/ استاد پیشوایی
مباهله چیست ؟/ استاد پیشوایی

مباهله چیست ؟/ استاد پیشوایی

کتاب هایی با موضوع شأن نزول قرآن کریم/ استاد جباری
کتاب هایی با موضوع شأن نزول قرآن کریم/ استاد جباری

کتاب هایی با موضوع شأن نزول قرآن کریم/ استاد جباری

یادداشت ها و اخبار ویژه روزنامه های داخلی (شنبه 24 مهر 1400)
یادداشت ها و اخبار ویژه روزنامه های داخلی (شنبه 24 مهر 1400)

یادداشت ها و اخبار ویژه روزنامه های داخلی (شنبه 24 مهر 1400)

حکمت | با من رفیق باش! / استاد علوی تهرانی
حکمت | با من رفیق باش! / استاد علوی تهرانی

حکمت | با من رفیق باش! / استاد علوی تهرانی

حکمت | همه چیز به سبب اوست! / استاد هاشمی نژاد
حکمت | همه چیز به سبب اوست! / استاد هاشمی نژاد

حکمت | همه چیز به سبب اوست! / استاد هاشمی نژاد

اتفاق جالب در جریان یک مسابقه فوتبال آمریکایی
اتفاق جالب در جریان یک مسابقه فوتبال آمریکایی

اتفاق جالب در جریان یک مسابقه فوتبال آمریکایی

پرسپولیس و الهلال و سابقه رویارویی
پرسپولیس و الهلال و سابقه رویارویی

پرسپولیس و الهلال و سابقه رویارویی

بیهوش شدن نماینده زن هنگام سخنرانی!
بیهوش شدن نماینده زن هنگام سخنرانی!

بیهوش شدن نماینده زن هنگام سخنرانی!

معنی اسم احد و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم احد و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال

معنی اسم احد و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال

سندرم گرانتینگ یا ناله بازدمی نوزاد
سندرم گرانتینگ یا ناله بازدمی نوزاد

سندرم گرانتینگ یا ناله بازدمی نوزاد