0
برگزیده ها
ویژه نامه ها
بررسی رابطه نهادهای وقف و قانونگذاری در ایران معاصر

بررسی رابطه نهادهای وقف و قانونگذاری در ایران معاصر

وقف در ایران اسلامی راحت ترین و عمومی ترین سنتی است که نفوذ آن را در زندگی روزمره انسان ها سراغ داریم و از مختصات نظام حقوقی اقتصادی اسلام است...
نگاهی به وضعیت وقف و نهاد اوقاف در زمان قاجار

نگاهی به وضعیت وقف و نهاد اوقاف در زمان قاجار

در این مقاله در ابتدا مقدمه ای در مورد وقف در دوران پیش از اسلام و در دوران اسلام آورده شده است. سپس ویژگی¬های اجتماعی- اقتصادی و اداری وقف موردبررسی...
نگاهی به موقوفات شوشتر و کارکرد وقف در زمان حکومت پهلوی

نگاهی به موقوفات شوشتر و کارکرد وقف در زمان حکومت پهلوی

تغییر رویکرد مذهبی در دوره حکومت پهلوی تاثیر مهمی بر موقوفات در سراسر ایران به خصوص شهر شوشتر داشت. در دوره پهلوی، با توجه به سیاست ضد مذهبی...
نگاهی به تاریخ وقف از شروع دوره سامانیان تا پایان دوره غزنویان

نگاهی به تاریخ وقف از شروع دوره سامانیان تا پایان دوره غزنویان

در قرن های سوم و چهارم هجری، منطقه خراسان و ماورءالنهر دارای رونق اقتصادی اجتماعی فراوانی بود. در همین دوران تحت حکومت سامانیان و بعد از آن غزنویان،...
وقف چه اثری بر نظام آموزشی عصر صفویه داشته است؟

وقف چه اثری بر نظام آموزشی عصر صفویه داشته است؟

وقف در لغت به معنای ایستادگی و صبر بوده و در اصول فقهی، به حبس مال و جلوگیری از انتقال آن تعبیر می شود. اصولاً نفس و انجام کار وقف، به بخشش و...
نگاهی به وضعیت و ساختار سازمانی نهاد وقف در دوران صفویه

نگاهی به وضعیت و ساختار سازمانی نهاد وقف در دوران صفویه

در هر دوره ای که وقف رشد چشمگیری داشته است، نهاد وقف اهمیت ویژه ای پیدا کرده است و از آنجا که شناخت کارکرد نهاد وقف منوط به شناخت ساختار آن است،...
شرق شناسان دوره صفوی، چه دیدگاهی نسبت به وقف داشتند؟

شرق شناسان دوره صفوی، چه دیدگاهی نسبت به وقف داشتند؟

وقف در فرهنگ ایرانی - اسلامی سابقه ای طولانی دارد. جوامع گوناگون از نظر اعتقادات مذهبی، با انواعی از تصرفات مالی آشنا بودند که از جهت مفهوم دور...
بررسی نقش و جایگاه وقف در ایران در دوره تیموریان

بررسی نقش و جایگاه وقف در ایران در دوره تیموریان

وقف از دوران قدیم تا کنون جایگاه ویژه ای در ایران داشته است. مردم در دوره های مختلف سعی می کردند که با استفاده از وقف در زمینه ساخت مساجد، مدارس،...
مقایسه وضعیت وقف در دوره پهلوی با دوره قاجاریه

مقایسه وضعیت وقف در دوره پهلوی با دوره قاجاریه

این پژوهش، وضعیت وقف در دو دورە قاجاریه و پهلوی در ایران را بررسی میکند. تاریخ اوقاف در ایران پر از وقایع و اتفاقاتی است که نشان میدهد چگونه...
مقایسه نهاد وقف و امور خیریه در ایران و انگلستان

مقایسه نهاد وقف و امور خیریه در ایران و انگلستان

در این مطلب به مقایسه نهاد وقف و امور خیریه در ایران و انگلستان، سیاست ها و خط مشی های نهاد وقف و خیریه ایران و انگلستان می پردازیم. اگر شما...
بررسی تاریخچه و جایگاه سازمان ها و نهادهای مدیریت وقف و امور خیریه در ایران و جهان

بررسی تاریخچه و جایگاه سازمان ها و نهادهای مدیریت وقف و امور خیریه در ایران و جهان

وقف یکی از سنت های پسندیده و نیک در دین اسلام است که از گذشته های دور تا به امروز این سنت حسنه ادامه داشته است. اگر در یک جمله با توجه به قانون...