چرا حقوق معنوی را می توان وقف کرد؟ بررسی دلایل فقهی
وقف یکی از مهم‌ترین احکام دین اسلام است و نقش مهمی در تعدیل ثروت و بهبود شرایط اقتصادی نیازمندان دارد. به همین دلیل فقها و متولیان امور اجتماعی...
سه‌شنبه، 14 بهمن 1399
بررسی و امکان سنجی فقهی وقف ثروت های نرم افزاری
وقف یکی از امور توصیه شده در تمام ادیان از جمله دین اسلام است که اثرات بسیار مثبتی دارد. اما مانند دیگر موضوعات، احکام و شرایط خاص خود را دارد...
سه‌شنبه، 14 بهمن 1399
نگاهی به دیدگاه های امام خمینی (ره) درباره وقف پول
در گذشته وقف تنها به وقف اموال منقولی مانند زمین، خانه، مسجد، مدرسه، درمانگاه و بیمارستان و اموالی از این قبیل محدود می شد؛ اما در حال حاضر با...
سه‌شنبه، 14 بهمن 1399
بررسی تفاوت وقف اموال اشخاص حقوقی با وقف اشخاص حقیقی
وقف یکی از سنت‌های حسنه در دین اسلام است که مانند سایر سنت‌های دین اسلام شرایط خاص خود را دارد. امروزه با توجه به شرایط مختلفی که در رابطه با...
سه‌شنبه، 14 بهمن 1399
نگاهی به مسائل مختلف مربوط به اجاره اموال وقف شده
از آنجا که اصل عدم تبدیل و فروش بر موقوفات حاکم است، اجاره دادن بهترین طریق انتفاع از موقوفات به شمار می آید. با وجود ویژگی شخصیت حقوقی وقف که...
سه‌شنبه، 14 بهمن 1399
در صورت زوال وقف، اموال موقوفه چه سرنوشتی پیدا می کنند؟
براساس قانون مدنی کشور ما و جمع بندی تمام مواد قانونی در مورد زوال وقف، فک ملک از واقف در نتیجه واقف را نپذیرفته است. این نوع مالکیت به موقوف...
سه‌شنبه، 14 بهمن 1399
آیا عقد وقف قابل فسخ یا بازگشت به واقف است؟
شرط فاسخ یکی از موضوع هایی است که در حقوق و فقه مورد بحث و تحقیق قرار گرفته شده است. با توجه به نظرات مختلفی که در این زمینه وجود دارد و نتیجه...
سه‌شنبه، 14 بهمن 1399
نگاهی به تغییرات قوانین خرید و فروش اموال موقوفه
از زمان های قدیم تا به امروز موضوع وقف به شکل هایی متفاوت در دوره های زمانی و بین ملل مختلف رایج بوده است. به عنوان مثال در مصر قدیم مخارج و...
دوشنبه، 13 بهمن 1399
نگاه فقهی و اقتصادی به مالکیت اموال موقوفه
دیدگاه های مختلفی در زمینه مالکیت اموال موقوفه در دین اسلام وجود دارد. نظریه و نگاه های متفاوت موجود در این بحث، تمام مفاهیم و طرف های درگیر...
دوشنبه، 13 بهمن 1399
آشنایی جامع با احکام فقهی و قوانین حقوقی وقف و امور خیریه
امام صادق (ع) از وقف به عنوان صدقه جاریه یاد کرده اند. در فرهنگ و دین اسلام از وقف به نیکی یاد شده است و در دسته سنت های حسنه اسلامی قرار می...
دوشنبه، 13 بهمن 1399
امکان یا عدم امکان تغییر نیت واقفان
وقف از جمله مستحبّات مؤکّده ای است که گاهی بر انسان در شرایطی خاص واجب گشته و دارای اثرات و برکات دنیوی و اخروی بسیاری است. از جمله شرایط صحت...
پنجشنبه، 25 دی 1399
برگزیده ها