0
برگزیده ها
ویژه نامه ها
چرا حقوق معنوی را می توان وقف کرد؟ بررسی دلایل فقهی

چرا حقوق معنوی را می توان وقف کرد؟ بررسی دلایل فقهی

وقف یکی از مهم‌ترین احکام دین اسلام است و نقش مهمی در تعدیل ثروت و بهبود شرایط اقتصادی نیازمندان دارد. به همین دلیل فقها و متولیان امور اجتماعی...
بررسی و امکان سنجی فقهی وقف ثروت های نرم افزاری

بررسی و امکان سنجی فقهی وقف ثروت های نرم افزاری

وقف یکی از امور توصیه شده در تمام ادیان از جمله دین اسلام است که اثرات بسیار مثبتی دارد. اما مانند دیگر موضوعات، احکام و شرایط خاص خود را دارد...
نگاهی به دیدگاه های امام خمینی (ره) درباره وقف پول

نگاهی به دیدگاه های امام خمینی (ره) درباره وقف پول

در گذشته وقف تنها به وقف اموال منقولی مانند زمین، خانه، مسجد، مدرسه، درمانگاه و بیمارستان و اموالی از این قبیل محدود می شد؛ اما در حال حاضر با...
بررسی تفاوت وقف اموال اشخاص حقوقی با وقف اشخاص حقیقی

بررسی تفاوت وقف اموال اشخاص حقوقی با وقف اشخاص حقیقی

وقف یکی از سنت‌های حسنه در دین اسلام است که مانند سایر سنت‌های دین اسلام شرایط خاص خود را دارد. امروزه با توجه به شرایط مختلفی که در رابطه با...
نگاهی به مسائل مختلف مربوط به اجاره اموال وقف شده

نگاهی به مسائل مختلف مربوط به اجاره اموال وقف شده

از آنجا که اصل عدم تبدیل و فروش بر موقوفات حاکم است، اجاره دادن بهترین طریق انتفاع از موقوفات به شمار می آید. با وجود ویژگی شخصیت حقوقی وقف که...
در صورت زوال وقف، اموال موقوفه چه سرنوشتی پیدا می کنند؟

در صورت زوال وقف، اموال موقوفه چه سرنوشتی پیدا می کنند؟

براساس قانون مدنی کشور ما و جمع بندی تمام مواد قانونی در مورد زوال وقف، فک ملک از واقف در نتیجه واقف را نپذیرفته است. این نوع مالکیت به موقوف...
آیا عقد وقف قابل فسخ یا بازگشت به واقف است؟

آیا عقد وقف قابل فسخ یا بازگشت به واقف است؟

شرط فاسخ یکی از موضوع هایی است که در حقوق و فقه مورد بحث و تحقیق قرار گرفته شده است. با توجه به نظرات مختلفی که در این زمینه وجود دارد و نتیجه...
نگاهی به تغییرات قوانین خرید و فروش اموال موقوفه

نگاهی به تغییرات قوانین خرید و فروش اموال موقوفه

از زمان های قدیم تا به امروز موضوع وقف به شکل هایی متفاوت در دوره های زمانی و بین ملل مختلف رایج بوده است. به عنوان مثال در مصر قدیم مخارج و...
نگاه فقهی و اقتصادی به مالکیت اموال موقوفه

نگاه فقهی و اقتصادی به مالکیت اموال موقوفه

دیدگاه های مختلفی در زمینه مالکیت اموال موقوفه در دین اسلام وجود دارد. نظریه و نگاه های متفاوت موجود در این بحث، تمام مفاهیم و طرف های درگیر...
آشنایی جامع با احکام فقهی و قوانین حقوقی وقف و امور خیریه

آشنایی جامع با احکام فقهی و قوانین حقوقی وقف و امور خیریه

امام صادق (ع) از وقف به عنوان صدقه جاریه یاد کرده اند. در فرهنگ و دین اسلام از وقف به نیکی یاد شده است و در دسته سنت های حسنه اسلامی قرار می...
امکان یا عدم امکان تغییر نیت واقفان

امکان یا عدم امکان تغییر نیت واقفان

وقف از جمله مستحبّات مؤکّده ای است که گاهی بر انسان در شرایطی خاص واجب گشته و دارای اثرات و برکات دنیوی و اخروی بسیاری است. از جمله شرایط صحت...