0
برگزیده ها
ویژه نامه ها
رسالت ما در ادامه نهضت امام خمینی

رسالت ما در ادامه نهضت امام خمینی

توجه به این نکته مهم است. ما برای گام اول انقلاب هزینه ­های فراوانی دادیم، از جمله برای پیروزی انقلاب و تثبیت آن تا پایان دفاع مقدس، حدود سیصد...
انقلاب و نفوذ ناصالحان به حوزه قدرت و اندیشه

انقلاب و نفوذ ناصالحان به حوزه قدرت و اندیشه

امام مرتب نسبت به ورود ناصالحان به حوزه قدرت هشدار می­ دادند، از جمله در پیامی که در سالگرد کشتار مکه و قبول قطع­نامه 598 منتشر کردند چنین فرمودند:...
بستر آفات در انقلاب ها

بستر آفات در انقلاب ها

امام خمینی به عنوان فقیهی فیلسوف و سیاست مداری عارف با بلندای نظر خود به برخی از مهم ترین عوامل آسیب زا و آفت ساز اشاره کرده است که در ادامه...
انقلاب اسلامی و موریانه سستی

انقلاب اسلامی و موریانه سستی

در این میان جریانی که بیخیالی و سستی را پیش گرفته اند و در انتهای خط مبارزاتی خود نقطه گذاشته اند کسانی هستند اگر به جای سستی مبارزه را ادامه...
انقلاب اسلامی و فاجعه تفرقه

انقلاب اسلامی و فاجعه تفرقه

انقلاب اسلامی در طول چهار دهه از عمر خود ضربات مهلکی را در وادی تفرقه تجربه کرده است که فقط بخشی از آن در این نوشتار آمده؛ اما نکته مهم این است...
انگیزه های متغیر و متغیرهای مسیر انقلاب

انگیزه های متغیر و متغیرهای مسیر انقلاب

نکته مهمی که وجود دارد این است که در هر بخش از کشور که انگیزه های الهی همچنان باقی مانده باشد پیشرفت و کمال نیز وجود دارد و در هر بخش ازکشور...
چه شد که انقلاب شد؟

چه شد که انقلاب شد؟

این نکته واضح و مبرهن است که پهلوی را نه امام خمینی و نه مردم ایران سرنگون نکرد بلکه پهلوی به دست خود پهلوی سرنگون شد و این سرنوشت محتوم هر حکومتی...