0
برگزیده ها
ویژه نامه ها
نوسازی تکنولوژیک واحدهای صنعتی، یکی از ضرورت های جهش تولید

نوسازی تکنولوژیک واحدهای صنعتی، یکی از ضرورت های جهش تولید

در جهان امروز تکنولوژی یک عامل اصلی برای توسعه اقتصادی محسوب می شود و ما می توانیم نمونه های گوناگونی از کاربرد فناوری در زندگی بشر امروزی را...
اهمیت بیش از پیش کارسنجی و زمان سنجی خط تولید در سال جهش تولید

اهمیت بیش از پیش کارسنجی و زمان سنجی خط تولید در سال جهش تولید

امروزه بسیاری از تولیدات در کشور به سبب ورود کالای قاچاق به کشور در معرض خطر ورشکستگی قرار گرفته اند. این نشان می دهد که تنها تولید محصول برای...
آشنایی با مفهوم تولید ناب (Lean Production) و اثر آن بر جهش تولید واحدهای صنعتی

آشنایی با مفهوم تولید ناب (Lean Production) و اثر آن بر جهش تولید واحدهای صنعتی

وقتی می خواهیم از جهش تولید صحبت کنیم بسیاری تصور می کنند که تنها تولید بیشتر و به نوعی فروش بیشتر محصولات می تواند ما را به هدف برساند. اما...
آشنایی با مفهوم توسعه محصول جدید (NPD) و اثر آن بر جهش تولید واحدهای صنعتی

آشنایی با مفهوم توسعه محصول جدید (NPD) و اثر آن بر جهش تولید واحدهای صنعتی

توسعه محصول جدید(NPD)فرایند آوردن محصول جدید به بازار است. ممکن است به دلیل تغییر در تقاضای مصرف کننده، افزایش رقابت و پیشرفت تکنولوژی و یا استفاده...
توسعه صنایع شیمیایی، معدنی و امنیت غذایی به عنوان سه حوزه دارای پتانسیل ایجاد جهش در تولید و اقتصاد

توسعه صنایع شیمیایی، معدنی و امنیت غذایی به عنوان سه حوزه دارای پتانسیل ایجاد جهش در تولید و اقتصاد

می توان به هر آن چه که در طبیعت است با دید یک فرصت تولید- خدماتی نگاه کرد و در جستجوی توسعه و پروردن آن بود. با توجه به ظرفیت های کشور، سه حوزه...
بررسی صنایع اولویت دار در استراتژی توسعه صنعتی کشور در راستای تحقق جهش تولید

بررسی صنایع اولویت دار در استراتژی توسعه صنعتی کشور در راستای تحقق جهش تولید

راز موفقیت کشورها در راستای دستیابی به توسعه صنعتی دولت توسعه گراست. در مسیر تحقق توسعه صنعتی، صنایع پیشران دارای اولویت بیشتری برای سرمایه گذاری...
نگاهی به پتانسیل واحدهای صنعتی کوچک و متوسط برای افزایش صادرات غیرنفتی در سال جهش تولید

نگاهی به پتانسیل واحدهای صنعتی کوچک و متوسط برای افزایش صادرات غیرنفتی در سال جهش تولید

واحدهای صنعتی کوچک و متوسط بخش مهمی از اقتصاد هر کشور را به خود اختصاص می دهند. امسال هم به واسطه سال جهش تولید، برآن شدیم به بررسی پتانسیل واحدهای...
تکمیل ظرفیت خالی واحدهای صنعتی فعال، زمینه ساز جهش در تولید

تکمیل ظرفیت خالی واحدهای صنعتی فعال، زمینه ساز جهش در تولید

بنگاه های مختلف اقتصادی در کشور زمینه ساز ایجاد شرایط بهتر جهت رونق و جهش تولید هستند. با وجود استفاده از امکانات این بنگاه ها، بخش قابل توجهی...
تسریع در ایجاد زیرساخت های مورد نیاز صنایع با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران در مسیر جهش تولید

تسریع در ایجاد زیرساخت های مورد نیاز صنایع با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران در مسیر جهش تولید

سال جدید با توجه به شرایط سخت اقتصادی و نیاز به رونق تولید، سال جهش تولید نام گرفت. این شرایط، صنایع مختلف در کشور را با چالش های متفاوتی رو...
شناسایی و رفع نیازهای اساسی صنایع، ضرورتی در جهت تحقق جهش تولید

شناسایی و رفع نیازهای اساسی صنایع، ضرورتی در جهت تحقق جهش تولید

رکن اصلی اقتصاد در تمامی کشورها، صنایع تولیدی هستند که به هر نحوی قادرند ارزش افزوده خلق کنند. تولید، اصلی ترین محور توسعه اقتصادی کشورها است...
بررسی رابطه دو سویه جهش تولید با صنایع مختلف

بررسی رابطه دو سویه جهش تولید با صنایع مختلف

در سال جهش تولید برای دست یابی به تحقق این شعار، نیازمند توجه به صنایع مختلف و توسعه آن ها هستیم. صنایع به سه مورد اصلی وابسته اند، نیروی انسانی،...