0
برگزیده ها
ویژه نامه ها
تاثیر سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور و افزایش رونق تولید

تاثیر سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور و افزایش رونق تولید

امروزه مالیات بر تولید ناخالص داخلی بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‌شود، اما متاسفانه در ساختار اقتصاد...
نقش معافیت های مالیاتی از قشر ضعیف بر افزایش اعتماد به دولت و افزایش رونق تولید

نقش معافیت های مالیاتی از قشر ضعیف بر افزایش اعتماد به دولت و افزایش رونق تولید

امکانات و زیرساخت های متعددی در جهت افزایش سرمایه گذاری و تولید داخلی وجود دارند که کشور را به سمت توسعه اقتصادی و جهش تولید هدایت می کند. معافیت...
چگونه اخذ مالیات باعث تامین هزینه های پشتیبانی تولید و تحقق شعار جهش تولید می گردد؟

چگونه اخذ مالیات باعث تامین هزینه های پشتیبانی تولید و تحقق شعار جهش تولید می گردد؟

یکی از بهترین فرصت‌ها برای رفع بیکاری و ایجاد رونق اقتصادی، عملی کردن شعار جهش تولید است. با این حال تا وقتی که موانع و مشکلات تولید برطرف نشود،...
مالیات بر ارزش افزوده، تهدید یا فرصت در مسیر دستیابی به جهش تولید؟

مالیات بر ارزش افزوده، تهدید یا فرصت در مسیر دستیابی به جهش تولید؟

درآمدهای مالیاتی به ویژه درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده یکی از منابع مهم دولت ها است. دولت ها، مدیریت منابع مالی حاصل از درآمد مستمر...
مالیات بر سود سپرده های بانکی چه تاثیری بر افزایش درآمد دولت در راستای تحقق شعار جهش تولید دارد؟

مالیات بر سود سپرده های بانکی چه تاثیری بر افزایش درآمد دولت در راستای تحقق شعار جهش تولید دارد؟

در این متن، اثرات وضع مالیات بر نرخ سود سپرده های بانکی بر افزایش درآمد دولت در راستای تحقق شعار جهش تولید را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در...
نقش پر رنگ دولت در جلوگیری از فرارهای مالیاتی و گذر از فرهنگ سودجویی به فرهنگ تولید

نقش پر رنگ دولت در جلوگیری از فرارهای مالیاتی و گذر از فرهنگ سودجویی به فرهنگ تولید

فرار مالیاتی اصطلاحا به تلاشی قانونی یا غیر قانونی اطلاق می شود که یک کسب و کار به منظور عدم پرداخت میزان مقرر مالیات قانونی به طور کلی و یا...
انتقال ثروت از درآمدهای مالیاتی به واحدهای تولیدی چگونه به تحقق عدالت اجتماعی در سال جهش تولید یاری می رساند؟

انتقال ثروت از درآمدهای مالیاتی به واحدهای تولیدی چگونه به تحقق عدالت اجتماعی در سال جهش تولید یاری می رساند؟

در دولت های مختلف برای انجام اقدامات مختلفی همچون اداره کشور، تامین امنیت و محافظت از مرزها، گسترش زیرساخت های لازم برای مصارف اقتصادی و اجتماعی...
انتقال پول از محل مالیات به محل تولید، آینده سازی به جای آینده فروشی

انتقال پول از محل مالیات به محل تولید، آینده سازی به جای آینده فروشی

مالیات قسمتی از دارایی و درآمد افراد است که توسط دولت و به موجب قانون از افراد جامعه دریافت می شود تا وسیله پرداخت هزینه های عمومی باشد یا در...
معافیت های مالیاتی برای واحدهای تولیدی تازه احداث؛ مشوقی برای جهش تولید

معافیت های مالیاتی برای واحدهای تولیدی تازه احداث؛ مشوقی برای جهش تولید

جهش تولید و اقتصاد مقاومتی نه تنها به حمایت مردم نیاز دارد، بلکه به توجه خاصی از سوی دستگاه های دولتی نظام نیز، نیاز دارد. بنگاه ها و مشاغلی...
نظام عادلانه مالیاتی؛ سنگ بنای عدالت اجتماعی و تکانه جمعی برای جهش تولید

نظام عادلانه مالیاتی؛ سنگ بنای عدالت اجتماعی و تکانه جمعی برای جهش تولید

در راستای پیشبرد نظام عادلانه مالیاتی در کشور لازم است تا دولت در ابتدا از تجارب سایر کشورها در مورد مقوله مالیات اطلاعاتی کسب کند و صحیح ترین...
بررسی ارتباط متقابل مالیات و جهش تولید

بررسی ارتباط متقابل مالیات و جهش تولید

پرداخت مالیات و داشتن سیستم عدالت مالیاتی در کشور باعث می شود که درصدی از درآمد و سرانه درآمدی کشور همیشه به صورت دائم در دل اقتصاد کشور جریان...