0
ویژه نامه ها

اس ام اس تربیتی

 اس ام اس تربیتی هرکس در دنیا برای رسیدن به چیزی تلاش می‌کند. چه خوب است که ما نوجوانان دنبال بهترین چیزها که همان رضای خداست باشیم.

پیامک تربیتی

پیامک تربیتی کارها و محبت‌های کوچک و ناچیز معنا‌های عمیق و بزرگی در خود دارند.

تربیت نوجوان

smsتربیتی هر کاری را که می‌گویید انجام می‌دهم، حتماً انجام دهید.

پیامک اخلاقی

پیامک اخلاقی آیا می‌دانی انتقاد درونی باعث ساخته شدن شخصیت ما می‌شود؟

نکته تربیتی

پیامک تربیتی سعی کنیم توانایی‌های خود را آشکار کنیم تا قدرتمند‌تر شویم.

پیام تربیتی

 پیام تربیتی همیشه وقتی شکست به ما نزدیک می‌شود که مطمئنیم پیروز می‌شویم و از تلاش کردن دست می‌کشیم.

پیام تربیتی

smsتربیتی بدان که خشنودی خدا با خشنود کردن بنده خدا حاصل می‌شود.

نکات تربیتی

smsتربیتی سعی کنیم قدرت واقعی استعدادتان را کشف کنیم.

بیایید فرزند زمان خود باشیم و در زمان حاضر زندگی کنیم.

زندگی اجتماعی

اس ام اس تربیتی لوازم و اشیای مادی را ملاک موفقیت قرار ندهید.