0
ویژه نامه ها

هنر نزد ایرانیان است و بس! جمله‌ای که برای‌مان خیلی آشناست، اما به نظر من هنر زمانی در اختیار انسان قرار می‌گیرد که فرد خودش بخواهد و برای یادگیری...

من در این دنیای زیبای نوجوانی‌ام تفریح و سرگرمی‌های خوبی دارم و همه آنها را حفظ می‌کنم؛ چراکه لازمه وجود من است اما در کنار همه اینها آموختن...

هنر و مهارت برای من مهم است، آن‌قدر که با هنرآموزی احساس طراوت به من دست می‌دهد و با یادگیری هر مهارت، مثل گلی می‌شکفم!

مهارت‌هایی که می‌آموزم وجودم را آرام می‌کند و ذهن و فکرم را به بیشتر دانستن تشویق می‌کند.

با دانستن هر مهارت و آموختن هر هنر روح جدیدی در من می‌روید و من از همین روح بی‌نظیر جان می‌گیرم و امیدوارتر می‌شوم.

آموزشگاه زندگی به من می‌آموزد بیشتر بخوانم و بیشتر بدانم و برای یادگیری تلاش کنم. هنر زندگی کردن را هم خوب بیاموزم تا به معنای واقعی ارزنده بودن...

آموزش و هنرآموزی و کسب مهارت یعنی؛ توجه دادن به زمان موجود در فصل نوجوانی، فصلی که عاشقانه در آن بذر می‌کاری تا در جوانی از آن بهره بگیری.

با مهارت بذرهایم را در بهترین جا و مکان به خاک می‌سپارم.

دنیای من زیباست اگر همراه آن قدم‌های جدیدی برای کشف دانسته‌هایم بردارم. پس من دنیای زیبایم را بی‌نظیر خواهم کرد و تمام لحظه‌هایش را به بهترین...

آموزش برای من چون عسل شیرین و دلنشین است و از آنجا که این شیرینی را در دنیای نوجوانی‌ام بیشتر احساس می‌کنم، در همین دوران مهارت و هنر می‌آموزم...