0
ویژه نامه ها

راهنمایی‌های کسانی که نسبت به ما محبت دارند، مانند تابلوهای جاده‌ است که مسافران را از خطرات، آگاه می‌کند و اطلاعات لازم را در مسیر حرکت به آنها...

زمانی را که شما برای تحصیل صرف می‌کنید، یک نوع سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای موفق و سرشار از روشنایی است.

با تحصیل موفق هم به آگاهی خود و قدرت تصمیم‌گیری‌تان می‌افزایید و هم می‌توانید با مدرک تحصیلی بالاتری در جامعه، خودتان را معرفی کنید.

ما با استفاده از تجربه کسانی که مسیر را رفته‌اند، به استقلال واقعی نزدیک می‌شویم.

در راه استقلال، نیازمند نظارت دیگران هم هستیم؛ به ویژه کسانی که ما را دوست دارند.

زمانی می‌توانیم به دوستی بزرگ‌تر‌ها پی ببریم که چند روزی آنها را نسبت به خودمان بی‌تفاوت ببینیم.

تصور کنید برای مدتی هر چند کوتاه فراموش شوید، کسی سراغ شما را نگیرد و جویای موفقیت‌ها و شکست شما نباشد. در این شرایط، اضطراب تلخ ناشی از بی‌تفاوتی...

آزادی‌های بی‌چارچوب؛ یعنی؛ نداشتن حفاظ در زندگی فردی و اجتماعی که محصول آن باختن زندگی و رکود است.

اگر زندگی را به مسافرتی طولانی در جاده‌ای بزرگ تشبیه کنیم، به خوبی درمی‌یابیم که نبود تابلو و نشان در مسیر این جاده، معنایی جز سرگردانی و احتمال...

برای مستقل شدن، نیازمند طرح و نقشه هستید. حرکت بدون نقشه، احتمالاً شما را به بن‌بست می‌رساند.