0
ویژه نامه ها

بیشتر ما با هیجان و احساس خشم درگیریم و می‌خواهیم آن را بروز دهیم.

وقتی تمرین می‌کنیم تا در زمان‌های مختلفی که احساس کم‌آوردن داریم به فکر خود مراجعه کنیم، می‌توانیم بن‌بست به وجود آمده را بشکنیم و به تدریج تبدیل...

با دوستان پرحوصله ارتباط بگیرید تا روحیه آنها در شما تأثیر بگذارد.

رفتار پرحوصله بودن را تمرین کنید.

تظاهر به باجنبه بودن داشته باشید تا کم‌کم رفتار اصلی در شما ایجاد شود.

برگه‌ای بردارید و مزایا و معایب کم‌تحملی و پرتحملی را یادداشت کنید. مواردی که از کوره در رفتید یا به دلیل دشواری، کاری را رها کردید، به یاد بیاورید...

رفتارهای روزانه خود را قبل از خواب در ذهن خود مرور کنید تا توان بیشتری برای رویدادهای فردا به دست آورید.

از خداوند ظرفیت بالا و پرجنبه بودن را بخواهید. این خواسته‌ای است که حضرت موسی علیه السلام هم داشته و در قرآن این چنین آمده است: «رب اشرح لی صدری؛...

انسان‌های پرتحمل می‌توانند مقاومت بیشتری را زیر وزنه‌های زندگی داشته باشند تا سه چراغ روشن به نشانه تأیید برای آنها روشن شود.

خودتان را ارزیابی کنید. وجود ارزیابی به ما کمک می‌کند که نقاط قوّت و ضعف خودمان را بهتر بشناسیم.