0
ویژه نامه ها

دنیای من دنیای آرزوهاست و رسیدن به این آرزوها در داشتن امید خلاصه می‌شود و امید با نشاط و طراوت به ‌دست می‌آید. با پذیرش مسئولیت در خانه و خانواده...

خدایا! به من توفیق بده تا با انجام کارهای نیک و شایسته، پدر و مادرم را راضی و خوشحال نگه دارم و بتوانم با کمک به آنها بخشی از خستگی آنها را کم...

پدر و مادر عزیزم! من قول می‌دهم بتوانم با انجام کارهایی هرچند کوچک، فرزند خوبی برایتان باشم، پس مرا به پذیرش مسئولیت‌ها تشویق کنید.

وقتی دستمال گردگیری را برمی‌دارم و غبار خانه‌مان را به کمک مادرم پاک می‌کنم به آینه که می‌رسم انگار او هم می‌خواهد بگوید که می‌توانم در خانه...

چقدر احساس خوبی است وقتی اراده می‌کنی کاری انجام دهی، برمی‌خیزی و با تمام وجود قدم برمی‌داری و بعد از ساعتی همه خانه برق می‌زند و تو همه جا را...

کاش می‌توانستم یک روز، فقط یک روز جای پدر و مادرم کارهایشان را انجام می‌دادم تا آنها استراحت کنند و باور کنند که من هم دیگر بزرگ شده‌ام و می‌توانم...

من برای انجام کارها و مسئولیت‌هایم آماده‌ام و هرگز اجازه نمی‌دهم که دلهره‌ای به من نزدیک شود؛ چراکه آماده‌ام تا توانایی‌هایم را به نمایش بگذارم....

دنیای کوچک، پستی و بلندی‌های فراوانی بر سر راه زندگی قرار می‌دهد که اگر اندکی ناتوانی از خودت نشان دهی جا می‌مانی، پس از همین حالا مسئولیت‌پذیر...

خانه، محل آرامش و آسایشِ خانواده من است.

من با همکاری کردن با پدر و مادرم احساس آسایش و آرامش را در کنار خانواده‌ام چند برابر می‌کنم تا همیشه احساس خوشبختی در قلب ما خانه داشته باشد....