0
ویژه نامه ها

و تو بیداد زمین را دیدی عشق افشاندی و غیرت چیدی سیاوش پورافشار

کیستی ای هر چه در هستی طفیل هست تو ای کلید آسمان‌ها و زمین در دست تو علیرضا قزوه

ماه نسل گوشه لبخند توست آسمان‌ها تا ابد در بند توست علی اکبر مقدم

درد افتاده با جانت دل من بی تاب است مادر آینه برخیز که دلتنگ توأم حسین سنگری

تا که جلوه نماید قبر نازنین تو زهرا هزار بار سهل است اگر زمین بشکافد اعظم پردل

قفسی تنگ برای تو شده این دنیا پر زدن بین قفس آتش جانت شده است حسین سنگری

ماه رویت جلوه‌ی انوار حق باغ بویت نفحه‌ی دیدار حق سیاوش پورافشار

یک انتظار، فاصله‌ام با تو ... دست کم بختم بلند بر سر بام تو می‌پرم حسین سنگری

داستان کوچه را کاش آخری نبود یا دری نمی‌شکست یا که مادری نبود زهرا آراسته نیا

تا مرا مهر تو در سینه بود ای بانو رنج عالم نشناسم به سراپرده‌ی درد سیاوش پورافشار