برترین الگوی زندگی

جدیدترین مقالات
نامزدها مراقب این آسیب ها در دوران نامزدی خود باشید!

نامزدها-مراقب-این-آسیب-ها-در-دوران-نامزدی-خود-باشیددر این مطلب به برخی از آسیبهای دوران نامزدی اشاره شده است.ادامه ...

نقش روبات‌ها

نقش-روبات-هاروبات‌ها برای انواع مختلفی از استفاده‌های بهداشتی و اجتماعی انسان آماده می‌شوند.ادامه ...

عوامل تعیین کننده در انتخاب رشته مناسب

عوامل-تعیین-کننده-در-انتخاب-رشته-مناسبدر اینجا به عواملی که هنگام انتخاب رشته باید به آنها توجه داشت، اشاره می شود.ادامه ...

حقوق دوستان از دیدگاه اسلام

حقوق-دوستان-از-دیدگاه-اسلاممطلب پیش رو حقوق دوستی از منظر اسلام را برای شما بازگو می کند.ادامه ...

رشد ساختاری دانش آموز

رشد-ساختاری-دانش-آموزتربیت باید در مدرسه زمینه پیدایش دیدگاه باز و همکاری و تفاهم و گذشت و دوستی را در بین دانش آموزان و همسالانادامه ...

پرورش شخصیت نونهالان

پرورش-شخصیت-نونهالانمهمترین اصلی که باید در نظام آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت در نظر گرفته شود؛ ارتباط تنگاتنگ بین تحولادامه ...

هدف از تعلیم و تربیت

هدف-از-تعلیم-و-تربیتدر نظام تعلیم و تربیت اسلامی، در مورد همگان احساس مسؤولیت می شود و هدف پرورش و آموزش همه افراد است نهادامه ...

اینترنت اشیاء یا IOT چیست ؟

اینترنت-اشیا-یا-IOT-چیستاینترنت اشیاء یک سیستم نوین و هوشمند امروزی است که تمامی دستگاه های دیجیتالی و الکترونیکی و حتی مکانیکیادامه ...

آگاهیهای ضروری قبل از مدرسه

آگاهیهای-ضروری-قبل-از-مدرسهاولین هدف اساسی در دوره ابتدایی تعلیم نظم و انضباط است . نظم و انضباط یکی از مسائل مهمی است که والدینادامه ...