0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

روز گذشته، ساعت 12:17
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398

مهارت های زندگی | معاشرت با دیگران: نکته یکصد

با تقاضا از دیگران خود را به اسارت آنان در نیاور.
شنبه، 13 مهر 1398

مهارت های زندگی | معاشرت با دیگران: نکته نود و نه

اگر قرار است آدمی خجالتی باشی، از خودت بیشتر از دیگران خجالت بکش.
شنبه، 13 مهر 1398

مهارت های زندگی | معاشرت با دیگران: نکته نود و هشت

خود را باور کنید تا از دیگران بی‌‌نیاز شوید.
شنبه، 13 مهر 1398

مهارت های زندگی | معاشرت با دیگران: نکته نود و هفت

برای پولدار شدن به مال دیگران نظر نداشته باشیم.
شنبه، 13 مهر 1398

مهارت های زندگی | معاشرت با دیگران: نکته نود و شش

مانند زنبور باش؛ از گل‌‌ها شهد مورد نیازت را بردار و از علم و دانش همه کس بهره‌‌مند شو، اگرچه خود آن فرد به دانسته‌‌هایش عمل نکند.
شنبه، 13 مهر 1398

مهارت های زندگی | معاشرت با دیگران: نکته نود و پنج

اگر سرمایه‌‌ات را با نارضایتی دیگران به دست آوری، قطعا با نارضایتی هم ثروت خود را از دست خواهی داد.
شنبه، 13 مهر 1398

مهارت های زندگی | معاشرت با دیگران: نکته نود و چهار

وقتی به کسی قول می‌‌دهی فکر کن به آن فرد مدیون و مقروض شده‌‌ای.
شنبه، 13 مهر 1398

مهارت های زندگی | معاشرت با دیگران: نکته نود و سه

ثروت، مقام و گرفتاری سه زمینه برای آزمودن تو و دیگران است.
شنبه، 13 مهر 1398

مهارت های زندگی | معاشرت با دیگران: نکته نود و دو

هیچ کاری را آغاز نکنیم مگر آنکه تمام برنامه و فکرمان برای به نتیجه رساندن آن صرف شود.
شنبه، 13 مهر 1398

مهارت های زندگی | معاشرت با دیگران: نکته نود و یک

اگر اطرافیانی چاپلوس و ستایشگر دارید، بدانید که زحمت شما بیشتر شده است.
شنبه، 13 مهر 1398

مهارت های زندگی | معاشرت با دیگران: نکته نود

از ثروت خود در مسیری که مردم ضرر می‌‌کنند استفاده نکنیم که مقدمه بیچارگی ماست.
شنبه، 13 مهر 1398

مهارت های زندگی | معاشرت با دیگران: نکته هشتاد و نه

برای انتخاب دوست اشخاصی را بپذیریم که مایه آبرو و زینت ما باشند.
شنبه، 13 مهر 1398

مهارت های زندگی | معاشرت با دیگران: نکته هشتاد و هشت

با بخشش به دیگران، لذت را به زندگی خود وارد کن.
شنبه، 13 مهر 1398

مهارت های زندگی | معاشرت با دیگران: نکته هشتاد و هفت

عجیب است! اما ارزش تجربه کردن را دارد، «در هنگام فقر تنها راه پولدار شدن، بخشش و کمک کردن به دیگران است.»
شنبه، 13 مهر 1398

مهارت های زندگی | معاشرت با دیگران: نکته هشتاد و شش

در بازار کار آن چنان با دقت عمل کنیم که همه ما را بیش از آنچه که هستیم، باتجربه بدانند.
شنبه، 13 مهر 1398

مهارت های زندگی | معاشرت با دیگران: نکته هشتاد و پنج

حداقل کار برای راضی کردن دیگران از خود، مراعات کردن آنها است.
شنبه، 13 مهر 1398

مهارت های زندگی | معاشرت با دیگران: نکته هشتاد و چهار

کلید خوشبختی و ثروتمند شدن، ارتباط با فامیل و خویشاوندان است.
شنبه، 13 مهر 1398

مهارت های زندگی | معاشرت با دیگران: نکته هشتاد و سه

با بی‌‌تفاوتی نسبت به دیگران خود را از داشته‌‌هایمان محروم نکنیم.
شنبه، 13 مهر 1398

مهارت های زندگی | معاشرت با دیگران: نکته هشتاد و دو

مواظب باشیم در معامله‌‌ها از قسم دروغ دوری کنیم که بر خلاف انتظار ما، فقر می‌‌آورد نه ثروت.
شنبه، 13 مهر 1398

مهارت های زندگی | معاشرت با دیگران: نکته هشتاد و یک

به بچه‌‌های خود، احترام به دیگران را آموزش دهید.
شنبه، 13 مهر 1398