0
ویژه نامه ها

دهید مژده که میلاد ضامن آهوست

مه مبارک ذیقعده غرق جلوه ی هوست دهید مژده که میلاد ضامن آهوست یم شرف ز صدف درّ ناب آورده که نجمه در دل شب آفتاب آورده ولادت امام رضا علیه...

صلوات خدا به تو که بضعه‌ی پیغمبری

صلوات خدا به تو که بضعه‌ی پیغمبری صلوات خدا به تو که آیه ای از کوثری صلوات خدا به تو که چون گلی معطّری صلوات خدا به تو که جلوه ای از داوری ...

ای نور چشم مصطفی، سر تا قدم مهر و وفا

ای نور چشم مصطفی، سر تا قدم مهر و وفا ذیقعده را دادی صفا جانم رضا جانم رضا دردانۀ موسی تویی جانم رضا جانم رضا یاسین تویی طاها تویی جانم رضا...

امام سلسله ی انبیاست این مولود

امام سلسله ی انبیاست این مولود گل بهشت محمّد، رضاست این مولود به نجمه و به گل سرخ دامنش صلوات به سیّد رسل و پاره ی تنش صلوات ولادت امام رضا...

ستاره ی فلک موسوی قمر زاده

ستاره ی فلک موسوی قمر زاده که نجمه بر پسر فاطمه پسر زاده نگاهدار زهر چشم بد، خدایش باد رضاست این! پدر و مادرم فدایش باد ولادت امام رضا علیه...

ای نام تو احیاگر آیین علی

ای نام تو احیاگر آیین علی ای حسن ختام یا رضا ادرکنی در روز ولادتت تصدّق بنما یک حجّ تمام یا رضا ادرکنی ولادت امام رضا علیه السلام مبارک باد

نقاره ها ز اوج مناره وزیده اند

نقاره ها ز اوج مناره وزیده اند مردم صدای آمدنت را شنیده اند این زائران خسته، به عشق ولادتت با عرض تهنیت به حضورت رسیده اند ولادت امام رضا...

ذیقعده از ره آمد و پر شد هوای عشق

ذیقعده از ره آمد و پر شد هوای عشق دل با صفا شد از قدم با صفای عشق سلطان عشق آمد و آمد رضای عشق عالم دخیل بسته به صحن و سرای عشق ولادت امام...

با نام تو جاری شده الطاف خدا

با نام تو جاری شده الطاف خدا دریای مرام یا رضا ادرکنی با نام تو خشنود شود حضرت حق ای ختم کلام یا رضا ادرکنی ولادت امام رضا علیه السلام مبارک...

موج کرم به اوج تلاطم رسیده است

موج کرم به اوج تلاطم رسیده است ناز و نماز و شوق و تبسم رسیده است داوود عاشقی به ترنّم رسیده است کعبه کجاست؟ قبله‌ی هفتم رسیده است ولادت امام...