0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398

زیبا گل باغ سرمدی آمده است

زیبا گل باغ سرمدی آمده است     مرآت جمال سرمدی آمده است شادند تمام خلق عالم زیرا      یک دسته گل محمدی آمده است ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ولادت...
سه‌شنبه، 22 مرداد 1398

جدّ صاحب الزمان خوش آمدی

ای امام انس و جان خوش آمدی     مقتدای مهربان خوش آمدی نغمه‌ی لب همه عالم اینه          جدّ صاحب الزمان خوش آمدی ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ولادت...
سه‌شنبه، 22 مرداد 1398

ز سوی عرش رحمان، نوید شادی آمد

ز سوی عرش رحمان، نوید شادی آمد بشارت ای محبان، امام هادی آمد کجایی یابن زهرا بده عیدی ما را که روح عشق و ایمان امام هادی...
سه‌شنبه، 22 مرداد 1398

بر دین خدا ولی و داور هادی ست

بر دین خدا ولی و داور هادی ست     از بهر بشر هادی و محور هادی ست ما دست توسل به ولایش زده ایم          چون شافع ما به روز...
سه‌شنبه، 22 مرداد 1398

زیباترین سلاله ی خیرالوری رسید

ای عاشقان دوباره زمان صفا رسید نوری دگر زمنبع نور خدا رسید رخشنده گوهر صدف آسمان عشق زیباترین سلاله ی خیرالوری رسید ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ولادت...
سه‌شنبه، 22 مرداد 1398

در آسمان ولا ماه بی قرین آمد

در آسمان ولا ماه بی قرین آمد       به صورت بشری صورت آفرین آمد کز آفتاب بر آن ماه آفرین آمد        ولیّ حق دهمین پیشوای...
سه‌شنبه، 22 مرداد 1398

اهل عالم سبب عشرت و شادی آمد

ماه ذیحجه که شد نیمه، منادی آمد اهل عالم سبب عشرت و شادی آمد در گلستان ولا تازه گلی روییده نهمین ماه ولا تازه گلش بوییده<br...
سه‌شنبه، 22 مرداد 1398

با جان و دل گوییم بر عاشقان مبارک

با جان و دل گوییم بر عاشقان مبارک قرآن شده تجلی با سوره ی تبارک سر بر ثنا داریم شکر خدای سرمد زیبا گلی شکفته در لاله زار...
سه‌شنبه، 22 مرداد 1398

گو تهنیت به یاران نورِ پیمبر آمد

دِه مژده عاشقان را ماهِ منور آمد گو تهنیت به یاران نورِ پیمبر آمد به سر از فیضِ این مولودِ نورانی کرم بارَد در این جشن ولادت...
سه‌شنبه، 22 مرداد 1398

ای عاشقان خبر که شه سامرا رسید

از صُلب لاله ی رضوی حضرت جواد شمع همیشه روشن راه هدا رسید هادی قدم گرفت و سرود هاتفی چنین ای عاشقان خبر که شه سامرا رسید<br...
سه‌شنبه، 22 مرداد 1398

از نسل علی نجل محمد آمد

نوری به جهان ز حی سرمد آمد  از لطف خدا عبد موید آمد دهم گل بوستان زهرا و علی از نسل علی نجل محمد آمد ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ولادت...
سه‌شنبه، 22 مرداد 1398

آمده چهارم علی، هادی دین

امشب از لطف خداوند ودود غنچه ای وا شد به گلزار وجود آمده چهارم علی، هادی دین بر جمال کبریاییش درود ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ولادت...
سه‌شنبه، 22 مرداد 1398

به دلها آمد شوق دمادم

به دلها آمد شوق دمادم مدیحه خوان شد تمامِ عالَم می‌خوانم آیه ی نور و تبارک میلاد حضرت هادی مبارک ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ولادت...
سه‌شنبه، 22 مرداد 1398

اومده پسر شیر بدر و خیبر

اومده پسر شیر بدر و خیبر            چارمین علیِ عترت پیمبر سر زد سحر عرصه انجم ما          اومد نوه ی امام هشتم ما ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ولادت...
سه‌شنبه، 22 مرداد 1398

آیینه ی نور حُسن احمد آمد

سرچشمه فیض حی سرمد آمد آیینه ی نور حُسن احمد آمد تبریک به ثامن الحجج باید گفت چارم علی آل محمد آمد ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ولادت...
سه‌شنبه، 22 مرداد 1398

دهمین ماه ولا نورفشان آمده است

دهمین ماه ولا نورفشان آمده است خلف برحق مولای جوان آمده است کودکی بود که عمر پدرش شد اتمام در همان کودکیش بعد پدر گشت امام<br...
سه‌شنبه، 22 مرداد 1398

روز میلاد نقی شیعه کند جشن بپا

روز میلاد نقی شیعه کند جشن بپا دل هر شیعه شود از غم و اندوه رها روز میلاد نقی سامره آید نظرم دوست دارم چو کبوتر سوی آنجا...
دوشنبه، 21 مرداد 1398

امشب مدینه به جنان می نازد

امشب مدینه به جنان می نازد         آدم به تمام  قدسیان می نازد دارد به بغل جواد آل عصمت           ماهی که به ماه آسمان می...
دوشنبه، 21 مرداد 1398

مژده که میلاد امام هادی‌‌ ست

سروش رحمت به لب منادی‌‌ ست مژده که میلاد امام هادی‌‌ ست ملک وجود گلشن چشم جواد روشن صل علی محمد، امام هادی آمد ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ولادت...
دوشنبه، 21 مرداد 1398

دل زهرا و علی پر از شادی شد

دل زهرا و علی پر از شادی شد   که شب تولّد حضرت هادی شد آیینه ی لطف خدا اومد      خورشید شهر سامرا اومد ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ولادت...
دوشنبه، 21 مرداد 1398