0
ویژه نامه ها

​​​​​​​گرچه شوال ولی داغ محرم با اوست

گرچه شوال ولی داغ محرم با اوست پس عجب نیست اگر این همه ماتم با اوست مثل جدش شده در کنیه‌ی اباعبدالله در بقیع است ولی کرببلا هم با اوست ​​​​​​​شهادت...

با لب غرق به خون زمزمه ی مادر داشت

نه عمامه به سرو نه که ردا در بر داشت در دلش حال و هوایی ز غم حیدر داشت نیمه شب تا که به صورت به زمین خورد آقا با لب غرق به خون زمزمه ی مادر...

دل داغدار صادق آل عبا شده

حالا دوباره موسم اندوه ما شده دل داغدار صادق آل عبا شده شهر مدینه آتش و دود و امام ما در بین شعله‌هاست که یوم العزا شده شهادت امام صادق علیه...

جعفر صادق به راه حق فدا شد

در مدینه شور و غوغایی بپا شد شهر پیغمبر همه غرق عزا شد این ندا در شهر پیچید، ایها الناس جعفر صادق به راه حق فدا شد شهادت امام صادق علیه السلام...

در بین سر و صدا کجا می بردند

در بین سر و صدا کجا می بردند هیزم به کدام کربلا می بردند رفتند به عرش بی وضو نا اهلان جایی که سلامی از خدا می بردند در سوخت و یاد مادری افتادم ...

رحلت ماه ششم از اولیا شد

شیعیانش اشک ریزان، دل غمینند رحلت ماه ششم از اولیا شد بعد عمری نامرادی های دوران شد شهادت قسمت و حاجت روا شد شهادت امام صادق علیه السلام...

پیرمردی بین آتش از نوا افتاده است

پیرمردی بین آتش از نوا افتاده است رهبری تنها میان کوچه ها افتاده است با رخی نیلی به یاد مادرش فریاد زد ماجرای کوچه بهرم خوب جا افتاده است ...

دوّمین بار است در شهر نبی، در سوخته

دوّمین بار است در شهر نبی، در سوخته خانه ی امنی به دست یک ستمگر سوخته کمتر از خون گریه کردن حقّ این مرثیّه نیست که آستان صادق آل پیمبر سوخته  ...

خفاش های نمیه شب تار آمدند

خفاش های نمیه شب تار آمدند تو در نماز، در پی پیکار آمدند مانند دزد از سر دیوار آمدند این گونه در مدینه همه بار آمدند بر روی خاک از نفس افتاده...

مکتب ما رهبرش در هر دوعالم،  صادق است

مکتب ما رهبرش در هر دوعالم،  صادق است بعد حیدر ناطق  قرآن خاتم، صادق است صادق آل عبا چون کشته‌ی زهر جفاست کوچه شهر مدینه شاهراه کربلاست شهادت...