0
ویژه نامه ها

عید فرخنده‌ی نورانی قربان آمد

ای عزیزان به شما هدیه ز یزدان آمد عید فرخنده‌ی نورانی قربان آمد حاجیان سعی شما شد به حقیقت مقبول رحمت واسعه‎‌ی حضرت سبحان آمد عید سعید قربان...

دل سفر کن در منا و عید قربان را ببین

دل سفر کن در منا و عید قربان را ببین چشمه‌‌های نور و شور آن بیابان را ببین گوسفند نفس را با تیغ تقوی سر ببر پای تا سر جان شو و رخسار جانان...

عید قربان است و هر کی می‌دهد قربانی‌اش

عید قربان است و هر کی می‌دهد قربانی‌اش  آرزو دارم که قربانی قربانت شوم عید روزه رفت و عید قربان، می‌رسد نوروز هم روز نوروز می‌رسی تا سبزی...

عید عشق و عید ایثار و مناجات و دعاست

عید قربان است یا عید عنایات خداست عید عشق و عید ایثار و مناجات و دعاست ذات حق با میهمانانش گرفته جشن عید مرکز این جشن نورانی بیابان مناست ...

عید قربان آمد ای جانم به قربان تو باد

عید قربان آمد ای جانم به قربان تو باد جان من ای همدم من برخی جان تو باد عید قربان است و بهتر نیست زین عیدی مرا در چنین عیدی دل و جانم به قربان...

خوشا ذی‌‌الحجه، روز عید قربان

خوشا ذی‌‌الحجه، روز عید قربان شروع داستان عشق و ایمان خواهی که تو را کعبه کند استقبال مایی و منی را به منا قربان کن عید سعید قربان مبارک...

نگارا عید قربان است قربانت شوم یا نه؟

نگارا عید قربان است قربانت شوم یا نه؟ نگفتی یک دمی آیا که مهمانت شوم یا نه؟ برای طوف کویت جامه احرام بر بستم گدای دوره‌گرد گوشه خوانت شوم...

روز ایمان عید قربان آمده

روز ایمان عید قربان آمده برترین عید مسلمان آمده روز ترجیح خدا بر غیر اوست روز مردودی شیطان آمده عید سعید قربان مبارک باد

عید قربان به حقیقت ز خداوند کریم

عید قربان به حقیقت ز خداوند کریم آفتابی به شب ظلمت انسان آمد جمله دل‌ها چو کویری‌ست پر از فصل عطش بر کویر دل ما نعمت باران آمد عید سعید قربان...

ز اسماعیل جان تا نگذری مانند ابراهیم

ز اسماعیل جان تا نگذری مانند ابراهیم به کعبه رفتنت تنها نماید شاد شیطان را کسی کو روز قربان، غیر خود را می‌کند قربان نفهمیده است هرگز معنی...