ماه عشق است ماه عشاق است

ماه عشق است ماه عشاق است ماه دل های مست و مشتاق است در میخانه ی کرم شد باز الدخیل این حریمِ رزاق است حلول ماه شعبان المعظم مبارک باد

سلام ای ماه شعبان، ماه منجی، ماه پشت ابر

دوباره سایه ی ماه کریمی از سرم کم شد به تعقیب رجب بودم که شعبان المعظم شد سلام ای ماه شعبان، ماه منجی، ماه پشت ابر که از مهرت ظهور حضرت قائم...

شعبان که مه سرور هر مرد و زن است

شعبان که مه سرور هر مرد و زن است تابان ز وجود جلوه چهار تن است هم مولد سجاد و اباالفضل و حسین هم مولد پاک حجت بن الحسن است حلول ماه شعبان...

شعبان شد و پیک عشق از راه آمد

شعبان شد و پیک عشق از راه آمد عطر نفس بقیة الله آمد با جلوه سجاد، ابوالفضل و حسین یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد حلول ماه شعبان المعظم...

بشارت شیعیان! شد ماه شعبان ماه پیغمبر

بشارت شیعیان! شد ماه شعبان ماه پیغمبر فزون شد بر خلایق لطف وجود خالق اکبر زمین و آسمان و عرش اعظم نورباران شد ز انوار رخ نور دو چشم ساقی کوثر ...

ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید

ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت که به باغ آمد ازین راه و از آن خواهد شد ...

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد ارغوان جام عقیقى به سمن خواهد داد چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد حلول ماه...

شعبان که همه گلاب و عطر و خُتن است

شعبان که همه گلاب و عطر و خُتن است خوشبو و معطر به گل پنج تن است عطری زِ ابالفضل و حسین و سجاد هم یاس علی اکبر و هم نرگسِ ابن الحسن است حلول...

ماهی که سراسر همه نور است شعبان

ماهی که سراسر همه نور است شعبان تابنده به نور پنج تا دُرّ گران از لعل حسین  و دُرّ عباس و علی از دُرّ علی اکبر و موعود جهان حلول ماه شعبان...

شعبان که همه سرور و مهر است و صفا

شعبان که همه سرور و مهر است و صفا باغی است ز گل های الهی وَلا هم عطر حسین دارد و عباس  و علی هم عطر علی اکبر  و موعود خدا حلول ماه شعبان...