0
ویژه نامه ها

شب قدر است ببین عبد گنهکار آمد

یارب العفو که این بنده ی فرّار آمد از گنه خسته شد و بر در تو زار آمد شب قدر است ببین عبد گنهکار آمد عاشق و در به در حیدر کرار آمد

در این شب قدر توبه ام را بپذیر

ای غافر مستعان ذوالعرش بصیر با شوق به سویت آمدم، اما دیر سوگند تو را به حق اولاد علی در این شب قدر توبه ام را بپذیر

امشب شب قدر آمد خامش شو و خدمت کن

امشب شب قدر آمد خامش شو و خدمت کن تا هر دل اللهى ز الله ولهى یابد اندر پى خورشیدش شب رو پى امیدش تا ماه بلند تو با مه شبهى یابد

در شب قدر که دل پاک و معطر گردد

در شب قدر که دل پاک و معطر گردد قلبم از نور خداوند منور گردد به اجابت برسد حاجت مظلومان و دل ما مقصد الطاف مکرر گردد

شب‌های قدر از من فقط باران گرفتند

یارب گناهانم ز من ایمان گرفتند ایمان من را راحت و آسان گرفتند رودی که دریا را نبیند مرده رود است شب‌های قدر از من فقط باران گرفتند

شب قدر آمده تا قدر دل خویش بدانی

تشنه ام این رمضان تشنه تر از هر رمضانی شب قدر آمده تا قدر دل خویش بدانی لیلة القدر عزیزی است بیا دل بتکانیم سهم ما چیست از این روز همین خانه...

امشب تمام آیینه ها را صدا کنید

امشب تمام آیینه ها را صدا کنید گاه اجابت است رو به سوی خدا کنید ای دوستان آبرودار در نزد حق در نیمه شب قدر مرا هم دعا کنید

آه امشب لیلةُ القدرِ خداست

آه امشب لیلةُ القدرِ خداست ذکر یا رب یا رب و وِرد و دعاست گاه استغفار و دل لرزیدن است گاه توبه، گاه آمرزیدن است گاهِ عجز و التماس و هم نیاز ...

روى تو چو بدر آمد، امشب شب قدر آمد

مهمان توام اى جان زنهار مخسب امشب اى جان و دل مهمان زنهار مخسب امشب روى تو چو بدر آمد، امشب شب قدر آمد اى شاه همه خوبان زنهار مخسب امشب

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است یا رب این تاثیر دولت در کدامین کوکب است تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد هر دلی از حلقه ای در ذکر...