هر گم شده‌ای به عشق مایل نشود هر تکه کلام ساده‌ای دل نشود برخیز شهید دیگری پیدا کن حیف است که این ترانه کامل نشود! سید مهرداد افضلی

هر گم شده‌ای به عشق مایل نشود
هر تکه کلام ساده‌ای دل نشود
برخیز شهید دیگری پیدا کن
حیف است که این ترانه کامل نشود!
سید مهرداد افضلی
نسخه چاپی