هر شب صدای گریه می‌‎آید از آسمان دارد خدا برای شما گریه می‌‎کند حسین سنگری

هر شب صدای گریه می‌‎آید از آسمان
دارد خدا برای شما گریه می‌‎کند
حسین سنگری
نسخه چاپی