قم، عش آل محمد صلی الله علیه و آله داغدار وفات کریمه اهل بیت است. سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه علیها السلام را تسلیت می گوییم.

قم، عش آل محمد صلی الله علیه و آله داغدار وفات کریمه اهل بیت است. سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه علیها السلام را تسلیت می گوییم.
نسخه چاپی