مجموعه پیامک های عاشقانه

پیامک شعر عاشقانهدر شادی من شریک باش ای ساعت              در فکر لباس شیک باش ای ساعت

تعجیل بکن ، دلم برایش تنگ است               کم عاشق تیک و تاک باش ای ساعت


پیامک عاشقانهشاید با هم بودن سخت تکرار شود

اما به یاد هم بودن را هر لحظه میتوان تکرار کرد 


پیام عاشقانهنزدیکی در فاصله نیست ، در اندیشه است و تو اکنون مهمان اندیشه ی منیsms عاشقانهیوسف و زلیخا را بی خیال !

من در آغوش  همین پیراهن  یادگاری

هزار سال جوان تر میشوماس ام اس عاشقانه پنداشتی که چون ز تو بگسستم            دیگر مرا خیال تو در سر نیست

اما چه گویمت که جز این آتش             بر جان من شراره ی دیگر نیستپیام کوتاه عاشقانهای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم

غصه معنایی ندارد تا تو می خندی برایم پیامک عاشقانهو چقدر اتفاقی

  تُو همانی که..

  دِلَم میخواهد…

نسخه چاپی