شال عزا به گردنِ بقیة الله ست

و کوچه های شهر ما این شبا غوغاست

بیرق و پرچم حسین هر کجا پیداست

شال عزا به گردنِ بقیة الله ست

صاحب روضه ها خود حضرت زهراست

ماه محرم بر شما تسلیت باد
نسخه چاپی