چه قدر دیر به محبوبه‌اش رسید نبی

بلای شِعب به پایان رسیده بود اما

خدیجه بیشتر آماده‌ی خطر شده بود

چه قدر دیر به محبوبه‌اش رسید نبی

چه قدر زود گُلش عازم سفر شده بود

وفات حضرت خدیجه علیها السلام تسلیت باد
نسخه چاپی