دختر ختم رسولان پسری آورده است

دختر ختم رسولان پسری آورده است

که جمالش حسن و نام نکویش حسن است

سروی آزاد عیان گشته که از خرمیش

جلوه باغ بهشت است و صفای چمن است

ولادت امام حسن علیه السلام مبارک باد
نسخه چاپی