نوشته روزی ما را به پای چشم حسن

نوشته روزی ما را به پای چشم حسن

تمام ایل و تبارم فدای چشم حسن

من از ازل حسنی ام و تا ابد حسنی

حسن، عصاره‌ی آیات مکی و مدنی

ولادت امام حسن علیه السلام مبارک باد
نسخه چاپی