هر مومنی را فطر میلادی دوباره ست

بر مومنان ماه خدا میدان سبقت

هر آنکه برده گوی سبقت رو سفید است

هر مومنی را فطر میلادی دوباره ست

این عید روز اوج ایمان و امید است

عید سعید فطر مبارک باد
نسخه چاپی